WMS-system via "Molnet" - Software as a Service

Ongoings affärsmodell har sedan starten 2008 byggt på konceptet som kallas Software as a Service (SaaS) eller "Molnet". Det innebär att vi på Ongoing driftar systemet och våra kunder kör vårt WMS-system via Internetläsaren på sin dator tex en vanlig PC eller truckdator, handdator/smartphone, etc.

Konceptet Software as a service - webbaserade system - har växt snabbt de senaste åren. Idag drivs utvecklingen av Software as a Service av både mindre snabbväxande företag och etablerade internationella IT-företag som Microsoft och IBM.

Som bilaga och komplement till Ongoings avtal med kunder används IT-branschens standardavtal/bestämmelser som heter "Molntjänster Allmänna bestämmelser, version 2014". Denna bilaga är speciellt framtaget för Ongoing Warehouse typ av verksamhet, dvs molntjänster eller så kallade webbaserade system, även kallat Internetbaserade tjänster. Tidigare (före 2014/2015) fanns inga lämpliga bransch bestämmelser för Molntjänster, men det kraftigt ökande användandet av dessa system har gjort att man tagit fram dessa.

Webbaserat WMS ger stor nytta för tredjepartslogistik (3PL)

Kravet på att information skall vara lättillgängligt har de senaste åren inneburit ett genombrott för webbaserade system, inte minst för företag verksamma inom tredjepartslogistik där kunderna kräver öppenhet och transparens. Fler och fler företag går över till att hantera sin logistik via moderna, webbaserade system.

Ongoing Warehouse används på olika enheter

WMS-systemet

Ongoing är specialiserat på ett webbaserat WMS-system (Warehouse Management System) för logistikföretag verksamma inom tredjepartslogistik (3PL). Vi har idag (Mars 2020) drygt 275 logistikföretag som kunder och över 3 500 företags varuflöden körs dagligen i systemet.

Ongoing Warehouse är utvecklat i nära samarbete med 3PL-företag och dess kunder och har varit i skarp drift hos kund sedan 2008. Eftersom produkten är ett standardsystem, utvecklas den löpande i takt med kundernas krav och önskemål - och alla kunder kan därmed dra nytta av den förbättrade funktionalitet som löpande läggs in i standardprodukten. Ongoing Warehouse är ett system som är utvecklat på standardplattformen Microsoft .NET och Microsoft SQL-server.  

Fördelar med Ongoing