Integrationsmöjligheter

För att skapa riktigt effektiva logistikflöden så är det möjligt att koppla ihop Ongoings webbaserade WMS med andra system, till exempel affärssystem, webbshoppar och transportsystem.

Syftet med integrationer är att:

  • Få bort så mycket manuellt jobb som möjligt.
  • Minska ledtider.
  • Minska risken för fel.

Med en integration med ett affärssystem eller en webbshop så blir ordrar tillgängliga för lagret nästan omedelbart, vilket minskar tiden från beställning till leverans.

Olika sorters system

Ett typiskt lager behöver integrationer med flera olika sorters system:

  • Integration med affärssystem. När kunden lägger ordrar i sitt affärssystem går dessa automatiskt över till Ongoing. Inleveranser till lagret återrapporteras automatiskt från Ongoing till affärssystemet.
  • Integration med webbshoppar. På samma sätt som med ett affärssystem så går ordrar från webbshoppen över automatiskt till Ongoing. När ordern är färdigplockad så återrapporteras detta till webbshoppen, och kunden blir aviserad.
  • Integration med transportsystem. När lagret behöver boka transport så skickas bokningen från Ongoing till ett transportsystem, som i sin tur skickar vidare den till transportörerna.
  • Integration med tullsystem. Om du till exempel skickar från EU till länder utanför EU så kan det vara fördelaktigt att ha ett separat system som automatiskt sköter dina tulldeklarationer.

Standardiserat gränssnitt för integrationer (API)

Ongoing har ett standardiserat gränssnitt för integrationer (API). Detta gör det möjligt för vilket externt system som helst att skicka och hämta information från Ongoing. Du bestämmer själv vem som har tillgång till API:et för just ditt Ongoingsystem, så du kan anlita en konsult eller låta en egen utvecklare göra integrationen.

För mer information om vårt API, se vår utvecklarsida.

Andra sätt att integrera

Vi har flera partners som har använt vårt API för att skapa färdiga integrationer från andra system till Ongoing. För mer information om dessa partners och vilka system det rör sig om, klicka här.

Utöver de kopplingar som våra partners har byggt, så har vi själva byggt ett stort antal kopplingar till mer standardiserade affärssystem, webbshoppar och transportsystem. Klicka här för att se listan över de system som vi själva integrerar med.

Presentation

Vi har gjort en presentation som berättar om hur integrationer fungerar i Ongoing: