Funktioner

Ongoing WMS är en standardmjukvara med ett stort antal funktioner som är utvecklade för att ge största möjliga nytta för logistikintensiva företag som tex inom e-handel och 3PL. Alla funktioner ingår i månadsavgiften och många kan vid behov anpassas till er och era kunders arbetsflöden. 

Våra manualer och filmer gör att du lätt kan sätta dig in i mjukvarans funktioner. Färdiga integrationer till de mest välkända relaterade mjukvara gör det snabbt att komma i gång. Nedan presenteras några av Ongoing WMS funktioner. Boka gärna en personlig webbdemo för att se hur mjukvaran kan effektivisera din lager- och logistik hantering.

Användbarhet

Användbarhet

 • Mjukvaran är en webbaserad molntjänst, vilket gör den tillgänglig överallt.
 • Med flerlagerhantering styr du enkelt plocket till olika lager.
 • Med flerkundshantering kan du enkelt hantera flera bolag. Passar utmärkt för 3PL eller koncerner.
 • Justera inställningar per användare för att skräddarsy processerna i detalj.
 • Språk per användare. I nuläget finns stöd för danska, engelska, finska, franska, tyska, italienska, litauiska, norska, polska, slovakiska och spanska och svenska.
 • Involvera övriga bolaget eller din kund i mjukvaran med kundinlogg.
Orderhantering

Orderhantering

 • Inleverans med eller utan inköpsorder
 • Utleverans
 • Flerplock
 • Plockvagnshantering
 • Packningskontroll
 • Plockoptimering
 • Dynamiska & fasta plockplatser
 • Delleverans
 • Samleverans
 • Returer
 • Avvikelsehantering
 • Standard och anpassade plockalgoritmer. Tex. FIFO, FEFO, LIFO, prioritera full pall.
 • Lagerplatsförslag vid inleverans
 • Föravisera inkommande gods
 • Cross-docking
 • Paketartiklar
 • Produktion
 • Översikt över lagerstruktur
 • Import av order och inköpsorder

Inventering & godshantering

Inventering och godshantering

 • Inventeringsuppdrag
 • Flyttuppdrag
 • Påfyllnadsuppdrag
 • Buffertplockplats
 • Bygga mixpallar
 • Låsa lagerplats
 • Låsa gods via status
 • Spårning. Plockare, order, gods mm.
 • Utgångsdatum
 • Batchnummer
 • Serienummer
Produktion och paket

Produktion och paket

 • Lägga upp struktur av ingående artiklar
 • Skapa produktionsorder
 • Producera
 • Lagersaldon räknas upp för producerade artiklar och ner för de ingående
 • Ange manuellt eller automatiskt vilket gods som använts vid produktion.
 • Plocka och leverera in paketartiklar. Lagersaldo räknas ner och upp för ingående produkter vid inleverans och plock

Användbarhet, ekonomi & statistik.

Ekonomi och statistik

 • Skapa prislistor per kund/ Avtalshantering
 • Skapa fakturaunderlag/ Fakturaspecifikation
 • Beräkna fakturaunderlag från statistik
 • Debiterar manuellt under fakturaperioden mot order inköpsorder
 • Fakturaöversikt
 • Statistik per godsägare. Tex. Antal order, antal inköpsorder, lageromsättning, fakturering
 • Stort antal standardrapporter
 • Export till Excel
 • Dashboard
Mobil lagerapp med skanning av streckkoder

Skanning

 • Tillgängligt på alla enheter med internetanslutning och skanner för önskade streckkoder
 • Skanna in gods vid inleverans och vid infackning.
 • Skanna vid plock och/eller pack.
 • Skanna vid flytt. Vid behov eller efter uppdrag.
 • Skanna vid inventering. Inventeringsuppdrag eller vid behov.
 • Skanna GS1/SSCC, EAN, artikelnummer, HIBC, RFID mm.
 • Standardiserade eller anpassade processer.
 • Hantera batcher, utgångsdatum, serienummer och pall-ID.
Rapporter & Dokument

Rapporter och dokument

 • Plocklista
 • Följesedel
 • Retursedel
 • Artikeletiketter
 • Inventeringslista
 • Fakturaunderlag
 • Palletikett och STE-etikett
 • Lagerplatsetikett
 • Fraktsedelhantering
 • Utskriftshantering
 • Automatiska utskrifter

Kundkommunikation

Kundkommunikation

 • Portal för godsägare på dator eller mobil med bland annat följande funktioner:
  • Information i realtid
  • Skapa order och följa status
  • Skapa inköpsorder och följa status
  • Kundregister
  • Artikelregister
  • Lagersaldo
  • Historiska lagersaldo
  • Spåra transporter

Vad är WMS?

