Om Ongoing Warehouse AB

Ongoing Warehous är ett IT-företag specialiserat på ett lagersystem för logistikintensiva företag. Vi utvecklar och effektiviserar företags logistikhantering med hjälp av ett webbaserat och standardiserat lagersystem. Ongoing Warehouse har kontor i Johanneberg i centrala Göteborg. Närheten och kontakterna med högskolor och universitet, främst Chalmers Tekniska Högskola, är en viktig kompetensresurs för företaget.

Ongoing WMS i media

Nedan är något av det som skrivits i media om Ongoing Warehouse, vårt WMS-system och våra kunder.

Om företagets ledning

Företagets kanske största resurs är den platta organisationen och de mycket kompetenta kundansvariga utvecklarna som arbetar med våra kunder. Behöver man ändå komma i kontakt med företagets ledning finns Fredrik Einarsson (VD) och Samuel Kjellberg (Operativ Chef) alltid tillgängliga.