Funktioner

Ongoing Warehouse är ett standardsystem med ett stort antal funktioner som är utvecklade för att ge största möjliga nytta  för tredjepartslogistiker. Alla funktioner ingår i månadsavgiften och många kan vid behov anpassas till er och era kunders arbetsflöden. 

Användbarhet

Användbarhet

• Webbaserad/Molntjänst
• Multi-site/ flerlagerhantering
• Multi-klient/ inställningsbarhet per varuägare
• Inställningsbarhet per användare
• Tillgängligt på flera språk
• Anpassad kundlogin
Orderhantering

Orderhantering

• Inleverans med eller utan inköpsorder
• Utleverans
• Flerplock
• Plockvagnshantering
• Packningskontroll
• Plockoptimering
• Dynamiska & fasta plockplatser
• Delleverans
• Samleverans
• Returer
• Avikelsehantering
• Standard och anpassade plockalgoritmer
  Tex. FIFO, FEFO, LIFO, prioritera full pall
• Lagerplatsförslag vid inleverans
• Föravisera inkommande gods
• Cross docking
• Kitting
• Produktion
• Lagerkarta/ Översiktsvy Lagerstruktur
• Import av ordrar och inordrar

Inventering & godshantering

Inventering & godshantering

• Inventeringsuppdrag
• Flyttuppdrag
• Påfyllnadsuppdrag
• Buffertplockplats
• Bygga mixpallar
• Låsa lagerplats
• Låsa gods  via Status,
• Track & trace
 plockare– order, order – gods
• Utgångsdatum
• Batch
• Serienummer
Produktion & Kitting

Produktion & Kitting

• Lägga upp struktur av ingående artiklar
• Skapa produktionsorder
• Producera
  Lagersaldon räknas upp för producerad artiklar och ner för de ingående
• Ange manuellt eller automatiskt vilket gods som använts vid produktion.
• Kitta
  Lagersaldo räknas ner för ingående produkter vid plockning

AnvändbarhetEkonomi & Statistik

Ekonomi & Statistik

• Skapa prislistor per kund/ Avtalshantering
• Skapa fakturaunderlag/ Fakturaspecifikation
• Beräkna fakturaunderlag från statistik
• Debiterar manuellt under fakturaperioden mot order inköpsorder
• Fakturaöversikt
• Statistik per godsägare
 Tex. Antal ordrar, inordrar, lageromsättning, fakturering
• Stort antal standardrapporter
• Export till Excel
• Dash board
Scanning

Skanning

• Tillgängligt på alla enheter med internetanslutning och skanner för önskade streckkoder
• Inskanning
• Utskanning
• Flyttskanning
• Inventeringsskanning
• Skanna GS1/SSCC, EAN, artikelnummer, etc
• Standardiserade eller anpassade skanningflöden
• Hantera batch, utgångsdatum, serienumber, pall-ID
Rapporter & Dokument

Rapporter & Dokument

• Plocklista
• Följesedel
• Artikeletiketter
• Inventeringslista
• Fakturaunderlag
• Palletikett/ STE-etikett
• Lagerplatsetikett
• Fraktsedelhantering
• Utskriftshantering
• Automatiska utskrifter

Kundkommunikation

Kundkommunikation

• Kundlogin
     • Information i realtid
     • Skapa ordrar
     • Skapa inordrar
     • Kundregister
     • Orderstatus
     • Lagersaldon
     • Historiska lagersaldon
     • Track & trace
• Mobilanpassad kundlogin
• Login för återförsäljare
• Aviserings mail till kunder

Integrationer

Integrationer

• Standardiserat SOAP API
  dokumentation på utvecklarsida
• E-Handel
• ERP system
• TA-system
• Transportplaneringssystem
• Tullsystem

Webbaserat WMS ger stor nytta för tredjepartslogistik (3PL)

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

WMS via "Molnet" - Software as a Service

Ongoing Warehouses affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing Warehouse sköter drift och underhåll och våra kunder användare vårt WMS-system via webbläsaren på sina enheter, tex en vanlig PC, handdator eller smartphone. 

Fördelar med Ongoing