Funktioner

Ongoing WMS är ett standardsystem med ett stort antal funktioner som är utvecklade för att ge största möjliga nytta för logistikintensiva företag som tex inom e-handel och 3PL. Alla funktioner ingår i månadsavgiften och många kan vid behov anpassas till er och era kunders arbetsflöden. 

Våra manualer och filmer gör att du lätt kan sätta dig in i systemets funktioner. Färdiga integrationer till de mest välkända systemen gör det snabbt att komma i gång. Nedan presenteras några av systemets funktioner. Boka gärna en personlig webbdemo för att se hur systemet kan effektivisera din lager- och logistik hantering.

Användbarhet

Användbarhet

 • Systemet är en webbaserad molntjänst, vilket gör den tillgänglig överallt.
 • Med flerlagerhantering styr du enkelt plocket till olika lager.
 • Med flerkundshantering kan du enkelt hantera flera bolag. Passar utmärkt för 3PL eller koncerner.
 • Justera inställningar per användare för att skräddarsy processerna i detalj.
 • Språk per användare. I nuläget finns stöd för danska, engelska, finska, franska, tyska, italienska, litauiska, norska, polska, slovakiska och spanska och svenska.
 • Involvera övriga bolaget eller din kund i systemet med kundinlogg.
Orderhantering

Orderhantering

 • Inleverans med eller utan inköpsorder
 • Utleverans
 • Flerplock
 • Plockvagnshantering
 • Packningskontroll
 • Plockoptimering
 • Dynamiska & fasta plockplatser
 • Delleverans
 • Samleverans
 • Returer
 • Avvikelsehantering
 • Standard och anpassade plockalgoritmer. Tex. FIFO, FEFO, LIFO, prioritera full pall.
 • Lagerplatsförslag vid inleverans
 • Föravisera inkommande gods
 • Cross-docking
 • Paketartiklar
 • Produktion
 • Översikt över lagerstruktur
 • Import av order och inköpsorder

Inventering & godshantering

Inventering och godshantering

 • Inventeringsuppdrag
 • Flyttuppdrag
 • Påfyllnadsuppdrag
 • Buffertplockplats
 • Bygga mixpallar
 • Låsa lagerplats
 • Låsa gods via status
 • Spårning. Plockare, order, gods mm.
 • Utgångsdatum
 • Batchnummer
 • Serienummer
Produktion och paket

Produktion och paket

 • Lägga upp struktur av ingående artiklar
 • Skapa produktionsorder
 • Producera
 • Lagersaldon räknas upp för producerade artiklar och ner för de ingående
 • Ange manuellt eller automatiskt vilket gods som använts vid produktion.
 • Plocka och leverera in paketartiklar. Lagersaldo räknas ner och upp för ingående produkter vid inleverans och plock

Användbarhet, ekonomi & statistik.

Ekonomi och statistik

 • Skapa prislistor per kund/ Avtalshantering
 • Skapa fakturaunderlag/ Fakturaspecifikation
 • Beräkna fakturaunderlag från statistik
 • Debiterar manuellt under fakturaperioden mot order inköpsorder
 • Fakturaöversikt
 • Statistik per godsägare. Tex. Antal order, antal inköpsorder, lageromsättning, fakturering
 • Stort antal standardrapporter
 • Export till Excel
 • Dashboard
Mobil lagerapp med skanning av streckkoder

Skanning

 • Tillgängligt på alla enheter med internetanslutning och skanner för önskade streckkoder
 • Skanna in gods vid inleverans och vid infackning.
 • Skanna vid plock och/eller pack.
 • Skanna vid flytt. Vid behov eller efter uppdrag.
 • Skanna vid inventering. Inventeringsuppdrag eller vid behov.
 • Skanna GS1/SSCC, EAN, artikelnummer, HIBC, RFID mm.
 • Standardiserade eller anpassade processer.
 • Hantera batcher, utgångsdatum, serienummer och pall-ID.
Rapporter & Dokument

Rapporter och dokument

 • Plocklista
 • Följesedel
 • Retursedel
 • Artikeletiketter
 • Inventeringslista
 • Fakturaunderlag
 • Palletikett och STE-etikett
 • Lagerplatsetikett
 • Fraktsedelhantering
 • Utskriftshantering
 • Automatiska utskrifter

Kundkommunikation

Kundkommunikation

 • Portal för godsägare på dator eller mobil med bland annat följande funktioner:
  • Information i realtid
  • Skapa order och följa status
  • Skapa inköpsorder och följa status
  • Kundregister
  • Artikelregister
  • Lagersaldo
  • Historiska lagersaldo
  • Spåra transporter
 • Login för återförsäljare
  • Beställ till din butik
  • Se lagersaldon
 • Automatiska mejlutskick

Ongoing WMS mobila vy använt på en mobil för att plocka ett flerplock av order i en plockvagn.

Webbaserat WMS

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för e-handlare och företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

Ongoing WMS levereras som en molntjänst och nås via webbläsaren enligt modellen Software as a Service (SaaS).

WMS via "Molnet" - Software as a Service

Ongoing Warehouse affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing Warehouse sköter drift, uppdateringar och underhåll, och att våra kunder använder Ongoing WMS via webbläsaren på sina enheter, tex en vanlig PC, handdator eller smartphone. 

Pris

Som kund betalar ni en månadsavgift per användare för att nyttja Ongoing WMS och de integrationer vi har gjort till kringliggande system som tex affärssystem, webbshoppar och transportadministrativa system. Även våra API ingår.