Aditro tid. VeddestaGruppen (SE): "En viktig nyckel till vår tillväxt"

VeddestaGruppen

VeddestaGruppen har nu gått samman och blivit ett med Aditro Logistics. De blev kund hos Ongoing redan 2011 och Ongoing har sedan dess fått följa företaget på deras tillväxtresa. Efter sammanslagningen med Aditro Logistics fortsätter man använda produkten. De är en logistikpartner som utöver lagerhållning och godshantering även erbjuder service som administration och transportplanering. Stor vikt läggs vid att kunna möta kundernas varierande behov och hitta flöden som passar varje situation, så väl e-handelsflöden med plock och pack som terminalhantering för logistikaktörer.

Företag: Aditro Logistics, tidigare VeddestaGruppen

Verksamhet: Tredjepartslogistik, transport, servicelogistik & bemanning.

Hur används systemet:  "Vi lägger stort fokus på att effektivisera flöden och minimera onödig manuell hantering genom att integrera till kundernas system och automatisera arbetsprocesser. Scanning via handdatorer används till i stort sett all typ av hantering, både för in- och utflöden, returhantering och inventering. Med hjälp av scanning till plockvagn har e-handelsflödena blivit snabba och pålitliga". 

Största nyttan: "Att ha ett pålitligt men ändå flexibelt system i ryggen har varit en viktig nyckel till vår tillväxt. Viktigt för oss är att tillsammans med Ongoing hitta nya vägar och tänk för att utmana våra befintliga processer att bli ännu bättre".

Kontakt: Christoffer Carlsson, Site Manager


Publicerad: 2019-02-27