Nyheter

Nyttan med lagersystemet Ongoing Warehouse för varuägare som outsourcar sin lager- och logistikhantering

Många företag som letar efter en logistikleverantör (3PL-aktör) kontaktar oss på Ongoing med frågor om fördelarna med att lägga ut lagret till ett logistikföretag som använder Ongoing Warehouse. Vi har sammanfattat några punkter som tar upp nyttan med systemet för dig som varuägare.

För dig som varuägare är det av stor vikt att företaget som sköter din lager – och logistikhantering har ett kompetent lagersystem som är enkelt att integrera med ditt affärssystem eller webbshop, likväl med olika transport administrativa system. Ongoing Warehouse har färdiga integrationer med ett stort antal av de vanligt förekommande systemen på marknaden. Att systemet är webbaserat innebär transparens - det vill säga att du när som helst – kan logga in i systemet för att se information om dina produkter, till exempel lagersaldo, spårbarhet med mera. Ongoing Warehouse är det mest använda Warehouse Management Systemet (WMS) i Norden.

Nedan har vi punktat ner fem fördelar med systemet Ongoing Warehouse sett från din synvinkel som varuägare:


1.       Färdiga integrationer

Integrationer ger dig bra nytta då mycket manuellt jobb försvinner, men också att de minskar ledtider samt risken för fel.

Ongoing har redan utvecklat integrationer till de mest förekommande affärssystemen, webbshopparna och transportadministrativa systemen i Norden. Har ni något av dessa system går det snabbt och enkelt att integrera med Ongoing. Detta sparar er tid och pengar eftersom integrationen redan är gjord!

Ett integrationsflöde kan till exempel innebära att inköps ordar och ordrar med artiklar och kundinfo går över automatiskt till Ongoing för plock och pack för att sedan elektroniskt skickas över till något transportsystem för vidare transport till kund. Ongoings färdiga integrationer till de stora transportadministrativa systemen som till exempel Unifaun och Consignor, gör att det går snabbt och smidigt att leverera ut era produkter till era kunder. Ongoing Warehouse, med integrationerna till de kringliggande systemen i logistikkedjan, är således en färdig systemuppsättning som snabbt kan sättas upp för ditt varuflöde!

Se vilka system Ongoing gjort integration till samt vad integrationerna omfattar: https://docs.ongoingwarehouse.com/Integrations


2.       Öppet och väldokumenterat API (tekniskt gränssnitt)

Ongoing har ett standardiserat gränssnitt för integrationer, så kallat API. Detta gör det möjligt för vilket externt system som helst att skicka och hämta information från Ongoing. Antingen kan den angränsande systemleverantören göra integrationen genom att använda API:t eller så kan du anlita en konsult, alternativt låta en egen utvecklare göra integrationen. Detta innebär att vilken aktör som helst med systemkunskap snabbt och enkelt kan integrera ett system med Ongoing.

Se vilka integrationer som gjorts av olika partners via Ongoings API: https://docs.ongoingwarehouse.com/Integrations#partners

För mer information om Ongoings API och hur det fungerar med integrationer, se Ongoings utvecklarsida. https://developer.ongoingwarehouse.com/ 

Ongoing har nyligen (2018) även utvecklat ett separat API för att möjliggöra integrationer med olika automationssystem. Mer info på följande länk: https://developer.ongoingwarehouse.com/Automation-API

 

3.       Det går snabbt och enkelt att sätta upp en effektiv hantering av dina varor.

Ongoing Warehouse är ett standardsystem som under de senaste tio åren skaffat sig omfattande systemkompetens att effektivt sätta upp olika typer av varuflöden. I Ongoing finns således de standardfunktioner och standardkomponenter som behövs för att snabbt och effektivt få upp de vanligaste varuflödena. Detta gör att du till en låg kostnad kan få en effektiv hantering av dina varor. Exempel på standardfunktioner i Ongoing är e-handelsplock/plockvagn, kyl & frys hantering/ bäst före datum, serienummerhantering, batchplock, med mera.

I Ongoing kan man också snabbt sätta upp olika typer av standardscanningar för att effektivisera hanteringen och minska felplock. Mer info om standardscanningar: https://docs.ongoingwarehouse.com/Scannings

 

4.       Du har total koll på dina varor 24/7 genom kund-login

Eftersom Ongoing är webbaserat, kan du när som helst logga in i systemet för att få all relevant information om dina varor. Det är en stor fördel för dig. Du slipper onödig och tidskrävande kommunikation med din logistikleverantör om du undrar över något eller snabbt behöver information eftersom du själv har tillgång till systemet. Du kan till exempel se lagersaldo, övervaka och följa upp ordrar och se track & trace. Vid scanning så kan ni följa in- och utleveranser i realtid. Du har också möjlighet att se olika typer av statistik för att till exempel följa upp att hanteringen av dina varor sker effektivt. En annan fördel är att du har full spårbarhet, vilket till exempel är bra om dina produkter kräver serienummer- eller batchhantering.

Läs mer om Ongoings kund-login på följande länk:  https://docs.ongoingwarehouse.com/Manuals/Customer-Manual

 

5.       Trygghet i att dina varor körs i ett beprövat, marknadsledande WMS-system

För dig som varuägare är det tryggt att dina varor körs i ett beprövat system som används av ett mycket stort antal företag i Sverige och Norden. Ongoing Warehouse är det mest använda lagersystemet i Norden med cirka 3 000 varuägares godsflöden som dagligen körs i systemet och flera tusen personer använder systemet i sin vardag. IT-företaget Ongoing Warehouse AB som står bakom systemet är helt specialiserat på lagersystem och har funnits i tio år. Bolaget växer stadigt, har stabil ekonomi och utvecklar löpande nya funktioner och förbättringar i systemet.

 

Läs om Ongoing Warehouse på www.ongoingwarehouse.se


Publicerad: 2018-11-19

Link Logistics använder Ongoing WMS.

