Maya Delorez (SE): "Lager- och logistikhanteringen har förbättrats avsevärt."

Maya Delorez använder Ongoing WMS

Maya Delorez är ett svenskt företag med en tydlig målbild: De vill erbjuda ett unikt sortiment av kvalitativa träningskläder anpassade till den aktiva ryttaren. Maya Delorez gör ridkläder, så som ridkläder borde vara. Deras produkter säljs världen över via sin webbshop.

Företag: Maya Delorez, Sverige

Verksamhet: Ridkläder via ehandel

Varför Ongoing WMS?: ”Det var rätt i tiden för oss att skaffa ett ordentligt system där vi kan ha översikt över hela vår lager- och logistik del. Vi ville ha ett smidigt och enkelt system och vi kände att Ongoing kunde uppfylla våra krav och önskemål.

Innan implementeringen av Ongoing genomförde vi alla processer manuellt. Orderpackningen baserades på utskrivna pappersföljesedlar, och vi letade upp kartonger i lagret. Lagerhanteringen involverade manuell hantering av lagersaldon, och varje fraktsedel skrevs ut individuellt.”

Hur produkten används: ”Vi använder den dagligen för all vår lagerhantering, vilket framför allt innefattar packning av ordrar, hantering av leveranser, returer och inventering. Vi har implementerat Centra och nShift, och de olika systemen samarbetar utmärkt. Sällan stöter vi på några problem, men om det händer åtgärdas de snabbt. Det gäller hela processen, från att en order läggs på vår hemsida till att fraktsedeln skrivs ut. Det smidiga flödet i integrationerna gör att vi kan hantera varje steg effektivt och problemfritt.” 

De största fördelarna/nyttan: ”Den största fördelen är att all vår information är samlad på ett ställe, vilket ökar tillgängligheten och sparar tid. Automatisering av processer minskar risken för fel. Dessutom ger övergripande kontrollmöjlighet att snabbt identifiera och lösa problem samt fatta informerade beslut baserade på realtidsdata.”

Samarbetet med Ongoing: "Vi upplever att samarbetet är smidigt med snabba och effektiva lösningar. Det finns aldrig några problem, och kommunikationen är enkel och tydlig."

Övriga kommentarer: ”Ongoing har fantastiska funktioner som gör alla hanteringsprocesser enklare och mer effektiva. Särskilt lager- och logistikhanteringen har förbättrats avsevärt med detta system.”

Kontakt: Maja Törnblom, Warehouse & Logistics Manager

Publicerad: 2024-03-07