Tiesse (IT): "Hanterar stora internationella orderflöden"

Landriano Hub

Tiesse är en av de största aktörerna inom den italienska 3PL-branschen och har över 100 000 m2 lageryta runtom i Italien. Företaget kör stora multinationella orderflöden genom Ongoing WMS och har tjänster som är utformade efter varje kunds olika behov.

Företag: Tiesse Spa, Milano, Italien

Verksamhet:  Nationell och internationell transport och logistik.

Hur används systemet: Tiesse använder Ongoing WMS för lagerhantering för stora multinationella företag.

Största nyttan:  "Med Ongoing WMS kan vi hantera alla orderflöden papperslöst. Alla faser i flödena, från inleverans av varor till spårning av sändningar hanteras i Ongoing WMS".

Kontakt: Giovanni Buscarini - ​ Project Management & Key Customer Account

Publicerad: 2019-03-15