Link Logistics banar väg inom tredjepartslogistik med Ongoing WMS

Partnerskapet mellan det danska tredjepartslogistikföretaget Link Logistics och Ongoing har drivit deras tillväxt från att främst erbjuda transporttjänster till att även komma att omfatta lagertjänster. Detta har stärkt deras marknadsledande position genom att de kunnat erbjuda ett bredare tjänsteutbud åt sina kunder.

Link Logistics grundades 2002 med en tydlig vision: att göra logistik så enkelt, effektivt och ansvarsfullt som möjligt. De erbjuder marknadsledande och skräddarsydda tjänster för företag med högt värde inom både B2B och B2C. Baserade i Danmark strävar Link Logistics efter att sätta nya standarder inom sektorn genom att hjälpa till att förbättra företag och implementera miljövänliga lösningar. Deras engagemang för miljövänliga metoder och innovativa lösningar, stöttade av kraftfulla Ongoing WMS, har stärkt deras rykte som marknadsledare.

Sömlösa integrationer och snabb onboarding

Peter Jensen, Head of Global Operations på Link Logistics, delar med sig av det strategiska beslutet bakom att välja Ongoing WMS:

"Från början letade vi efter ett system som kunde stödja oss i att hjälpa en dansk kund som säljer avancerade robotlösningar. Systemkraven var ganska många, till exempel måste det finnas fullt stöd för att hantera och spåra delar med serienummer. Vi hade också några anpassade krav som vi kunde lösa själva tack vare Ongoings öppna API. Med det sagt var Ongoing en perfekt match för denna initiala kund. Vi insåg också att vi kunde nyttja Ongoings många färdiga integrationer till andra system, vilket gör att vi snabbt och billigt kan sätta igång nya kunder.”

Flexibiliteten i Ongoing WMS är av stor vikt för Link Logistics. Systemets färdigbyggda integrationer med andra system har möjliggjort snabb och kostnadseffektiv onboarding av nya kunder, vilket ökar den operativa effektiviteten.

Skräddarsydd logistik för olika kunder

Link Logistics använder Ongoing WMS som ryggraden i sin lagerhantering för alla sina kunder i Danmark, Sverige, Norge och USA. Systemets höga anpassningsbarhet tillåter Link Logistics att skräddarsy logistikflöden till varje kunds unika behov. Jensen förklarar:

"Vi använder Ongoing som lagerhanteringssystem för alla våra kunder i vår dagliga verksamhet. Med systemets höga anpassningsbarhet kan vi ha olika logistikflöden för olika kunder. Vi använder till exempel ofta olika skanningsflöden för olika kunder. Dessutom kan vi ställa in prislistor för våra kunder med faktureringsfunktionaliteten som Ongoing har, och i slutet av varje månad debitera dem korrekt."

Denna nivå av flexibilitet och effektivitet har gjort det möjligt för Link Logistics att tillgodose skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas olika behov.

Strategisk tillväxt genom WMS-implementering

Implementeringen av Ongoing WMS markerade en tydlig skiftning. Ursprungligen fokuserade Link Logistics på transporttjänster men har sen dess med framgång kunnat expandera till även lagerhantering med hjälp av Ongoings kapacitet och på så sätt nå in i nya affärsvertikaler. Det strategiska användandet av Ongoing WMS har gjort det möjligt för Link Logistics att förbättra sitt tjänsteutbud, driva tillväxt och sätta nya branschstandarder. Jensen utvecklar:

"När vi först valde Ongoing var alltid vårt primära fokus på transporttjänster. Men med Ongoings stöd blev vi bättre rustade att även ge oss in i lagerhanteringsbranschen med. Denna expansion gjorde det möjligt för oss att snabbt utnyttja en ny affärsvertikal och etablera oss som en av de mest innovativa logistikpartnerna inom e-handelssektorn."

Personligt stöd och anpassade lösningar

Samarbetet mellan Link Logistics och Ongoing har gett fina resultat. Jensen berättar om partnerskapet:

"Det har fungerat fantastiskt. Vår superuser i Ongoing WMS har arbetat tillsammans med Hanna Skytt på Ongoing och har fått hjälp med anpassningar för scanningar, att skapa avancerade prislistor, och även att bygga en integration mellan Ongoing och vår egen 'Link Logistics Transportation Service', som vi kommer att börja erbjuda till Ongoings kunder utan att behöva ta hjälp av ett transportadministrativt system."

Hanna Skytt adderar sina egna ord om samarbetet:

"Samarbetet fungerar toppen! Att ha en primär kontakt hos Link Logistics som sammanställer frågor och önskemål gör det lätt att skaffa sig en bra översikt och gör det möjligt att tillsammans utveckla lösningar som kan användas inte bara i specialfall men genom hela systemet.”

Innovation och expansion på horisonten

Framåt strävar Link Logistics efter att förbättra sina tjänster ytterligare genom att ta an ny teknik och hållbara metoder samtidigt som de erbjuder effektiva och pålitliga logistiklösningar. Företagets engagemang för att erbjuda marknadsledande, skräddarsydda logistiklösningar och bibehålla miljövänliga metoder har gjort dem till ett starkt val av partner inom branschen. Med Ongoing WMS kan Link Logistics fortsätta leverera anpassade lösningar som uppfyller deras kunders unika behov. De sömlösa integrationerna och adaptilitet som erbjuds av Ongoing har effektiviserat verksamheten samt främjat deras innovation och expansion.

Publicerad: 2024-06-11

Logpart använder Ongoing WMS.

Tredjepartslogistikern Logpart höjer kundnöjdheten med Ongoing WMS

Med hjälp av Ongoing WMS har Logpart kunnat skala upp sin verksamhet effektivt och förbättra kundnöjdheten genom snabbare leveranstider och skräddarsydda lösningar.

