Inselo (NO): "Våra kunder märker resultat"

Inselo Logistikk AS
Inselo Logistikk AS är en av Norges största aktörer inom returlogistik, återanvändning, test och ompackning. 

Företag: Inselo Logistikk AS

Verksamhet:  3PL, transport, returlogistik, återanvändning och integrationer.

Hur används systemet: "Vi lägger vikt på integrationer, effektiva processer och automatisering. Inselo levererar även integrationer till flera av Ongoings kunder i Norden. Styrkan i våra lösningar ger hög kvalitet i alla operativa led". 

Största nyttan:  "Ongoing WMS ger konkurrenskraft och effektivisering av alla led i värdekedjan för e-handlare och andra företag med komplexa logistikbehov. Resultaten märker våra kunder framförallt genom en hög grad av automatisering och reducering av manuella processer. Ongoing WMS stöttar tillväxt utan tröskelvärden. Tillsammans med Ongoing WMS kan kundupplevelsen bli ännu bättre".

Kontakt: Finn Rønning

Publicerad: 2020-08-21