Ett WMS (Warehouse Management System) eller ett lagersystem, är en mjukvara vars syfte är att förenkla lager- och logistikverksamheten hos ett företag. I lagersystemet kan man se vilka artiklar som finns i lagret, dess kvantitet och vart de befinner sig. Man kan även se och skapa orders för vilka artiklar som ska plockas, packas och skickas till kunden. På så sätt kan lagerarbetarna logga in i mjukvaran och veta vilka artiklar dem ska plocka, när de ska plockas och vart de ska skickas. Ofta är ett lagersystem integrerat med relaterade system så som ehandles-plattformar, affärs- och transportsystem vilket förenklar och automatiserar lagerprocessen. Över lag kan man säga att ett WMS ökar spårbarheten, minimerar fel och ökar effektiviteten i ett lager.

Vilka behöver ett WMS?

De verksamheter som är i störst behov av ett WMS är de som bedriver logistikintensiva verksamheter. För logistikföretag så som 3PLare har lagersystemet en verksamhetskritisk funktion. Även för e-handlare och vissa andra logistikintensiva verksamheter är ett lagersystem avgörande för operationell effektivitet. Till en början går det ofta att sköta lagerhanteringen manuellt utan ett WMS men när verksamheten blir lite mer komplex och lagret växer, kan ett WMS förenkla oerhört.

Vilka typer av WMS finns det?

Flertalet mindre företag med väldigt liten lagerverksamheten hanterar sitt lager i en Excelfil eller dylikt. Andra företag med mindre lagerverksamhet sköter ofta sin lagerhantering i affärssystemets lagermodul som brukar ha de mest grundläggande funktioner. Det finns också företag som enbart specialiserar sig på lagersystem vilka har betydligt mer funktionalitet. Det vanligaste är att lagersystemet är webbaserat vilket är en stor fördel då man enkelt kan komma åt mjukvaran så länge et finns uppkoppling till internet, via en webbläsare.

Beroende på vilka behov företaget har väljer man olika lösningar för sitt lager. En viktig sak att tänka på är huruvida man har unika behov och behöver en skräddarsydd lösning eller om en standardlösning räcker. Fördelarna med en standardlösning är att det krävs mindre ekonomiska resurser och tar mindre tid eftersom kunden i detta fall använder de befintliga funktionerna i lagersystemet. Detta brukar vara tillräckligt för de allra flest bolag. Med en skräddarsydd lösning däremot kan man utforma lagersystemet precis utefter ens behov. Detta är dock extremt resurs och tids krävande då nya special funktioner hos lagersystemet behöver finansieras ensamt av dig som användare.

Sammanfattningsvis är det enklaste är att hitta ett WMS som är standardiserat och molnbaserat. Detta eftersom det går väldigt snabbt att komma i gång och ingen stor investering behövs.  

Vad bör man förvänta sig av ett fullskaligt WMS?

Förutom att ett WMS bör vara webbaserat är det många leverantörer som använder sig av Software as a Service (SaaS) modellen vilket kommer med ett flertal fördelar. Bland annat innebär det att kunden betalar en månadsavgift för att använda mjukvaran. Detta innebär att det blir billigare och man behöver inte investera tungt för att komma i gång.

Beroende på vilken lagerverksamhet som bedrivs, är olika funktioner viktiga. Till exempel för en 3PL:are är det viktigt att kunna hantera flera olika godsägare i mjukvaran medan en e-handlare kanske har större fokus på att plocka varor snabbt och effektivt. Ett vanligt sätt att plocka effektivt är att använda sig utav scanning vilket lagersystemet bör ha stöd för.

Det är också viktigt att leverantören av lagersystemet har ett välutvecklat API (Application Programming Interface) som gör det lätt för andra parter att integrera till mjukvaran. Om WMS- leverantören har ett modernt API kan en tredje part enkelt integrera till det, medan om det inte finns ett API eller ett dåligt sådant krävs mycket extra tid och arbete.  

Vad innebär det att använda ett integrerat WMS?

Kanske det viktigaste med ett WMS är att det har integrationer till andra system så som ehandels-plattformar, affärssystem, transportsystem och automationslösningar så som lagerhissar, sorteringsband och lagerrobotar. Att mjukvaran är integrerade innebär ett sömnlöst utbyte av information vilket tar bort en hel del manuellt arbete.

Ett bra sätt att hitta ett WMS kan vara att gå in på till exempel sitt affärssystems hemsida och se vilka WMS de är integrerade med.    

Sammanfattning

Ett WMS ökar spårbarheten, minimerar fel och ökar effektiviteten i ett lager. Det viktigaste egenskaperna hos ett WMS är att det är webbaserat, SaaS, har moderna API:er och stort utbud av integrationer till kring-system.    


Läs mer om vårt WMS