Svenska Logpart utmärker sig genom att erbjuda kundanpassad tredjepartslogistik med hög kundnytta i fokus. Känd som den något mindre, kundorienterade och kompletta leverantören av lagerhållning, plock, pack och logistik, har Logpart etablerat sig som en pålitlig partner för företag som söker effektiva och skräddarsydda logistiklösningar. En betydande del av deras framgång tillskrivs integrationen av Ongoing WMS i deras verksamhet.

Varför Ongoing WMS?

Niklas Augustinsson, IT-chef på Logpart, förklarar beslutet att implementera Ongoing WMS: "Vi ville ha ett smidigt och enkelt system som passade vår verksamhet. Vi kände att Ongoing verkligen kunde uppfylla våra krav och önskemål."

För Logpart utmärkte sig Ongoing WMS som den ideala ösningen tack vare sin enkelhet och anpassning till företagets operativa behov. Beslutet att integrera Ongoing WMS har visat sig vara ett strategiskt drag som förbättrat Logparts förmåga att leverera kvalitativa logistiktjänster.

Ett komplett lagerhanteringssystem

Ongoing WMS är integrerat i Logparts dagliga verksamhet och hanterar alla delar av orderflödet. Augustinsson förklarar: "Ongoing WMS används dagligen till det mesta som har med vår verksamhet att göra. Vi sköter alla våra kunders orderflöden via Ongoing, både inleveranser och utleveranser. Vi har integrerat alla våra kunder, vårt TA-system och även en del övriga system till Ongoing för att få en så smidig lösning som möjligt."

Den sömlösa integrationen av Ongoing WMS med olika system och plattformar säkerställer att Logpart kan erbjuda en strömlinjeformad och effektiv service till sina kunder, och hanterar både inleveranser och utleveranser med precision.

Strömlinjeformade processer och ökad kundnöjdhet

Implementeringen av Ongoing WMS har inneburit betydande fördelar för Logpart, särskilt vad gäller lagerhantering och operativ effektivitet. Augustinsson belyser de viktigaste fördelarna: “Vi har sett tydliga förbättringar i vår lagerhantering och effektivitet, mycket tack vare Ongoings suveräna support och anpassningsbara system med stöd för flera automatiserade processer samt ett brett utbud av integrationer. Det har möjliggjort för oss att hantera större volymer, effektivisera våra processer, och förbättra kundupplevelsen med snabbare leveranser.”

Anpassningsbarheten hos Ongoing WMS, tillsammans med dess förmåga att stödja automatiserade processer, har gjort det möjligt för Logpart att skala upp sin verksamhet effektivt och öka kundnöjdheten genom snabbare leveranstider.

Effektivt samarbete med personligt stöd

Partnerskapet mellan Logpart och Ongoing har präglats av effektiv kommunikation och snabb support. Augustinsson beskriver kortfattat samarbetsupplevelsen: "Jättebra! Vi får alltid snabba svar och förslag på lösningar."

Mattias Johnsson, Logparts kundansvarige mjukvaruingenjör och primära kontaktperson på Ongoing, tillägger sina ord om samarbetet: "Niklas är väldigt bra och trevlig att jobba med och han är alltid tydlig med sina ärenden vilket gör samarbetet väldigt smidigt och effektivt."

Kontinuerlig tillväxt framåt

Medan Logpart fortsätter att växa och utvecklas inom logistiksektorn förblir integrationen av Ongoing WMS en viktig del av deras strategi. Deras förmåga att erbjuda anpassade, effektiva och kundfokuserade logistiklösningar positionerar Logpart som en komplett 3PL-leverantör i Sverige – och med ett skalbart WMS har Logpart gott om utrymme att växa och utvecklas ytterligare.

Publicerad: 2024-06-05

DB Schenker Sverige är direktintegrerat med Ongoing WMS.

DB Schenker Sverige nu direktintegrerat med Ongoing WMS

Ongoing WMS har utökat sina fraktalternativ genom att direktintegrera med DB Schenker Sverige, en kostnadseffektiv lösning för 3PL-företag och e-handelsföretag.

Vi är glada att meddela att våra direktintegrationer med Bring och PostNord nu kompletteras med ytterligare en ny direktintegration med DB Schenker Sverige, vilket både förenklar bokningsprocessen och minskar kostnaderna för 3PL-verksamheter och e-handelsföretag. Boka din frakt via Ongoing WMS till den mycket låga kostnaden 0,03 kr per sändning.

Här är vad du kan förvänta dig:

  • Direktbokning: Boka dina sändningar enkelt direkt i Ongoing WMS.
  • Flexibla etikettalternativ: Välj mellan ZPL- eller PDF-format för dina fraktetiketter.
  • Automatiserad utskrift: Använd vår integrerade utskriftstjänst för att få etiketter redo på nolltid.
  • Enkel spårning: Motta spårningsnummer och länkar direkt, för en smidig spårningsupplevelse direkt via WMS-gränssnittet.

Vill du veta hur detta kan gynna din verksamhet? Gå till vårt dokumentationscenter.

Publicerad: 2024-05-23

Minicars använder Ongoing WMS.

Minicars ledande inom radiostyrd hobbydistribution med Ongoing WMS

Minicars är en av Europas ledande B2B-distributörer av radiostyrda hobbyprodukter och med lager i Sverige och Tyskland. För att stödja deras kontinuerliga tillväxt har de strategiskt implementerat Ongoing WMS.

Minicars, en av Europas ledande distributörer av radiostyrda hobbyprodukter, har varit en hörnsten i radiostyrda hobbycommunityt sedan 1968. Med huvudkontor och lagerlokaler i Enköping och ett ytterligare servicecenter och lager i Tyskland, är Minicars ett renodlat B2B-företag som säljer uteslutande till återförsäljare. Deras omfattande produktsortiment inkluderar allt från radiostyrda bilar, flygplan, båtar och drönare till ett omfattande urval av reservdelar och tillbehör. Medan Minicars fortsätter att växa och utvecklas har de funnit en stabil partner i Ongoing WMS, ett lagerhanteringssystem som integrerats i deras dagliga verksamhet.

