Funktioner

Ongoing WMS är en standardmjukvara med ett stort antal funktioner som är utvecklade för att ge största möjliga nytta för logistikintensiva företag som tex inom e-handel och 3PL. Alla funktioner ingår i månadsavgiften och många kan vid behov anpassas till er och era kunders arbetsflöden.  Nedan listar vi de generella funktionerna som är användbara för alla företag som har eget lager. Läs också här för funktioner som är speciellt designade för tredjepartslogistiker (3PL).

Mobil lagerapp med skanning av streckkoder

Mobil lagerapplikation med skanning

Ongoing WMS inkluderar en kraftfull mobil lagerapplikation kallad Ongoing WMS Skanning.

Skanningsapplikationen är helt web-baserad vilket ger dig följande fördelar:

 • Den kan användas på både Android- och Apple-enheter.
 • Inget behov av att installera eller uppdatera en app. Den är alltid uppdaterad.
 • Nåbar överallt.

Ongoing WMS Skanning inkluderar processer utvecklade för att täcka de vanligaste behoven när man använder handhållna enheter på lagret. Processer inkluderar, varumottag, flytt inom lagret, påfyllnad, plock, pack, inventering och mycket mer. 

Skanningprocesserna är omfattande som standard, men är fortfarande lätta att modifiera baserat på dina behov. 

Ongoing WMS stödjer alla typer av streckkoder och QR-koder, inklusive GS1 och HIBS. Stödjer också RFID-tagga

Hantera batch, utgångsdatum, serienummer, pall-ID och flertalet andra datatyper. 

Läs mer om detaljerna för skanningfunktionaliteterna i Ongoing WMS här.

Användbarhet

Lätt att använda och flexibilitet att växa i

Det är snabbt att komma igång med tjänsten. Våra kunder samt deras kunder och partners tycker att det är en lättanvänd mjukvara som är intuitiv och enkel att lära sig. 

 • Molnbaserad webbapplikation. Åtkomst från alla enheter och du behöver inte spendera tid eller pengar på installation. 
 • Flera lagersiter, flera lager, en mjukvara. Läs mer om hur du arbetar med multipla lager här
 • Med flerkundshantering kan du enkelt hantera flera bolag. Passar utmärkt för 3PL eller koncerner. Läs mer om hur du arbetar med godsägare.
 • Kärnan i programvaran är möjligheten att använda den för flertalet olika logistikflöden. Detta gör den idealisk för företag som säljer genom olika kanaler eller både B2C och B2B.
 • Omfattande rättighetshantering. Förbättra din säkerhet genom att använda olika åtkomsträttigheter. Läs mer om de olika åtkomstnivåerna här.
 • Justera inställningar per användare för att skräddarsy processerna i detalj.
 • Språk per användare. I nuläget finns stöd för danska, engelska, finska, franska, tyska, italienska, litauiska, norska, polska, slovakiska och spanska och svenska.
 • Involvera övriga bolaget eller din kund i mjukvaran med kundinlogg.
Integrationer

Koppla ihop dina mjukvarutjänster

Fär att kunna skapa effektiva logistikflöden så kan du koppla samman Ongoing WMS med andra system, såsom affärssystem, e-handelsplattformar eller transportadministrationssystem. Syftet med en så kallad integration är att minska manuellt arbete, dra ner på ledtider, och minska risken för fel. Läs mer om våra integrationer här

Orderhantering

Orderhantering

Ongoing WMS har omfattande funktionalitet för att kunna hantera ordrar. Det finns strukturerade processer för säljordrar, inköpsordrar och flertalet andra processer som hjälper dig att skala upp din verksamhet och arbeta mer effektivt på lagret. Inventering & godshantering

Inventering och godshantering

Ongoing WMS är byggt för att kunna ha fullständig spårbarhet på ditt lager. Alla transaktioner är spårbara på lagernivå med stöd för utgångsdatum, batch- och serienummer. Det finns också flertalet strukturerade processer för att hantera ditt lager, såsom inventeringsuppdrag och lagerflytt.

 • Inventeringsuppdrag
 • Flyttuppdrag
 • Påfyllnadsuppdrag
 • Buffertplockplats
 • Bygga mixpallar
 • Låsa lagerplats
 • Låsa gods via status
 • Spårning. Plockare, order, gods mm.
 • Utgångsdatum
 • Batchnummer
 • Serienummer
Produktion och paket

Produktions- och paketartiklar

Utför du enkel produktion i lagret eller sätter du ihop olika artiklar till paketartiklar när du plockar ordern?

Ongoing WMS har inbyggt stöd för paketartiklar i alla stadier av lagringsprocessen, från mottag till utleverans.

En omfattande modul för produktionsorder ingår också, för att kunna konsumera gods och producera nya artiklar


 • Med paketartiklar kan du skapa kit av en eller flera artiklar. Dessa kan sedan användas på en inköpsorder, vid inleverans och på en försäljningsorder. Läs mer om användning av paketartiklar i Ongoing WMS här.
 • Lagersaldo beräknas för en paketartikel baseras på den underliggande kvantiteten för varje ingående artikel.
 • Med produktionsmodulen kan du skapa en strukturerad process för att beställa produktionsarbete från lagret. Läs mer om produktionsmodulen i Ongoing WMS här.
 • Arbeta effektivt när du producerar de artiklar som beställts på en produktionsorder. Skapa strukturerade processer för att fylla på din produktionsplats, för att konsumera artiklar och för produktion. Använd skanning för att säkerställa att du alltid producerar rätt artiklar. Läs mer om produktionsskanning i Ongoing WMS här.
 • Ange manuellt eller automatiskt vilket gods som använts vid produktion.
 • Vid framställning av en produktionsorder ökar lagersaldot för producerade artiklar och minskar för produktionsmaterial. Du kan också spåra föremålen genom processen, inklusive stöd för utgångsdatum, batch- och serienummer.

