Pris

Som kund betalar ni en månadsavgift per användare för att nyttja Ongoing WMS och de integrationer vi har gjort till kringliggande system som tex affärssystem, webbshoppar och transportadministrativa system. Även våra API ingår.

Månadsavgift för lagerarbetare och administratörer

 • Första användaren 2 500 SEK/månad
 • Andra användaren 2 250 SEK/månad
 • Tredje användaren 2 000 SEK/månad
 • Fjärde användaren 1 750 SEK/månad
 • Femte till och med tionde användaren 1 500 SEK/månad och användare
 • Elfte användaren till och med tjugonde 1 250 SEK/månad och användare
 • Användare 21 till och med 40, 1 000 SEK/månad och användare
 • Användare 41 och fler, 750 SEK/månad och användare

Detta ingår i månadsavgiften

 • Nyttjanderätt
 • Samtliga delar av Ongoing WMS
 • Drift, underhåll, licenser, backup
 • Uppdateringar av nya funktioner och förbättringar av tjänsten.
 • En användare är en fysisk person som kan använda administrationsvyn och det mobila lagergränssnittet samtidigt.

Även Integrationer och API:er ingår i månadsavgiften

Skalar efter din verksamhet

Har du en verksamhet med kraftiga säsongsvariationer där du ibland behöver ta in extra personal? Med Ongoing WMS betalar du bara för de användare du använder och behöver inte på förhand teckna upp dig på ett antal användare. I slutet av varje månad mäts hur många som varit inloggade föregående månad och det är det våra kunder betalar för.

Övrigt

Används Ongoing WMS av ett 3PL-företag kan deras kunder (godsägarna) logga in och detaljerat följa upp sin lagerhantering. Används Ongoing WMS av företag med eget lager kan övriga medarbetare såsom säljare, kundsupport mm logga in och hålla sig uppdaterade kring lagrets processer utan ytterligare kostnad.

Ongoing strävar efter att göra tjänsten enkel att använda så att våra kunder på egen hand kan göra så mycket som möjligt. Vi har därför ett stort utbud av utbildningsmaterial och vi gör kontinuerliga användarförbättringar av tjänsten. Vill man dra nytta av våra kompetenta ingenjörer för implementation mm utförs timbaserade tjänster för 1190 SEK/timma.

För frågor eller offert, välkommen att mejla vårt säljteam.