Det strategiska valet av WMS

För Minicars var valet av ett lagerhanteringssystem avgörande. Olof Svedbom, CIO för Minicars, förklarar, "Vi behövde ett lagerhanteringssystem som vi kan växa med och som har färdiga integrationer mot Welands lagerhissar, vårt affärssystem och nShift. Vi värdesätter även Ongoings affärsmodell och supportsystem som är väldigt effektivt och bra. Vi hoppades att Ongoing skulle hjälpa oss att kunna skala upp verksamheten och nu några år senare kan vi bara konstatera att utan Ongoing hade det varit väldigt svårt att växa så mycket som vi gjort."

Ett samarbete med många fördelar

Ongoing WMS har sömlöst integrerats i alla aspekter av Minicars lagerverksamhet. Svedbom förklarar: "Vi använder Ongoing WMS för allt som har med det fysiska lagret att göra. Dvs inleveranser, utleveranser, inventeringar, plock och pack. Dessutom kan vi skapa tullrapporter och underlag för förpackningsredovisning m.m. Vi har ca 17 000 aktiva artiklar och fyra lagerhissar."

Samarbetet med Ongoing har inneburit Minicars många fördelar, den mest anmärkningsvärda är den exceptionella supporten. "Suverän support! Det är lätt att stirra sig blind på systemspecifikationer när man ska välja systemleverantör, men minst lika viktigt är det långsiktiga samarbetet och personkemin. Tillsammans med Ongoing har vi gått från ett lager som arbetade på bristningsgränsen till ett som klarar av dubbla volymen mot tidigare på samma antal anställda," säger Svedbom.

Personlig och engagerad support

Som Svedbom förklarade, är en avgörande del av det framgångsrika partnerskapet den personliga supporten från teamet på Ongoing. "Vi är mycket tacksamma för att vi får ha Tianfu Yun som kontaktperson. Han kan Ongoing WMS väldigt bra och har stor förmåga att sätta sig in i och hjälpa till att lösa de problem vi haft under implementationstiden men även efter," tillägger Svedbom.

Tianfu Yun delade också sina positiva erfarenheter: "Samarbetet med Minicars upplever jag har fungerat väldigt bra, mycket på grund av att Olof varit så öppen för nya lösningar. De känns framåtsträvande överlag och tänker ofta på hur saker kan göras bättre. Det har gjort det roligt att jobba med Minicars."

Effekten av ett välvalt WMS

Partnerskapet har möjliggjort för Minicars att effektivt skala sin verksamhet samt försvara sin ledande position inom distributionen av radiostyrda hobbyprodukter, vilket påvisar effekten av ett välvalt WMS. Med blicken framåt är Minicars säkra på sitt fortsatta samarbete med Ongoing. "Vi är sammantaget väldigt nöjda med Ongoing och rekommenderar varmt andra företag i liknande situation att undersöka samarbetsmöjligheter," avslutar Svedbom.

Publicerad: 2024-05-22

Ongoing nådde ett rekordår 2023.

2023 ännu ett rekordår för Ongoing med organisk tillväxt på 25%

Ongoing nådde en organisk tillväxt på 25% jämfört med föregående år samt en omsättning på 127 miljoner kronor.

Under 2023 genomgick Ongoing ytterligare ett rekordår, med en organisk tillväxt på 25% jämfört med föregående år. Årets siffror är nu officiella och visar att Ongoing nådde en omsättning på 127 miljoner SEK – en enastående prestation för företaget och produkten Ongoing WMS samt dess relaterade tjänster.

VD:s tankar om marknadsläge och expansion 

Även om den totala tillväxten avtagit något på grund av det ekonomiska världsläget samt inflationstryck på företag, investeringar och kapital, så står ändå Ongoing fortsatt stadigt inom WMS-branschen. VD Fredrik Einarsson delar sina tankar:

"Ongoing har fortsatt att växa på marknaden för molnbaserade lagerhanteringssystem, trots det mycket tuffare marknadsklimatet under året. Vår position på den nordiska marknaden har stärkts ytterligare. Förutom fortsatt tillväxt i Sverige har vi fått många fler kunder i Danmark och Norge. Även tillväxten utanför Sverige håller hög takt och fortsätter att vara högre än tillväxten inom Sverige. Allt fler kunder hittar till Ongoing och har fortsatt att investera i vår mjukvarutjänst och företaget.”

Operativa milstolpar och investeringar 

Anmärkningsvärda nyckeltal för året är de 32 miljoner ordrar som hanterats i Ongoing WMS. Vi har även fått 8 nya medarbetare i  teamet, över 60% av våra kunder använder scanning för att minimera fel i sin hantering, och nästan 5 000 aktiva integrationer finns idag uppsatta i systemet. 

"Vårt stora ekosystem av integrationer till Ongoing WMS är en av våra viktigaste och utmärkande säljpunkter jämfört med andra WMS-erbjudanden som finns ute på marknaden", fortsätter Einarsson. "I samband med att vi får en större marknadsposition inom olika marknader fortsätter vi också att utveckla det som idag är Europas största integrationsekosystem kring ett och samma lagerhanteringssystem, detta tillsammans med våra kunder samt med både befintliga och nya partners. I kombination med att erbjuda kvalitativa WMS-funktioner blir det möjligt för oss att hjälpa företag att förbättra sin logistik, oavsett de hanterar den internt eller via outsourcing."

Under året 2023 har även betydliga investeringar gjorts inom mjukvaruutveckling, drift och säkerhet för Ongoing WMS. Säkerhet är och har alltid varit en högsta prioritet för Ongoing och tjänsten.

