SHIFT (SE): "Ongoing WMS skapar ökad spårbarhet”

Shift mobility

SHIFT Electric Mobility är Skandinaviens största servicenätverk inom elektroniska fordon och företaget har en ledande marknadsposition inom deras nisch. SHIFT hanterar sitt eget lager och valde Ongoing WMS som lagersystem under sommaren 2020.  

Företag: SHIFT Electric Mobility, Jönköping, Sverige.

Verksamhet: Tillhandahåller ett servicenätverk inom marknaden för elektroniska fordon. 

Hur används systemet: Integrationer, plock & pack, spårbarhet i lagret.

Största nyttan: Snabbt att komma igång, integrationer automatiserar mycket arbete. 

Kontakt: Thomas Sabathier 
Pressrelease

Publicerad: 2020-10-30