Spares Nordic (SE): "Antalet hanterade orders ökade med 20-30% med samma arbetskraft”

Bild teknikdelar

Spares Nordic driver e-handelssiterna teknikdelar.se och spares.se, där dem säljer reservdelar till telefoner och datorer. 

Företag: Spares Nordic, Stockholm, Sverige,

Verksamhet: E-handel, reservdelar. 

Hur används systemet: Ongoing WMS används för att hantera plock och pack, inleverans och utleverans, samt integrationer som underlättar orderhanteringen. Spares använder även scanning för att effektivt plocka flera orders år gången.  

Största nyttan: "Ongoing WMS ökade effektiviteten i både ingående och utgående leverans. Antalet orders som hanterades ökade med 20-30% med samma arbetskraft”, Michel Alshammari, COO på Spares Nordic. 

kontakt: Michel Alshammari, COO Spares Nordic
pressrelease

Publicerad: 2021-03-25