ReuseIT (SE): "Hanteringstiden av vår order- & lagerhantering har minskat med 3-4h/dag."

ReuseIT använder Ongoing WMS

ReuseIT Sweden AB säljer och köper ny & begagnad IT-utrustning. De bedriver ett engagerat kvalitets- och miljöarbete där hänsyn till miljön är grundläggande för allt som sker inom vår verksamhet. Grundtanken i arbetet är att återanvända mesta möjliga av den IT-utrustning de hanterar med målsättningen att på den nordiska marknaden vara det självklara valet för miljöriktiga och säkra tjänster & produkter. Deras kunder finns i Sverige, Norden och Europa, och deras kontor är belägna i Göteborg och Växjö samt lager och produktion i Växjö.

Företag: ReuseIT, Göteborg & Växjö

Verksamhet: Köp & sälj av ny/begagnad IT-utrustning

Varför Ongoing WMS?: "Vi valde Ongoing eftersom vi behövde ett system helt utan driftstopp och som kunde hantera så många webblösningar som möjligt. Det var också mycket viktigt för oss att personerna var tillgängliga när vi behövde hjälp. Till och med på söndagar har vi fått hjälp av vår kontaktperson på Ongoing. Möjligheten att växa var också en faktor för vårt systemval, och Ongoing var det enda uppenbara valet."

Hur produkten används: "Vi använder Ongoing WMS till all order- och lagerhantering fullt integrerat med Fortnox Affärssystem samt nShifts Delivery Management. Vi har även kopplat på vårt egenutvecklade produktionssystem via Ongoings flexibla API-kopplingar."

Största fördelarna/nyttan: "Bland de absolut största fördelarna vi upplevt sedan vi implementerade Ongoing WMS är att vi har full kontroll på samtliga individer i vårt lager vilket medfört att hanteringstiden för order/lagerhantering minskat med mellan 3-4h/dag. Att dessutom sköta prioriteringsordning för order och inventeringsuppdrag i de enkla, anpassningsbara och användarvänliga gränssnitten blev en stor bonus. Klara överblickar över in- och utflöden underlättar vårt dagliga arbete avsevärt!"

Samarbetet med Ongoing: "Samarbetet med vår kundansvarige har fungerat och fungerar mycket bra. Snabba svars och åtgärdstider. Ny kundanpassad funktionalitet har i den mån det varit genomförbart implementerats mycket tillfredställande."

Övriga kommentarer: "Vi rekommenderar varmt Ongoing WMS till de som eftersöker ett bra, gediget och flexibelt Warehouse Management system till sin verksamhet."

Kontakt: Pierre Bågenholm, Operations Manager

Publicerad: 2023-10-23