Användbarhet, ekonomi & statistik.

Data, statistik och övervakning

Det är inte alltid lätt att få en överblick över ditt lager. Ongoing WMS erbjuder många möjligheter för dig att kunna jobba med data från ditt lager, få fram relevanta statistikmått och KPIer samt att kunna övervaka verksamheten på lagret. 

 • Stort antal statistikvyer. Antal beställningar och antal inköpsorder, lageromsättning, fakturering och mycket mer.
 • Stort antal färdiga Excel- och PDF-rapporter. Möjlighet att beställa skräddarsydda rapporter från din kundansvarige på Ongoing.
 • Exportera all data från mjukvaran med enkla Excel-exportfunktioner.
 • Visa en dashboard i ditt lager med dina nyckeltal och andra viktiga mått. Välj från en uppsättning färdiga dashboards eller beställ specifika modifieringar från din kundansvarige på Ongoing.
Rapporter & Dokument

Generera och skriv ut rapporter, dokument och etiketter

Många dokument behövs fortfarande på lagret även om vi strävar efter att minimera utskrifter. Ongoing WMS har omfattande stöd för att generera och skriva ut rapporter, dokument och etiketter vid rätt skrivare och vid rätt tidpunkt.

Ongoing WMS inkluderar Ongoings utskriftstjänst som möjliggör effektiva utskrifter på lagret. Utskriftstjänsten hjälper till att dirigera utskrifterna till rätt skrivare i rätt tid. Glöm manuell sortering av etiketter och följesedlar! Läs mer om automatiska utskrifter i Ongoing WMS här.

En stor uppsättning rapporter för olika ändamål ingår som standard. Vi kan även skriva skräddarsydda rapporter för specifika behov. Några av de inkluderade rapporterna:
 • Plocklista
 • Följesedel
 • Retursedel
 • Artikeletiketter
 • Inventeringslista 
 • GS1 palletikett
 • Lagerplatsetikett
 • ...och många fler

Ongoing WMS hämtar också etiketter från de olika transportörerna via integration med transportbokningssystemet, och skriver ut dessa automatiskt. Du kan också ladda upp dokument manuellt eller via våra API:er, för användning på lagret.

All data kan exporteras till Excel.

Läs mer om att skriva ut i Ongoing här.

Kundkommunikation

Kundkommunikation

Med Ongoing WMS kommer du att kunna skapa konton med begränsad åtkomst – utan kostnad – för olika aktörer som behöver tillgång till information om händelserna på lagret. Detta kan vara användbart för en tredjepartslogistiker (3PL) som vill att deras godsägare ska kunna inspektera och lägga beställningar, eller för ett företag som vill att andra medarbetare ska kunna se vad som pågår i deras lager.

 • Login för godsägare på dator eller mobil med bland annat följande funktioner:
  • Information i realtid
  • Skapa order och följa status
  • Skapa inköpsorder och följa status
  • Kundregister
  • Artikelregister
  • Lagersaldo
  • Historiska lagersaldo
  • Spåra transporter

Användargränssnitt för Ongoing WMS på bärbar dator och mobil enhet.

Fördelar med Ongoing WMS

Att börja med Ongoing WMS innebär inga stora investeringar eller komplicerade installationer – bara snabb, säker och effektiv lagerhantering tillgänglig ifrån vilken enhet som helst. Med användarvänliga gränssnitt, stora integrationsmöjligheter samt robusta säkerhetsåtgärder gör Ongoing WMS så att företag av alla storlekar kan effektivisera sitt lager och skala upp sin verksamhet.

Vad är WMS?

Ett WMS (Warehouse Management System) eller ett lagersystem, är en mjukvara vars syfte är att förenkla lager- och logistikverksamheten hos ett företag. I lagersystemet kan man se vilka artiklar som finns i lagret, dess kvantitet och vart de befinner sig. Man kan även se och skapa orders för vilka artiklar som ska plockas, packas och skickas till kunden. På så sätt kan lagerarbetarna logga in i mjukvaran och veta vilka artiklar dem ska plocka, när de ska plockas och vart de ska skickas. Ofta är ett lagersystem integrerat med relaterade system så som ehandles-plattformar, affärs- och transportsystem vilket förenklar och automatiserar lagerprocessen. Över lag kan man säga att ett WMS ökar spårbarheten, minimerar fel och ökar effektiviteten i ett lager.

Ekosystem

Färdiga integrationer och API:er hjälper dig att starta igång kunder

Slipp kostsamma integrationsprojekt. Ongoing WMS har marknadens största ekosystem av integrationer till relaterade mjukvarulösningar. Detta gör det enkelt och billigt för dig att starta igång dina kunder vars andra mjukvarutjänster behövs integreras med Ongoing WMS.