Funktioner

Ongoing WMS är ett standardsystem med ett stort antal funktioner som är utvecklade för att ge största möjliga nytta för logistikintensiva företag som tex inom e-handel och 3PL. Alla funktioner ingår i månadsavgiften och många kan vid behov anpassas till er och era kunders arbetsflöden. 

Våra manualer och filmer gör att du lätt kan sätta dig in i systemets funktioner. Färdiga integrationer till de mest välkända systemen gör det snabbt att komma igång. Nedan några av systemets funktioner. Boka gärna en personlig webbdemo för att se hur systemet kan effektivisera din lager- och logistik hantering.

Användbarhet

Användbarhet

• Webbaserad/Molntjänst
• Multi-site/ flerlagerhantering
• Multi-klient/ inställningsbarhet per varuägare
• Inställningsbarhet per användare
• Tillgängligt på flera språk
• Anpassad kundlogin
Orderhantering

Orderhantering

• Inleverans med eller utan inköpsorder
• Utleverans
• Flerplock
• Plockvagnshantering
• Packningskontroll
• Plockoptimering
• Dynamiska & fasta plockplatser
• Delleverans
• Samleverans
• Returer
• Avikelsehantering
• Standard och anpassade plockalgoritmer
  Tex. FIFO, FEFO, LIFO, prioritera full pall
• Lagerplatsförslag vid inleverans
• Föravisera inkommande gods
• Cross docking
• Kitting
• Produktion
• Lagerkarta/ Översiktsvy Lagerstruktur
• Import av ordrar och inordrar

Inventering & godshantering

Inventering & godshantering

• Inventeringsuppdrag
• Flyttuppdrag
• Påfyllnadsuppdrag
• Buffertplockplats
• Bygga mixpallar
• Låsa lagerplats
• Låsa gods  via Status,
• Track & trace
 plockare– order, order – gods
• Utgångsdatum
• Batch
• Serienummer
Produktion & Kitting

Produktion & Kitting

• Lägga upp struktur av ingående artiklar
• Skapa produktionsorder
• Producera
  Lagersaldon räknas upp för producerad artiklar och ner för de ingående
• Ange manuellt eller automatiskt vilket gods som använts vid produktion.
• Kitta
  Lagersaldo räknas ner för ingående produkter vid plockning

AnvändbarhetEkonomi & Statistik

Ekonomi & Statistik

• Skapa prislistor per kund/ Avtalshantering
• Skapa fakturaunderlag/ Fakturaspecifikation
• Beräkna fakturaunderlag från statistik
• Debiterar manuellt under fakturaperioden mot order inköpsorder
• Fakturaöversikt
• Statistik per godsägare
 Tex. Antal ordrar, inordrar, lageromsättning, fakturering
• Stort antal standardrapporter
• Export till Excel
• Dash board
Scanning

Skanning

• Tillgängligt på alla enheter med internetanslutning och skanner för önskade streckkoder
• Inskanning
• Utskanning
• Flyttskanning
• Inventeringsskanning
• Skanna GS1/SSCC, EAN, artikelnummer, etc
• Standardiserade eller anpassade skanningflöden
• Hantera batch, utgångsdatum, serienumber, pall-ID
Rapporter & Dokument

Rapporter & Dokument

• Plocklista
• Följesedel
• Artikeletiketter
• Inventeringslista
• Fakturaunderlag
• Palletikett/ STE-etikett
• Lagerplatsetikett
• Fraktsedelhantering
• Utskriftshantering
• Automatiska utskrifter

Kundkommunikation

Kundkommunikation

• Kundlogin
     • Information i realtid
     • Skapa ordrar
     • Skapa inordrar
     • Kundregister
     • Orderstatus
     • Lagersaldon
     • Historiska lagersaldon
     • Track & trace
• Mobilanpassad kundlogin
• Login för återförsäljare
• Aviserings mail till kunder

Integrationer

Integrationer

• Standardiserat SOAP API
  dokumentation på utvecklarsida
• E-Handel
• ERP system
• TA-system
• Transportplaneringssystem
• Tullsystem

laptopOngoing

Webbaserat WMS

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för e-handlare och företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

OngoingCloud

WMS via "Molnet" - Software as a Service

Ongoing Warehouses affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing Warehouse sköter drift, uppdateringar och underhåll, och att våra kunder använder Ongoing WMS via webbläsaren på sina enheter, tex en vanlig PC, handdator eller smartphone. 

Storex_tredjepartslogistik

Fördelar med Ongoing WMS