Utmärkelser och framtida prognoser 

Också värt att nämna är att Ongoing tilldelades utmärkelsen DI Gasell för 2023 av Dagens Industri, vilket markerar en femte (!) vinst sedan 2008. DI Gasell-priset delas ut till Sveriges snabbast växande och lönsamma företag,. Priset uppmärksammar betydande affärsprestationer inom det svenska näringslivet och erhålls endast av ett fåtal hundratal företag per år. Sedan 2000 har bara 16 % av dessa prisbelönta företag lyckats försvarat sina titlar tre gånger eller mer, vilket visar vilken enastående prestation det är för Ongoing att bibehålla en sådan exceptionell nivå av konsekvent tillväxt och finansiell stabilitet.

Framåt förväntar sig Ongoing minst 25 % tillväxt för året 2024 och fortsätter att göra stora investeringar för att förbättra tjänsten och skapa mervärde för sina kunder. "Ongoing har en organisation och ett tjänsteutbud som är väl rustade för att ytterligare hjälpa kunderna att koppla samman och förenkla deras logistik. I Sverige, i Norden och globalt. Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att uppleva en stark tillväxt", avslutar Einarsson.

Publicerad: 2024-05-16

Magnusson & Freij använder Ongoing WMS

Lyckad implementering av Ongoing WMS hos Magnusson & Freij

Magnusson & Freij AB, leverantörer av förbrukningsmaterial för hem och butik i Mölndal, imlementerade Ongoing WMS i slutet av 2023. Tillsammans med ZeeU är Ongoing WMS också integrerat med Jeeves.

Magnusson & Freij är en leverantör av förbrukningsmaterial med hem och butik i Mölndal. De har även försäljning online och kunder över hela Sverige. Under slutet av 2023 implementerade de även Ongoing WMS, ett WMS-system som hjälper företag få ett snabbare och smidigare lager. Tillsammans med ZeeU är Ongoings WMS också integrerat med Jeeves.

ZeeU tog nyligen chansen att prata med Josef Rynmark, IT-ansvarig på Magnusson & Freij, om hur Ongoing WMS fungerar för dem, hur det fungerar tillsammans med Jeeves och vad som händer härnäst hos Magnusson & Freij: "Ongoing WMS är ett väldigt värdfullt tillskott i vår verksamhet. Det underlättar vår dagliga hantering på lagret genom att säkerställa noggrannhet i plockprocesserna och ger oss ökad effektivitet och produktivitet."

Rynmark fortsätter genom att lyfta Ongoings användarvänlighet: "Systemet gör det enkelt att göra rätt och svårt att göra fel. Det minimerar risken för fel och bidrar till en bättre kvalité på våra leveranser. Användargränssnittet är väldigt enkelt och ”straightforward” vilket gör det lätt för våra medarbetare att snabbt bli effektiva i sin användning. Tidigare hade vi en genomgång med nya medarbetare och en upplärningsprocess på 3-5 dagar. Nu är de i gång och självgående på mindre än 1 timme. Genom anpassade rapporter och statistikmodulen får vi även värdefull insikt som hjälper oss att förbättra våra processer och hitta flaskhalsar. Dessutom är vi på gång att integrera Ongoing med andra verktyg och system vi använder."

Som tidigare nämnt går Ongoing WMS även att integrera med Jeeves för en mer sömlös upplevelse av de olika verktygen. För just Magnusson & Freij har detta inneburit en mer tydlig insikt i datan och ett smidigare arbetssätt. "Integrationen mellan Ongoing WMS och Jeeves har varit smidig och har verkligen bidragit till att förbättra vår verksamhets effektivitet. Det skapar bra gränssnitt där samma data finns i båda systemen men den presenteras på olika sätt. Integrationen har även automatisk synkronisering av data vilket inkluderar bland annat orderinformation, kunduppgifter och lagersaldon. Detta innebär att information som uppdateras i det ena systemet automatiskt finns i det andra," kommenterar han.

Höga betyg för leveransen av ZeeU och Ongoing

"Samarbetet mellan ZeeU och Ongoing har fungerat jättebra! Båda leverantörerna har visat sig vara lyhörda och stödjande när det gäller att möta våra specifika behov och krav. Genom att ha tillgång till två robusta system som kompletterar varandra har vi kunnat skapa en mer effektiv och dynamisk lagerhanterings- och distributionsprocess. ZeeUs expertis inom vissa områden, tillsammans med Ongoings specialisering inom lagerhantering, har gett oss en kombinerad lösning som täcker alla våra behov. Detta har även underlättat skalbarhet och flexibilitet i vår verksamhet. Till exempel så kan vi prata med våra konsulter om något vi vill ändra på och senare samma dag eller ibland efter bara någon timme så är ändringen på plats och driftsatt," fortsätter Rynmark.

Men det är inte bara installationen av Ongoing som är på gång för Magnusson & Freij. Bland annat är de under våren och sommaren 2024 leverantörer av förbrukningsmaterial till event som Göteborg Basketball Festival, Partille Cup och Gothia Cup. De har även ett hållbarhetsprojekt som jobbar med att erbjuda deras kunder information och produkter för att enklare kunna välja rätt val av produkt. "På Magnusson & Freij är vi alltid på jakt efter nya sätt att engagera våra kunder och förbättra deras upplevelse," avslutar Rynmark.

Publicerad: 2024-04-16

Fler nyheter

Link Logistics banar väg inom tredjepartslogistik med Ongoing WMS

Partnerskapet mellan det danska tredjepartslogistikföretaget Link Logistics och Ongoing har drivit deras tillväxt från att främst erbjuda transporttjänster till att även komma att omfatta lagertjänster. Detta har stärkt deras marknadsledande position genom att de kunnat erbjuda ett bredare tjänsteutbud åt sina kunder.

2024-06-11Läs hela artikeln

Tredjepartslogistikern Logpart höjer kundnöjdheten med Ongoing WMS

Med hjälp av Ongoing WMS har Logpart kunnat skala upp sin verksamhet effektivt och förbättra kundnöjdheten genom snabbare leveranstider och skräddarsydda lösningar.

