NTG Logistics AB (SE): "Jag uppskattar framförallt att man inte hamnar i en supportkö."

NTG Logistics AB använder Ongoing WMS

NTG Logistics AB, del av NTG Nordic Transport Group och marknadsledande transportgrupp med huvudkontor i Danmark, är en logistiktjänsteleverantör specialiserad på 3PL/ tredjepartslogistik, distribution och spedition.

Företag: NTG Logistics AB, Bjuv

Verksamhet: 3PL, distribution och spedition 

Varför Ongoing WMS?: ”Ongoing erbjöd det vi behövde och vi såg möjligheter att växa i Ongoing WMS, utan att kostnader skulle skena. Följsamheten och möjligheten till avsteg från rutiner på godsägarnanivå spelade även det en stor roll i valet.”

Hur produkten används: "Hos oss används Ongoing som den centrala motorn i vår verksamhet. Vi har kopplat Ongoing till både vårt ERP och vårt TA-system för att minska handpåläggningar i den mån vi kan. Alla fakturor som är knuta till lager och hantering skapas därför i Ongoing. Kopplingen till vårt TA-system gör att godsägaren lätt kan gå in och se relevant sändningsdata på ordernivå om så önskas."

Största fördelarna/nyttan: ”Eftersom våra kunder tillsammans täcker ett väldigt brett område av branscher man opererar i är det omöjligt att ha en setup som fungerar för alla och det är här som en av Ongoings starka sidor träder fram, nämligen hur anpassningsbart allting är. Vi har stött på en hel del krav, önskemål och idéer genom åren som vi tidigare har varit tvungna att säga nej till, men som vi med Ongoing WMS nu faktiskt har en ärlig chans att erbjuda våra kunder, då vi kan göra stora förändringar i systemet, men som enbart påverkar en godsägare. Vidare är vi väldigt nöjda med det enkla gränssnittet och den korta onboardingtiden för både administration, kunder och lagerpersonal. Det är lätt att känna igen sig och navigera i systemet, vilket i sin tur ökar den totala effektiviteten och sänker våra ledtider."

Samarbetet med Ongoing: "Detta har fungerat över all förväntan. Oavsett vad jag har haft för dumma idéer så har jag med deras hjälp lyckats ta mig i mål, även om framförhållningen har varit extremt kort mellan varven. Jag uppskattar ffa att man inte hamnar i en supportkö för att sedan kunna få hjälp en vecka eller två senare. Här har vi i 9 fall av 10 en lösning eller en handlingsplan på bordet innan dagen är slut."

Kontakt: Skipper Jørgensen, IT-ansvarig

Publicerad: 2023-11-24