ongoing-warehouse-ecosystem

Integrera Ongoing WMS med alla kringsystem!

Ongoings färdiga integrationer och våra API:er ger dig fantastiska integrationsmöjligheter!

Färdiga Integrationer

För att minimera manuellt arbete, minska felkällor, spara pengar och vinna tid finns färdiga integrationer till Ongoing WMS. Dessa, färdiga integrationer, görs av oss eller våra partners och finns till ett stort antal marknadsledande och välkända affärssystem, webbshoppar, transportsystem och automationsutrustning. Klicka här för att se listan över de system som det finns färdiga integrationer till.

Våra API:er

Som ett viktigt komplement till våra färdiga integrationer har Ongoing ett antal så kallade API:er (tekniska gränssnitt). Dessa gör det möjligt för vilket system som helst att skicka och hämta information från Ongoing. Fördelen är att vilken systemutvecklare eller IT-konsult som helst kan göra en integration mellan ett system och Ongoing. 

Det stora antalet IT-konsulter som dagligen bygger integrationer till Ongoing med hjälp av våra API:er bildar ett växande ekosystem av integrerade produkter. Detta gynnar dig som kund då det blir fler och fler integrationer som du kan använda. Som kund till Ongoing bestämmer du själv vem som har tillgång till API:et för att hämta din data, så du kan anlita en konsult eller låta en egen utvecklare eller systemkunnig person göra integrationen. För mer information om våra API, se vår utvecklarsida.

bildEkosystem

Vårt Ekosystem

Dagligen integreras tusentals företags varuflöden in i Ongoings WMS, med vidare integration till olika transportsystem för att sedan nå kunder och mottagare. Ongoing är en central del i det dynamiska digitala logistikflödet. Ett snabbt ökande av nya system som integreras med Ongoing gör att vårt ekosystem av ihopkopplade system stadigt växer. 

Ett typiskt logistikflöde - oavsett om du är inom 3PL eller sköter ditt eget lager - involverar integrationer med flera olika sorters system:

  • Integration med affärssystem. Order i ditt affärssystemet går automatiskt över till Ongoing. Inleveranser till lagret återrapporteras automatiskt från Ongoing till affärssystemet.
  • Integration med webbshoppar. På samma sätt som med ett affärssystem så går order från webbshoppen över automatiskt till Ongoing. När ordern är färdigplockad så återrapporteras detta till webbshoppen, och kunden blir aviserad.
  • Integration med transportsystem. När lagret behöver boka transport eller skriva ut etiketter så skickas informationen från Ongoing till ett transportsystem, som i sin tur skickar vidare den till transportörerna och en etikett skrivs ut.
  • Integration med tullsystem. Om du till exempel skickar från EU till länder utanför EU så kan det vara fördelaktigt att ha ett separat system som automatiskt sköter dina tulldeklarationer.
  • Integration med automationsutrustning. Ongoing warehouse kan integreras med hög-automatiserad lagerutrustning från de flesta leverantörer.


Presentation

Vi har gjort en presentation som berättar om hur du kopplar ihop Ongoing med just ditt informationsflöde (caset som tas upp i filmen är främst inriktat till dig som arbetar med 3PL):