Ongoing Warehouse- webbaserat lagersystem/WMS-System för 3PL

Ongoing Warehouse är ett webbaserat, standardiserat Warehouse Management System (WMS) för företag verksamma inom tredjepartslogistik (så kallat 3PL). Ongoing Warehouse används som lagersystem av drygt 130 företag verksamma inom 3PL/ lagerhotell i Norden. Över 2 000 varuflöden körs dagligen i systemet. Nedan är några av de anledningar som gör att allt fler företag väljer Ongoing Warehouse:

Webbaserat system och affärsmodellen "Software as a Service"

Fördelarna med ett webbaserat system är flera. Har man tillgång till Internet kan man nå systemet när som helst, varifrån som helst och från vilken dator eller handenhet som helst. Olika användare kan få tillgång till just den information som är relavant för dem tex kunder (varuägare) till tredjepartslogistiker kan se lagersaldo, statistik, track & trace, och mycket mer. Software as a Service innebär att man som kund betalar en månadsavgift baserat per användare - ingen instegsavgift eller krångliga installationer. Ongoing sköter drift (hosting) och uppdateringar.

kopplingar

Kompetent standardsystem med bra funktioner. 

Systemet har under flera år utvecklats i nära samarbete med kunder inom 3PL och warehouseing. Detta innebär att systemet idag är ett mycket kompetent WMS. Systemet är ett standardsystem och kunderna har samma källkod. Stor flexibilitet finns i systemet för att hantera olika varuflöden som tex batch, serienummer/individhantering. Självklart hanteras FIFO, FEFO, LIFO, mfl sätt- samt multikundsfunktionalitet och lagerkarta/struktur, mm. Det finns stark ekonomifunktionalitet för 3PL som löser alla sätt att ta betalt och fakturera. Mycket bra scanningsmöjligheter finns samt stor flexibilitet vad gäller att använda systemet med olika typer av mobila enheter. Läs mer om systemet genom att klicka på "WMS Lagersystem".

Integrationer & EDI-kopplingar. 

Ongoing Warehouse har ett stort antal integrationer med E-handelssystem (webbshoppar), Affärssystem och Transportsystem/transportadministrativa system. Systemet har ett modernt API/gränssnitt (webbservice/Soap) som gör det möjligt för andra parter att enkelt integrera med Ongoing. Läs mer om integrationer genom att klicka på menyn "Integrationer".

Snabbt att komma igång - lätt att använda

Det går snabbt att komma igång med systemet. Våra kunder - och deras kunder / partner -  tycker det är ett lättanvänt system som är intuitivt och enkelt att lära sig.

Ongoing Warehouse används på olika enheter

WMS systemet

Ongoing är specialiserat på ett webbaserat WMS-system (Warehouse Management System) för logistikföretag verksamma inom tredjepartslogistik (3PL). Vi har idag (nov 2015) drygt 130 logistikföretag som kunder och över 2 500 företags varuflöden körs i systemet.

Ongoing Warehouse är utvecklat i nära samarbete med 3PL-företag och dess kunder och har varit i skarp drift hos kund sedan 2007. Eftersom produkten är ett standardsystem, utvecklas den löpande i takt med kundernas krav och önskemål - och alla kunder kan därmed dra nytta av den förbättrade funktionalitet som löpande läggs in i standardprodukten. Ongoing Warehouse är ett system som är utvecklat på standardplattformen Microsoft .NET och Microsoft SQL-server.  

Webbaserat WMS ger stor nytta för tredjepartslogistik (3PL)

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

ssc-logistikbyggnad

Alwex Lager & Logistik AB - "flexibelt WMS och anpassat för att enkelt kunna utbyta information med kundernas system"

Alwex Lager & Logistik AB (fd Scandinavian Supply Chain AB, SSC) förfogar över 54 000 m2 lager- och terminalyta, som består av såväl frys-, kyllager och varmlager. Företaget började använda Ongoing som WMS år 2011 och använder idag systemet för ett stort antal kunder i sin 3PL-verksamhet och i sin terminal-/ crossdockingverksamhet. 

