Lagersystem för tredjepartslogistiker (3PL eller TPL)

Warehouse

Ongoing WMS startade som en produkt endast för tredjepartslogistik (3PL) och är nu den mest använda molntjänsten i nischen. Detta innebär att produkten är designad från början för att stödja de behov en 3PL-leverantör har. Många funktioner är byggda specifikt med tredjepartslogistiken i åtanke och funktionerna är lika användbara för koncerner med flera företag. Allmänna funktioner i Ongoing WMS presenteras här. Nedan ges en översikt av funktionerna designade för 3PL.

En mjukvara för flera varuägare

En central term i Ongoing WMS är varuägaren. Detta är kunden till 3PL-leverantören. Ongoing WMS är framtaget med separationen av flera godsägare i beaktning vilket gör tjänsten attraktiv för många 3PL-leverantörer. Varje varuägare har sin data och kan konfigureras separat eller tillsammans med andra. På så sätt kan du som lager/logistik ansvarig anpassa dig efter kundens unika behov eller dra nytta av skalfördelar.

Ekonomi

3PL ekonomimodul

Förenkla faktureringen. Att fakturera många olika kunder kan vara tidskrävande. Ongoing WMS har en 3PL ekonomimodul som mäter hur mycket arbete du gjort åt respektive kund. På så sätt vet du hur mycket du ska fakturera varje kund. Du kan även debitera manuellt för extra arbete du gör åt kunden. Koppla ihop Ongoing WMS med ditt affärssystem genom Ongoings färdiga integrationer eller använd API:et för att automatisera din fakturering.


Godsägarlogin

Godsägar-inloggning

Slipp överflödiga mejl och telefonsamtal. Förse dina kunder med inloggningsuppgifter till Ongoing WMS så att de kan följa arbetet i lagret. Kunden har sin data tillgänglig överallt, från vilken enhet som helst genom en vanlig webbläsare.

Ekosystem

Färdiga integrationer och API:er hjälper dig att starta igång kunder

Slipp kostsamma integrationsprojekt. Ongoing WMS har marknadens största ekosystem av integrationer till relaterade mjukvarulösningar. Detta gör det enkelt och billigt för dig att starta igång dina kunder vars andra mjukvarutjänster behövs integreras med Ongoing WMS.

Användargränssnitt för Ongoing WMS på bärbar dator och mobil enhet.

Fördelar med Ongoing WMS

Att börja med Ongoing WMS innebär inga stora investeringar eller komplicerade installationer – bara snabb, säker och effektiv lagerhantering tillgänglig ifrån vilken enhet som helst. Med användarvänliga gränssnitt, stora integrationsmöjligheter samt robusta säkerhetsåtgärder gör Ongoing WMS så att företag av alla storlekar kan effektivisera sitt lager och skala upp sin verksamhet.

Inventering & godshantering

Inventering och godshantering

Ongoing WMS är byggt för att kunna ha fullständig spårbarhet på ditt lager. Alla transaktioner är spårbara på lagernivå med stöd för utgångsdatum, batch- och serienummer. Det finns också flertalet strukturerade processer för att hantera ditt lager, såsom inventeringsuppdrag och lagerflytt.

Mobil lagerapp med skanning av streckkoder

Mobil lagerapplikation med skanning

Ongoing WMS inkluderar en kraftfull mobil lagerapplikation kallad Ongoing WMS Skanning.

Skanningsapplikationen är helt web-baserad vilket ger dig följande fördelar:

  • Den kan användas på både Android- och Apple-enheter.
  • Inget behov av att installera eller uppdatera en app. Den är alltid uppdaterad.
  • Nåbar överallt.