Fördelar med Ongoing WMS

Nedan är några av de anledningarna som gör att våra kunder uppskattar systemet:

  1. Webbaserat system ger ökad försäljning och utvecklar befintliga kundrelationer för de av våra kunder som arbetar med tredjepartslogistik. Att systemet är helt webbaserat gör att även våra "kunders kunder" det vill säga varuägarna kan använda systemet för att lägga order, se lagersaldo, statistik, uppdatera kundregistret, mm.

  2. Snabbt och enkelt att köra igång systemet. Varför göra långa och kostsamma upphandlingar, för att sedan göra långdragna och kostnadskrävande driftsättningar? Vi gör det enkelt för nya kunder. Vi tar betalt en månadsavgift per användare. Då ingår nyttjanderätt, nya versioner och drift. Börja tex med att använda vårt system för en kund eller ett flöde. Lär känna systemet och starta i liten skala - och utöka sedan i antal användare i den takt ni önskar.

  3. Till Ongoing WMS finns marknadens största utbud av integrationer till e-handelssystem (webbshoppar), affärssystem (ERP) och transportsystem (TA eller TMS). Systemet har ett modernt API (REST eller SOAP) samt ett automations-API som gör det möjligt för andra parter att enkelt integrera. Läs mer om integrationer här.

  4. Det är lätt att driftsätta och använda systemet. För att systemet skall användas effektivt måste personalen och andra användare tycka att det är lätt att lära och enkelt att använda, oavsett om de scannar, använder truckdatorer, vanlig PC eller Smartphones. Vårt system går snabbt att lära för såväl nya lagerarbetare som administrativ personal. Att det är intuitivt och webbaserat är en stor fördel.

  5. Kostnadseffektivt att nyttja ett modernt system. Vårt system är modernt byggt och webbaserat (systemet körs via en vanlig webbläsare). Användare kan enkelt köra systemet oavsett var de fysiskt befinner sig. Detta innebär stora fördelar för kunderna – inte minst för de som har sin verksamhet utspridd geografiskt eller arbetar flexibelt från ett eller flera kontor – eller hemifrån. Installation och driftsättning går snabbt och kostnadseffektivt, och system kan enkelt göras tillgängligt för såväl kunder som för ”kundernas kunder”. 

  6. Standardsystem ger såväl långsiktighet som kostnadseffektivitet. Våra kunders verksamheter skiljer sig naturligtvis åt, men i grunden är behoven tämligen lika för företag inom 3PL. Att vi erbjuder en flexibel standardprodukt gör att vi vid driftsättning hjälper våra kunder att sätta upp systemet (konfigurera det) efter just deras behov och verksamhet. Våra kunder har tryggheten att produkten hela tiden utvecklas och att man är flera kundföretag som delar dessa kostnader. Standardsystemet ger också en långsiktig kompetens hos oss som leverantör, vilket ger våra kunder en bra support och – naturligtvis en mycket stor kunskap om såväl vårt system som branschen.

Vill du direkt veta mer om oss eller testa produkten via webben så kontakta oss genom att boka in en webbdemo på denna hemsida.

Välkommen!

Fredrik Einarsson, VD

Webbaserat WMS ger stor nytta för tredjepartslogistik (3PL)

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

WMS via "Molnet" - Software as a Service

Ongoing Warehouses affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing Warehouse sköter drift och underhåll och att våra kunder använder Ongoing WMS via webbläsaren på sina enheter, tex en vanlig PC, handdator eller smartphone. 

Orderhantering

Orderhantering