Beco Lager (NO): "Snabbt, både att lära upp nya medarbetare och att starta upp nya kunder".

Beco

Beco Lager AS är en Norsk 3PL-aktör med sitt lagerhotel placerat i Sarpsborg endast 45 minuter från Oslo.

Företag: Beco Lager AS, Sarpsborg, Norway.

Verksamhet: 3PL och lagerhotell för företag med olika typer av produkter och behov.

Hur används systemet: Ongoing WMS används bland annat för orderhantering, inventering, plock & pack och bokning av transport. 

Största nyttan:  "Den största fördelen är att Ongoing WMS är ett standardsystem som fungerar för alla olika typer av varuflöden. Detta gör att vi kan använda tjänsten för alla våra kunder och effektivisera det dagliga arbetet i lagret. Det går snabbt, både att lära upp nya medarbetare och att starta upp nya kunder".

Kontakt: Roar Olsen

Publicerad: 2019-03-29