Magnusson & Freij (SE): "Nya medarbetare är i gång och självgående på mindre än 1 timme."

Magnusson & Freij använder Ongoing WMS.

Magnusson & Freij är en miljömedveten leverantör av förbrukningsmaterial, med butik i Mölndal, försäljning online och kunder över hela Sverige. I sitt sortiment hittas över 15 000 artiklar inom kontorsmaterial, hygien- och torkpapper, städ och lokalvård, skyddsmaterial, emballage, butik och skyltning samt servering, fika och kaffe.

Företag: Magnusson & Freij, Mölndal

Verksamhet: Leverantör av förbrukningsmaterial

Varför Ongoing WMS?: “Ongoing WMS är ett väldigt värdfullt tillskott i vår verksamhet. Det underlättar vår dagliga hantering på lagret genom att säkerställa noggrannhet i plockprocesserna och ger oss ökad effektivitet och produktivitet.”

Användning & största fördelarna/nyttan: “Systemet gör det enkelt att göra rätt och svårt att göra fel. Det minimerar risken för fel och bidrar till en bättre kvalité på våra leveranser. Användargränssnittet är väldigt enkelt och ”straightforward” vilket gör det lätt för våra medarbetare att snabbt bli effektiva i sin användning. Tidigare hade vi en genomgång med nya medarbetare och en upplärningsprocess på 3-5 dagar. Nu är de i gång och självgående på mindre än 1 timme. Genom anpassade rapporter och statistikmodulen får vi även värdefull insikt som hjälper oss att förbättra våra processer och hitta flaskhalsar. Dessutom är vi på gång att integrera Ongoing med andra verktyg och system vi använder.

Integrationen mellan Ongoing WMS och Jeeves (utvecklad av ZeeU) har varit smidig och har verkligen bidragit till att förbättra vår verksamhets effektivitet. Det skapar bra gränssnitt där samma data finns i båda systemen men den presenteras på olika sätt. Integrationen har även automatisk synkronisering av data vilket inkluderar bland annat orderinformation, kunduppgifter och lagersaldon. Detta innebär att information som uppdateras i det ena systemet automatiskt finns i det andra.”

Samarbetet med Ongoing & ZeeU: “Samarbetet mellan ZeeU och Ongoing har fungerat jättebra! Båda leverantörerna har visat sig vara lyhörda och stödjande när det gäller att möta våra specifika behov och krav. Genom att ha tillgång till två robusta system som kompletterar varandra har vi kunnat skapa en mer effektiv och dynamisk lagerhanterings- och distributionsprocess. ZeeUs expertis inom vissa områden, tillsammans med Ongoings specialisering inom lagerhantering, har gett oss en kombinerad lösning som täcker alla våra behov. Detta har även underlättat skalbarhet och flexibilitet i vår verksamhet. Till exempel så kan vi prata med våra konsulter om något vi vill ändra på och senare samma dag eller ibland efter bara någon timme så är ändringen på plats och driftsatt.”

Kontakt: Josef Rynmark, IT-ansvarig

Publicerad: 2024-04-17