Alwex (SE): "Flexibelt WMS, enkelt att utbyta information med kundernas system"

ssc-logistikbyggnad

Alwex Lager & Logistik AB förfogar över 55 000 m2 lager- och terminalyta, som består av såväl frys-, kyllager och varmlager. Företaget började använda Ongoing WMS 2011 och använder idag systemet för ett stort antal kunder i sin 3PL-verksamhet. 

FöretagAlwex Lager & Logistik AB

Verksamhet: 3PL-logistik.

Hur används systemet: "För att effektivisera tredjepartslogistik samt samordna varudistribution och på så vis minska miljöpåverkan".

Största nyttan: "Systemet är flexibelt och anpassat för att enkelt kunna utbyta information med kundernas system via EDI eller XML. Kunderna har tillgång till systemet för att exempelvis registrera order och kontrollera lagersaldon. Transportbolagen kopplar sig direkt till lagersystemet och effektiviserar på så sätt godsflödet".

Kontakt: Peter Sunesson, Affärsområdeschef

Publicerad: 2014-01-22