Lagersystem för tredjepartslogistiker (3PL eller TPL)

Warehouse

Ongoing WMS startade som en produkt endast för tredjepartslogistik (3PL) och är nu den mest använda molntjänsten i nischen. Detta innebär att produkten är designad från början för att stödja de behov en 3PL-leverantör har. Många funktioner är byggda specifikt med tredjepartslogistiken i åtanke och funktionerna är lika användbara för koncerner med flera företag. Allmänna funktioner i Ongoing WMS presenteras här. Nedan ges en översikt av funktionerna designade för 3PL.

En mjukvara för flera varuägare

En central term i Ongoing WMS är varuägaren. Detta är kunden till 3PL-leverantören. Ongoing WMS är framtaget med separationen av flera godsägare i beaktning vilket gör tjänsten attraktiv för många 3PL-leverantörer. Varje varuägare har sin data och kan konfigureras separat eller tillsammans med andra. På så sätt kan du som lager/logistik ansvarig anpassa dig efter kundens unika behov eller dra nytta av skalfördelar.

Läs mer om godsägare här.    


Ekonomi

Godsägar-inloggning

Slipp överflödiga mejl och telefonsamtal. Förse dina kunder med inloggningsuppgifter till Ongoing WMS så att de kan följa arbetet i lagret. Kunden har sin data tillgänglig överallt, från vilken enhet som helst genom en vanlig webbläsare.  

Läs mer om godsägar-inlogget här

 


3PL ekonomimodul

Förenkla faktureringen. Att fakturera många olika kunder kan vara tidskrävande. Ongoing WMS har en 3PL ekonomimodul som mäter hur mycket arbete du gjort åt respektive kund. På så sätt vet du hur mycket du ska fakturera varje kund. Du kan även debitera manuellt för extra arbete du gör åt kunden. Koppla ihop Ongoing WMS med ditt affärssystem genom Ongoings färdiga integrationer eller använd API:et för att automatisera din fakturering.

Lär dig mer ekonomimodulen här

Ekosystem

Färdiga integrationer och API:er hjälper dig att starta igång kunder

Slipp kostsamma integrationsprojekt. Ongoing WMS har marknadens största ekosystem av integrationer till relaterade mjukvarulösningar. Detta gör det enkelt och billigt för dig att starta igång dina kunder vars andra mjukvarutjänster behövs integreras med Ongoing WMS.

Läs mer om våra integrationer här