HL Display (EU): "Vi har fått ett mycket bra flöde som förbättrat produktiviteten enormt"

HL display produkter

HL är ett internationellt företag som hjälper butiker och varumärken att skapa snygga och lönsamma butiksmiljöer som stärker kundens shoppingupplevelse. De säljer produkter som hjälper deras kunder att sälja mer, inspirera deras kunder, frigöra personal genom automation och minimera slöseri både när det gäller mat och förpackningar.

Företag: HL Display, Europa

Verksamhet: Produktpresentation & kommunikation i butiksmiljöer

Hur Ongoing WMS används: "Vi använder Ongoing på våra 3 största lager i Europa. Ongoing är integrerat med vårt ERP system och det används för all lagerhantering såsom plock och pack av ordrar, lagerflytt, inleveranser till lager, plock och inleverans av tillverkningsordrar samt inventering. Ongoing används med hjälp av dator, handdator och scanner beroende på funktion."

Största nyttan: "Det första som hände var att vårt inleverans team blev mycket mer effektiva väldigt snabbt och personalen tycker själva att Ongoing är ett otroligt bra verktyg. Efter uppstartsperioden där finjusteringar gjordes både i Ongoing och i våra egna rutiner så började produktiviteten på lagret att stiga och nu har vi fått ett mycket bra flöde som har förbättrat produktiviteten enormt. Ongoing är ett system som är enkelt att arbeta i, lätt att förstå, det behövs ingen lång upplärningstid för personalen samt att det är flexibelt och det går att anpassa till verksamheten.”

Kontakt: Ida Modigh, Logistic Manage

Publicerad: 2023-01-04