2024-06-05Läs hela artikeln

DB Schenker Sverige nu direktintegrerat med Ongoing WMS

Ongoing WMS har utökat sina fraktalternativ genom att direktintegrera med DB Schenker Sverige, en kostnadseffektiv lösning för 3PL-företag och e-handelsföretag.

2024-05-23Läs hela artikeln

Minicars ledande inom radiostyrd hobbydistribution med Ongoing WMS

Minicars är en av Europas ledande B2B-distributörer av radiostyrda hobbyprodukter och med lager i Sverige och Tyskland. För att stödja deras kontinuerliga tillväxt har de strategiskt implementerat Ongoing WMS.

2024-05-22Läs hela artikeln

2023 ännu ett rekordår för Ongoing med organisk tillväxt på 25%

Ongoing nådde en organisk tillväxt på 25% jämfört med föregående år samt en omsättning på 127 miljoner kronor.

2024-05-16Läs hela artikeln

Lyckad implementering av Ongoing WMS hos Magnusson & Freij

Magnusson & Freij AB, leverantörer av förbrukningsmaterial för hem och butik i Mölndal, imlementerade Ongoing WMS i slutet av 2023. Tillsammans med ZeeU är Ongoing WMS också integrerat med Jeeves.

2024-04-16Läs hela artikeln

Maya Delorez navigerade galopperande tillväxt med Ongoing WMS automatiserade processer

Maya Delorez tog snabbt ridsportvärlden med storm med sina kundfokuserade ridkläder. För att hålla jämna steg med framgången implementerade Ongoing WMS och nådde tydliga förbättringar i effektivitet, spårbarhet och minskad felhanterad.

2024-04-03Läs hela artikeln

Ongoing WMS nu i uppdaterad finsk version

För att förbättra användarupplevelsen för våra finsktalande användare har vi tagit hjälp av en finsk logistikexpert i översättningsprocessen.

2024-03-25Läs hela artikeln

Ny direktintegration mellan Bring och Ongoing WMS

Den nordiska transportören Bring är nu tillgänglig som en kostnadseffektiv direktintegration till Ongoing WMS.

2024-03-11Läs hela artikeln

Samarbetet mellan Rains och Ongoing gav logistisk framgång

Hösten 2023 implementerade ytterklädesmärket Rains Ongoing som sitt första WMS och märker redan av fantastiska resultat. Bakom framgången ligger ett nära samarbete mellan vår seniora kundansvariga mjukvaruutvecklare Jakob Nilsson och teamet på Rains.

2024-03-01Läs hela artikeln

Royal Design & Ongoing WMS: E-handelsjättens möte med logistisk innovation

När e-handelns gigant inom design och heminredning, Royal Design, genomgick en stark tillväxt stod det klart att en logistisk förändring i deras lagerhantering var nödvändig. Denna insikt ledde dem till Ongoing WMS, som inte bara uppfyllde Royal Designs höga krav, utan också erbjöd innovativa lösningar som kom att överträffa deras förväntningar.

2024-02-26Läs hela artikeln

3PL Logistik 27 gjorde tydliga besparingar med Ongoing WMS

I intervju med Magnus Rosèn, transportkoordinator på Logistik 27, delar han med sig om den effekt Ongoing WMS har haft på verksamheten med hjälp av hög adaptivitet, ökad effektivitet, ekonomiska besparingar, enastående support, med mera.

2024-02-13Läs hela artikeln

NTG Logistics AB och Ongoing WMS: Banbrytande Anpassningsbara Lösningar inom 3PL-distribution

Skipper Jørgensen, IT-chef på 3PL-leverantören NTG Logistics AB, förklarar hur flexibiliteten och anpassningsförmågan hos Ongoing WMS i stor utsträckning gagnat deras kunder i stor utsträckning.

2023-12-13Läs hela artikeln

ReuseIT gör grön verksamhet sömlös med Ongoing WMS

ReuseIT Sweden AB sätter nya standarder inom hållbarhet och operativ effektivitet med sömlösa integrationer och robusta funktioner i Ongoing WMS.

2023-11-03Läs hela artikeln

3PL-optimering: 3PLogistiikkas implementation av Ongoing WMS

3PLogistiikka, logistikjätten i Finland och Estland ledd av VD:n Jussi Örn, visar hur Ongoing WMS har blivit en integrerad del av verksamheten.

2023-11-01Läs hela artikeln

Ongoing mottar sitt 5:e DI Gasell-pris

Ongoing firar sin femte vinst av DI Gasell-priset 2023, vilket är ett bevis på vår position som ett ledande svenskt företag samt vårt teams gedigna engagemang.

2023-10-16Läs hela artikeln

ZOO.se:s digitala framgång med Ongoing WMS

Med hjälp av Ongoings skräddarsydda WMS-lösningar uppnådde ZOO.se en slående ökning med 15% i sin lagerproduktivitet.

2023-10-05Läs hela artikeln

VD:n om att navigera tillväxt och digitala förändringar i osäkra tider

2022 var ett anmärkningsvärt och framgångsrikt år för Ongoing, trots det osäkra ekonomiska läget. I en intervju med Ongoings vd, Fredrik Einarsson, reflekterar han över företagets resa under första halvåret av 2023 samt ger en närmare titt på Ongoings riktning, dess respons till ett ekonomiskt landskap i rörelse, och strategierna som driver dess tillväxt. Genom att lyfta fram digitaliseringens avgörande roll inom logistiken och företagets starka grund i Norden, belyser Einarsson Ongoings anpassningsförmåga, branschtrenderna och utsikterna för framtiden.

2023-09-04Läs hela artikeln

Kundlobbyn: En ny dashboard för 3PL:are och dess godsägare

Ongoing WMS lanserar kundlobbyn – en ny dashboard utformad för att förenkla och förbättra supply chain-interaktionen mellan leverantörer av tredjepartslogistik och deras kunder.

