Ongoing WMS levereras som en molntjänst och nås via webbläsaren enligt modellen Software as a Service (SaaS).

WMS via "Molnet" - Software as a Service

Ongoing Warehouse affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing Warehouse sköter drift, uppdateringar och underhåll, och att våra kunder använder Ongoing WMS via webbläsaren på sina enheter, tex en vanlig PC, handdator eller smartphone. 

Konceptet Software as a service - webbaserade system - har växt snabbt de senaste åren. Idag drivs utvecklingen av Software as a Service av snabbväxande företag, som Fortnox, och etablerade internationella IT-företag som Microsoft.

Som bilaga och komplement till Ongoings avtal med kunder används TechSveriges standardavtal/bestämmelser som heter "Molntjänster, Allmänna bestämmelser". Denna bilaga är speciellt framtaget för SaaS, dvs molntjänster eller så kallade webbaserade system, även kallat Internetbaserade tjänster. Tidigare (före 2014/2015) fanns inga lämpliga branschbestämmelser för Molntjänster, men det kraftigt ökande användandet av dessa system har gjort att man tagit fram dessa.

Ongoing WMS mobila vy använt på en mobil för att plocka ett flerplock av order i en plockvagn.

Webbaserat WMS

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för e-handlare och företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

Pris

Som kund betalar ni en månadsavgift per användare för att nyttja Ongoing WMS och de integrationer vi har gjort till kringliggande system som tex affärssystem, webbshoppar och transportadministrativa system. Även våra API ingår.