Samuel Kjellberg och Fredrik Einarsson har rollerna som operativ chef respektive VD i Ongoing Warehouse AB.

Om företagets ledning

Företagets största resurs är den platta organisationen och de mycket kompetenta kundansvariga utvecklarna som arbetar med våra kunder. Behöver man komma i kontakt med företagets ledning finns Fredrik Einarsson (VD) och Samuel Kjellberg (Operativ chef) alltid tillgängliga. Grundarna och ägarna Henrik Ekman och Gerhard Guron innehar rollerna som mjukvaruarkitekt respektive affärsutvecklare.