2023-08-30Läs hela artikeln

Ny ABC-klassificeringsfunktion i Ongoing WMS

Ongoing har nyligen lanserat en ABC-klassificeringsfunktion, utvecklad för att rangordna artiklar efter deras signifikans för verksamheten så att de mest populära kan lagras på mer lättillgängliga platser.

2023-08-11Läs hela artikeln

Ongoing gör ett nytt rekordår 2022 – omsätter över 100 miljoner

Ongoing nådde en omsättning på hissnande 100+ miljoner under 2022, en ökning med 40% från föregående år.

2023-07-07Läs hela artikeln

Ongoing fördjupar sitt partnerskap med Golden EDI för Microsoft Business Central

Golden EDI och Ongoing introducerar Ongoing WMS Connector – en integrationslösning som sömlöst kopplar samman affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central och Ongoing WMS.

2023-06-27Läs hela artikeln

Karl-Oskar och Ronny effektiviserar integrationer för över 10.000 användare

Det nya integrationsteamet förbättrar utvecklingen och underhållet av egenbyggda integrationer.

2023-06-09Läs hela artikeln

Rebolet räddar en miljard föremål från förstörelse med hjälp av skalbar mjukvara

Som pionjär inom det växande området re-commerce siktar tyska Rebolet på att rädda en miljard föremål från förstörelse. Web-baserade Ongoing WMS är basen i deras operationer och har agerat katalysator för detta uppdrag.

2023-05-24Läs hela artikeln

Vätterleden Logistik AB såg tydlig förbättring av sin kundintegration

Vätterleden Logistik AB, en 3PL-aktör baserad i Landvetter, har implementerat Ongoing WMS för att förbättra sin kundintegration.

2023-05-22Läs hela artikeln

Kährs implementerade Ongoing WMS för bättre integration, effektivitet och spårbarhet

Den ledande globala tillverkaren och distributören av parkettgolv Kährs har framgångsrikt implementerat Ongoing WMS för att förbättra sin lagerhanterings, strömlinjeforma verksamheten och förbättra effektiviteten.

2023-05-08Läs hela artikeln

InterEast implementerade Ongoing WMS för att förbättra sin servicekvalitet och effektivitet

InterEast Transport AB har implementerat Ongoings lösningar i sitt rumänska lager för att förbättra sin servicekvalitet, minska manuellt arbete och säkerställa snabba och säkra leveranser.

2023-04-20Läs hela artikeln

Galvin Green kompromissade inte när de valde WMS

Galvin Green, ett svenskgrundat företag som specialiserat sig på högkvalitativa golfkläder och tillbehör, har betydligt förbättrat sin logistiska verksamhet genom att implementera Ongoing WMS.

2023-04-13Läs hela artikeln

Ongoing WMS har avsevärt förbättrat HL Displays produktivitet i sina lager

HL Display, en global leverantör av produkter och lösningar som hjälper återförsäljare och varumärken att skapa attraktiva och lönsamma butiksmiljöer, använder Ongoing som sin WMS-lösning.

2023-03-20Läs hela artikeln

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn!

Den utvecklingsrapport som på månadsbasis hittills publicerats via nyhetskanalen i vårt WMS har fått sig ett lyft och kommer från och med nu publiceras i form av ett nyhetsbrev på LinkedIn.

2023-03-14Läs hela artikeln

Ongoing WMS nu tillgänglig via Shopify App store

Nyligen blev vår egenutvecklade Ongoing WMS-Shopifyintegration godkänd som app i Shopify App Store. För att godkännas som applikation i Shopifys App store måste dessa gå igenom en omfattande granskning utefter en checklista på över 100 punkter. Denna utförs av Shopify för att säkerställa att deras utvecklande partners håller hög standard på sina produkter.

2022-12-22Läs hela artikeln

Ny integration med MyCashflow

E-handelsplattformen MyCashflow kan nu integreras med Ongoing WMS för en sömlös logistikupplevelse.

2022-11-22Läs hela artikeln

Ny integration med Gordon Delivery

Vi adderar löpande nya integrationer kopplade till Ongoing WMS för att ytterligare förenkla våra kunders logistikflöden. Nyligen utvecklade vi en integration med Gordon Delivery för att snabba upp transporten av ordrar från lager till slutkund.

2022-09-20Läs hela artikeln

2021 - ett rekordår i alla avseenden

Årsredovisningen för 2021 är klar och vi är stolta över att ha ökat både intäkter och vinstmarginaler 14 år i rad!

2022-08-17Läs hela artikeln

Ny direktintegration med Postnord

Med vår nya direktintegration behövs inte längre ett transportadministrativt system som mellanhand för att boka frakt med Postnord.

2022-08-02Läs hela artikeln

Ny integration med Sendcloud

Ongoing har adderat Sendcloud till uppsättningen av integrationer.

2022-07-12Läs hela artikeln

Dubblering av kontorsytan

Vi har vuxit ur vårt kontor och dubblerar nu kontorsytan genom att flytta till en andra våning.

2022-06-27Läs hela artikeln

Ongoing har ny logga och symbol

Ongoing lanserar en ny uppdaterad logga med tillhörande symbol. I processen har även färgpaletten uppdaterats.

2022-03-02Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse har tilldelats utmärkelsen Superföretag

Ongoing Warehouse har tilldelats utmärkelsen Superföretag av Dun & Bradstreet.

2021-11-24Läs hela artikeln

Scandinavian Cosmetics konsoliderar sin logistik med Ongoing WMS

Scandinavian Cosmetics ökar effektiviteten med Ongoing WMS och konsoliderar sin logistik till Sverige, där mjukvarulösningen används.

2021-04-26Läs hela artikeln

GN Logistics växer med Ongoing WMS

GN Logistics utför tjänster inom 3PL och är dotterbolag till GN Transport. De har använt Ongoing WMS under manga år, i samtliga tre lager som ligger i Halmstad, Stockholm och Luxemburg.  

