Vad är WMS?

Ett WMS (Warehouse Management System) eller ett lagersystem, är en mjukvara vars syfte är att förenkla lager- och logistikverksamheten hos ett företag. I lagersystemet kan man se vilka artiklar som finns i lagret, dess kvantitet och vart de befinner sig. Man kan även se och skapa orders för vilka artiklar som ska plockas, packas och skickas till kunden. På så sätt kan lagerarbetarna logga in i mjukvaran och veta vilka artiklar dem ska plocka, när de ska plockas och vart de ska skickas. Ofta är ett lagersystem integrerat med relaterade system så som ehandles-plattformar, affärs- och transportsystem vilket förenklar och automatiserar lagerprocessen. Över lag kan man säga att ett WMS ökar spårbarheten, minimerar fel och ökar effektiviteten i ett lager.

Vilka behöver ett WMS?

De verksamheter som är i störst behov av ett WMS är de som bedriver logistikintensiva verksamheter. För logistikföretag så som 3PLare har lagersystemet en verksamhetskritisk funktion. Även för e-handlare och vissa andra logistikintensiva verksamheter är ett lagersystem avgörande för operationell effektivitet. Till en början går det ofta att sköta lagerhanteringen manuellt utan ett WMS men när verksamheten blir lite mer komplex och lagret växer, kan ett WMS förenkla oerhört.

Vilka typer av WMS finns det?

Flertalet mindre företag med väldigt liten lagerverksamheten hanterar sitt lager i en Excelfil eller dylikt. Andra företag med mindre lagerverksamhet sköter ofta sin lagerhantering i affärssystemets lagermodul som brukar ha de mest grundläggande funktioner. Det finns också företag som enbart specialiserar sig på lagersystem vilka har betydligt mer funktionalitet. Det vanligaste är att lagersystemet är webbaserat vilket är en stor fördel då man enkelt kan komma åt mjukvaran så länge et finns uppkoppling till internet, via en webbläsare.

Beroende på vilka behov företaget har väljer man olika lösningar för sitt lager. En viktig sak att tänka på är huruvida man har unika behov och behöver en skräddarsydd lösning eller om en standardlösning räcker. Fördelarna med en standardlösning är att det krävs mindre ekonomiska resurser och tar mindre tid eftersom kunden i detta fall använder de befintliga funktionerna i lagersystemet. Detta brukar vara tillräckligt för de allra flest bolag. Med en skräddarsydd lösning däremot kan man utforma lagersystemet precis utefter ens behov. Detta är dock extremt resurs och tids krävande då nya special funktioner hos lagersystemet behöver finansieras ensamt av dig som användare.

Sammanfattningsvis är det enklaste är att hitta ett WMS som är standardiserat och molnbaserat. Detta eftersom det går väldigt snabbt att komma i gång och ingen stor investering behövs.  

Vad bör man förvänta sig av ett fullskaligt WMS?

Förutom att ett WMS bör vara webbaserat är det många leverantörer som använder sig av Software as a Service (SaaS) modellen vilket kommer med ett flertal fördelar. Bland annat innebär det att kunden betalar en månadsavgift för att använda mjukvaran. Detta innebär att det blir billigare och man behöver inte investera tungt för att komma i gång.

Beroende på vilken lagerverksamhet som bedrivs, är olika funktioner viktiga. Till exempel för en 3PL:are är det viktigt att kunna hantera flera olika godsägare i mjukvaran medan en e-handlare kanske har större fokus på att plocka varor snabbt och effektivt. Ett vanligt sätt att plocka effektivt är att använda sig utav scanning vilket lagersystemet bör ha stöd för.

Det är också viktigt att leverantören av lagersystemet har ett välutvecklat API (Application Programming Interface) som gör det lätt för andra parter att integrera till mjukvaran. Om WMS- leverantören har ett modernt API kan en tredje part enkelt integrera till det, medan om det inte finns ett API eller ett dåligt sådant krävs mycket extra tid och arbete.  

Vad innebär det att använda ett integrerat WMS?

Kanske det viktigaste med ett WMS är att det har integrationer till andra system så som ehandels-plattformar, affärssystem, transportsystem och automationslösningar så som lagerhissar, sorteringsband och lagerrobotar. Att mjukvaran är integrerade innebär ett sömnlöst utbyte av information vilket tar bort en hel del manuellt arbete.

Ett bra sätt att hitta ett WMS kan vara att gå in på till exempel sitt affärssystems hemsida och se vilka WMS de är integrerade med.  

Sammanfattning

Ett WMS ökar spårbarheten, minimerar fel och ökar effektiviteten i ett lager. Det viktigaste egenskaperna hos ett WMS är att det är webbaserat, SaaS, har moderna API:er och stort utbud av integrationer till kring-system.    


Läs mer om vårt WMS


Användargränssnitt för Ongoing WMS på bärbar dator och mobil enhet.

Fördelar med Ongoing WMS

Att börja med Ongoing WMS innebär inga stora investeringar eller komplicerade installationer – bara snabb, säker och effektiv lagerhantering tillgänglig ifrån vilken enhet som helst. Med användarvänliga gränssnitt, stora integrationsmöjligheter samt robusta säkerhetsåtgärder gör Ongoing WMS så att företag av alla storlekar kan effektivisera sitt lager och skala upp sin verksamhet.

Inventering & godshantering

Inventering och godshantering

Ongoing WMS är byggt för att kunna ha fullständig spårbarhet på ditt lager. Alla transaktioner är spårbara på lagernivå med stöd för utgångsdatum, batch- och serienummer. Det finns också flertalet strukturerade processer för att hantera ditt lager, såsom inventeringsuppdrag och lagerflytt.

Mobil lagerapp med skanning av streckkoder

Mobil lagerapplikation med skanning

Ongoing WMS inkluderar en kraftfull mobil lagerapplikation kallad Ongoing WMS Skanning.

Skanningsapplikationen är helt web-baserad vilket ger dig följande fördelar:

  • Den kan användas på både Android- och Apple-enheter.
  • Inget behov av att installera eller uppdatera en app. Den är alltid uppdaterad.
  • Nåbar överallt.