Integrationer med externa system

Ongoing Warehouse är specialiserat på ett webbaserat WMS och har som strategi att vara totalt fokuserad på WMS och samarbeta med kompletterande mjukvaruföretag som tex Affärssystems-, E-handelsplattforms- och transport/logistiksystemsleverantörer. Syftet med vårt omfattande partnersamarbete är att systemen - i möjligaste mån - skall ”prata” med varandra för att skapa nytta till våra kunder genom slagkraftiga systemlösningar inom logistik.

Om Ongoing Warehouse AB

Ongoing är ett IT-företag specialiserat inom området Warehouse Management Systems för företag inom tredjepartslogistik. Vi utvecklar och effektiviserar företags logistikhantering med hjälp av ett webbaserat, standardiserat warehouse-system.Ongoing har kontor i Johanneberg i centrala Göteborg. Närheten och kontakterna med högskolor och universitet, främst Chalmers Tekniska Högskola, är en viktig kompetensresurs för företaget.

Integra

Integrationer (EDI) och kommunikation med Ongoing Warehouse

På Ongoing Warehouse arbetar vi dagligen med att göra ett stort antal olika typer av integrationer mellan vårt WMS-system och andra system. För 3PL-företag som använder Ongoing är informationsutbyte med kunden grundläggande för framgång. Ofta efterfrågas integration (så kallad EDI) med kundens affärsystem eller E-handelsplattform. För företag med eget lager är det naturligt att integrera sitt affärsystem, tex Fortnox eller Jeeves, med Ongoing - för att i Ongoing  hantera ordrar från affärsystemet och därefter skicka vidare till transport via ett så kallat TA-system (som är integrerat med Ongoing).

I detta dokument har jag försökt att punkta ner några vanliga sätt att kommunicera och integrera med Ongoing: 

1. Kunden/ användaren lägger ordrar direkt i Ongoing

2. Excel-import av ordrar. 

3. Integration med kundens system, så kallad EDI. 

4. Integrera till Ongoings egna gränssnitt (API)

gerhard-guron-och-henrik-ekman

Om företagets ledning

Företaget ägs av Henrik Ekman och Gerhard Guron, som också utgör företagets ledning. De har båda gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling inom warehouseing och transport. De har också stor erfarenhet av företagsledning, försäljning och utveckling av verksamhetskritiska system inom logistiksektorn.

Senaste nytt

Norska logistikföretaget Loadmaster AS har implementerat Ongoing

Det expansiva Logistikföretaget Loadmaster AS har driftsatt Ongoing som WMS för sin lagerverksamhet. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på norska). 

2016-03-02

Ny kund i Danmark - Ongoing levererar system till Parcel Feeder A/S

Parcel Feeder A/S använder Ongoing för att hantera sin verksamhet inom tredjepartslogistik. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på danska). 

2015-12-07

Hösten 2015 - Vi växer & rekryterar!

Ongoing växer då våra befintliga kunder växer och därmed använder systemet mer och mer. Vi har också ett bra inflöde av nya kunder - både i Sverige och övriga Norden. Detta gör att vi nu söker fler medarbetare. 

2015-08-12

Ytterligare ett norsk 3PL-företag har driftsatt Ongoing

3PL-företaget Ntex AS med lager i Vinterbro utanför Oslo, har driftsatt Ongoing. Att systemet är enkelt att använda och går snabbt att driftsätta är två av fördelarna enligt företaget. Läs mer på den norska logistiksajten Moderne Transporter (på norska) eller pressmeddelandet nedan. 

2015-03-26

DC Syd AB stärker upp med Ongoings WMS!

DC Syd AB, ett lager – och logistikföretag, har valt Ongoing Warehouse som WMS-system för att utveckla sin verksamhet inom tredjepartslogistik. 

2015-03-10

Ongoing växer i Norge - Läs om Colliflow AS i logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

Fler och fler norska 3PL-företag väljer Ongoing som WMS-system. Systemet finns på norska språket och Ongoing har ett 10-tal norska kunder - alla är företag inom tredjepartslogistik. Läs om en av våra kunder Colliflow AS i den norska logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

2015-01-19