Om företagets ledning

Samuel Kjellberg och Fredrik Einarsson har rollerna som operativ chef respektive VD i Ongoing Warehouse AB.

Företagets största resurs är den platta organisationen och de mycket kompetenta kundansvariga utvecklarna som arbetar med våra kunder. Behöver man komma i kontakt med företagets ledning finns Fredrik Einarsson (VD) och Samuel Kjellberg (Operativ chef) alltid tillgängliga. Grundarna och ägarna Henrik Ekman och Gerhard Guron innehar rollerna som mjukvaruarkitekt respektive affärsutvecklare.

Fredrik Einarsson, VD i Ongoing Warehouse AB.

Fredrik Einarsson, Verkställande Direktör


Fredrik Einarsson tillträdde som företagets VD 1 april 2018 efter att tidigare har arbetat i bolaget som kundansvarig utvecklingskonsult och senare som marknadschef. Han är övertygad om att företaget kan tillföra ytterligare signifikant värde till marknaden och bidra till en allmänt mer flexibel, miljövänlig och kostnadseffektiv logistik.

Fredrik innehar en Civilingenjörsexamen inom Datateknik från Chalmers tekniska högskola och en examen från MBA-programmet på Blekinge Tekniska Högskola. Han har förutom erfarenhet från att arbeta med Ongoing Warehouse kunder erfarenhet från att utveckla IT-lösningar i USA och Norge.

Ongoing - Ingen bild

Andreas Jönsson, Teknisk Chef


Andreas är tekniskt ansvarig för systemet. Han började jobba på Ongoing Warehouse 2015 som programmerare, och har driftsatt många kunder och utvecklat flera av systemets nyckelfunktioner.

Andreas har magisterexamen i matematik och jobbade tidigare på ett annat företag i mjukvarubranschen med inrikting på logistik.


Ongoing - Ingen bild

Henrik Ekman, Mjukvaruarkitekt & Grundare


Henrik Ekman är mjukvaruarkitekt och grundade Ongoing Warehouse 2008 tillsammans med Gerhard Guron. Henrik är arkitekten bakom produkten och under hans ledning har produkten utvecklats steg för steg till det ledande lagersystemet i Norden. Henrik har omfattande erfarenhet av lager- och logistikbranschen, WMS, och de olika partnertjänsterna som vi har integrationer med. Henrik har en Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.


Gerard Guron - affärsutvecklare och grundare

Gerhard Guron, Affärsutvecklare & Grundare


Gerhard Guron arbetar med affärsutveckling. Gerhard grundade Ongoing Warehouse 2008 tillsammans med Henrik Ekman. Gerhard är entreprenör och har bland annat byggt upp ett bemanningsföretag inom logistik som såldes till ett börsnoterat företag 1998. Innan Ongoing arbetade han bland annat med logistiksystem som bolagschef på ett större svenskt mjukvaruföretag. Gerhard har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.