Om företagets ledning

Samuel Kjellberg och Fredrik Einarsson har rollerna som operativ chef respektive VD i Ongoing Warehouse AB.

En grundpelare i Ongoings framgång är vår platta organisationsstruktur, där varje kund tilldelas en personligt kundansvarig mjukvaruutvecklare. Denna person fungerar som den huvudsakliga kontaktpunkten för alla kundrelaterade frågor, vilket både snabbar upp kommunikationen samt ökar effektiviteten i arbetet. Men öven om vi fullt tillämpar denna servicestrategi i vår vardagliga verksamhet så det vårt ledningsteams uppgift att aktivt leda och forma vår strategiska vision framåt. Läs mer om vår ledning samt deras respektive bidrag till organisationen i avsnittet nedan.

Fredrik Einarsson, VD i Ongoing Warehouse AB.

Fredrik Einarsson, Verkställande Direktör

Fredrik Einarsson tillträdde som företagets VD 1 april 2018 efter att tidigare har arbetat i bolaget som kundansvarig utvecklingskonsult och senare som marknadschef. Han är övertygad om att företaget kan tillföra ytterligare signifikant värde till marknaden och bidra till en allmänt mer flexibel, miljövänlig och kostnadseffektiv logistik.

Fredrik innehar en Civilingenjörsexamen inom Datateknik från Chalmers tekniska högskola och en examen från MBA-programmet på Blekinge Tekniska Högskola. Han har förutom erfarenhet från att arbeta med Ongoing Warehouse kunder erfarenhet från att utveckla IT-lösningar i USA och Norge.

Samuel Kjellberg - Operativ Chef

Samuel Kjellberg, Operativ Chef

Samuel Kjellberg är operativ chef och huvudansvarig för arbetet med företagets kunder. Han har arbetat på Ongoing Warehouse från tiden som ett ungt uppstartsföretag till ett tillväxtföretag.

Samuel innehar en Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi från Chalmers tekniska högskola och har bred erfarenhet från lager- och logistikverksamhet.

Ongoing - Ingen bild

Andreas Jönsson, Utvecklingschef

Andreas är utvecklingschef för systemet. Han började jobba på Ongoing Warehouse 2015 som programmerare, och har driftsatt många kunder och utvecklat flera av systemets nyckelfunktioner.

Andreas har magisterexamen i matematik och jobbade tidigare på ett annat företag i mjukvarubranschen med inrikting på logistik.

Ongoing - Ingen bild

Henrik Ekman, Databasarkitekt & Grundare

Henrik Ekman är databasarkitek och grundade Ongoing Warehouse 2008 tillsammans med Gerhard Guron. Henrik är arkitekten bakom produkten och under hans ledning har produkten utvecklats steg för steg till det ledande lagersystemet i Norden. Henrik har omfattande erfarenhet av lager- och logistikbranschen, WMS, och de olika partnertjänsterna som vi har integrationer med. Henrik har en Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Gerard Guron - affärsutvecklare och grundare

Gerhard Guron, Affärsutvecklare & Grundare

Gerhard Guron arbetar med affärsutveckling. Gerhard grundade Ongoing Warehouse 2008 tillsammans med Henrik Ekman. Gerhard är entreprenör och har bland annat byggt upp ett bemanningsföretag inom logistik som såldes till ett börsnoterat företag 1998. Innan Ongoing arbetade han bland annat med logistiksystem som bolagschef på ett större svenskt mjukvaruföretag. Gerhard har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

Karl Henke, Säljansvarig på Ongoing

Karl Henke, Säljansvarig

Karl Henke, vår säljansvarige på Ongoing, har en central roll i att framhäva företagets styrkor och kraftfulla produktlösning inför potentiella kunder. Genom sin expertis identifierar han effektivt kundbehov för att avgöra om Ongoing WMS är den optimala lösningen för dem. Om så är fallet skräddarsyr han sedan lösningsförslag för kunden som passar inom produktens mångsidiga ramar.

Med en bakgrund från civilingenjörsprogrammet Informationsteknik och master inom Software Engineering & Technology, har Karl en djup teknisk förståelse. Denna kunskap har han byggt upp sedan 2012 hos Ongoing, där han under sina första nio år bidrog som en kundansvarig mjukvaruutvecklare. Denna erfarenhet har varit mycket värdefull i hans övergång till teknisk försäljning, där han nu utgör en nyckelspelare i att förstärka Ongoings marknadsposition.

Daniel Svensson, förvaltningschef på Ongoing

Daniel Svensson, Förvaltningschef

Daniel Svensson, förvaltningschef på Ongoing, ansvarar för att våra kunder får en så optimal upplevelse som möjligt genom god systemprestanda, pålitlighet och säkerhet i användningen av Ongoing WMS. Med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik har han en solid grund att stå på och anslöt sig till Ongoingteamet i januari 2020, då initialt som kundansvarig mjukvaruutvecklare. Efter en tid övergick han till en mer specialiserad roll där han skötte WMS:ens skanningsfunktionalitet och och bistod vid systemdriftsarbetet.

Denna breda erfarenhet, från mjukvaruutveckling till tekniskt ansvar för specifika funktioner och systemhantering, har gjort Daniel till en vital tillgång för Ongoing. Han bidrar inte bara med teknisk expertis, utan också med en djup insikt i kundbehov och systemanvändning, vilket är avgörande för att upprätthålla och förbättra den servicekvalitet som våra kunder förväntar sig.