2021-02-22Läs hela artikeln

Beyond Nordic får kontroll över sitt lager med Ongoing WMS

Friluftsklädmärket Beyond Nordic skaffar kontroll över sitt lager och minskar administrativt arbete med Ongoing WMS

2021-01-25Läs hela artikeln

Kitch´n utökar samarbetet med Ongoing WMS

Med Ongoing WMS står vi väl rustade inför fortsatt Sverige expansion”, säger Petter Grålumstuen, IT & Logistikchef på Kitch´n.

2020-12-01Läs hela artikeln

Envirozone väljer Ongoing WMS som lagersystems leverantör

Snabbväxande Envirozone börjar arbeta med Ongoing Warehouse lagersystem Ongoing WMS. Systemet utgör en viktig del i Envirozones arbete mot att erbjuda en marknadsledande logistiklösning. 


2020-08-03Läs hela artikeln

Etablerat jackvarumärke Didriksons använder Ongoing WMS för att maximera effektivitet i lagerhanteringen

Snabbväxande Didriksons har upplevt en ökad effektivitet i lagerhantering efter byte till lagersystemet Ongoing WMS.2020-08-03Läs hela artikeln

Ny systemintegration förenklar e-handelsreturer

Easycom, Sveriges ledande leverantör av retursystem, integrerar till Ongoing WMS. Tillsammans tillhandahåller systemen en mindre kostsam och mer hållbar returhantering för e-handlare och 3PL-företag.

2020-07-06Läs hela artikeln

Sharespine skapar integration mot Ongoing Warehouse

Sharespine har en specifik integration som kopplar ihop Ongoing Warehouse med e-handelssystem, marknadsplatser, ekonomisystem och POS. Integrationen automatiserar order- produkt och lagerflöden - oavsett om du säljer dina produkter i en webbutik eller på flera marknadsplatser.

2020-06-24Läs hela artikeln

Växande e-handlare väljer Ongoing som lagersystem

E-handeln växer så det knakar. En följd av detta är att e-handlarnas behov av att effektivisera sin lager-och logistikhantering kraftigt har ökat. Ongoing Warehouse, som med sitt molnbaserade WMS blivit helt dominerande inom 3PL-marknaden, erbjuder nu växande e-handlare sitt system.

2020-06-03Läs hela artikeln

Danska logistikgasellen YOYO Global Freight väljer Ongoing som WMS-leverantör

Det danska frakt- och logistikföretaget YOYO Global Freight har nyligen börjat använda Ongoing Warehouse som sitt lagerhanteringssystem. "Ongoing gjorde det lätt för oss att välja WMS-leverantör, systemet hade det vi letade efter”, säger Christian Bøgelund Ditlevsen, Corporate Development Manager på  YOYO Global Freight.


2019-12-01Läs hela artikeln

Automatisering med ett molnbaserat lagersystem

När M3 Logistics ville öka effektiviteten på lagret och förbättra ergonomin för sin personal, valde de att investera i två vertikala lagringshissar från Kardex Remstar. Hissarna integrerades med deras befintliga lagersystem, Ongoing WMS, med hjälp av Ongoings automations API.

2019-10-08Läs hela artikeln

Logisticompany AB använder Ongoing WMS för att effektivisera hantering av hälso- och sjukvårdsprodukter

Logisticompany AB  är ett oberoende och lokalt alternativ för transport i Helsingborg, Sverige, som också erbjuder tredjepartslogistik. När en befintliga kund, som handlar med hälso- och sjukvårdsprodukter, ville utöka sitt kontrakt, beslutade Logisticompany att implementera dem i deras nya lagersystem, Ongoing WMS.

2019-10-08Läs hela artikeln

Nu lanserar vi vårt nya REST API som förenklar integrationer

För att förenkla för kunder som vill integrera sina system med Ongoing WMS, så lanserar vi ett nytt API baserat på REST-teknologi.

2019-07-22Läs hela artikeln

E-handelsföretaget Soft Goat väljer Ongoing Warehouse som systemleverantör

Det svenska klädföretaget Soft Goat kom efter flera år med ökade volymer under 2018 till den en punkt där de behövde effektivisera sin logistik för att inte bromsa försäljningen.

2019-03-15Läs hela artikeln

Varför Gasell-utmärkelsen spelar roll

Först och främst är det en trygghet för våra kunder i Norden och övriga Europa. Det går bra för Ongoing och att vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas i nära samarbete med våra kunder och partners.

2018-11-20Läs hela artikeln

Nyttan med lagersystemet Ongoing Warehouse för varuägare som outsourcar sin lager- och logistikhantering

Många företag som letar efter en logistikleverantör (3PL-aktör) kontaktar oss på Ongoing med frågor om fördelarna med att lägga ut lagret till ett logistikföretag som använder Ongoing Warehouse. Vi har sammanfattat några punkter som tar upp nyttan med systemet för dig som varuägare.

2018-11-19Läs hela artikeln

Boomerang Distribution – stark internationell tillväxt inom E-handelslogistik med Ongoings WMS!

"Boomerang har haft en enastående tillväxt sedan 2015 och Ongoing Warehouse har i stor utsträckning bidragit till detta...", säger Jonas Heinonen CEO Boomerang Distribution OU

2018-11-05Läs hela artikeln

Nu lanserar vi vår nya hjälpsida

Vi har samlat all vår dokumentation under ett tak och gjort det tillgängligt för alla. Sidan innehåller information om hur du kommer igång med systemet, hur man använder scanning, och mycket mer.

2018-09-24Läs hela artikeln

Accelerator styrker sin posisjon med sky-basert lagerstyringssystem

Accelerator er et norsk privateid selskap som har bred kompetanse på drifting av tredjepartslogistikk (3PL). ”Alle varer blir skannet inn på lokasjon, med nøkkelfunksjoner som støtter FiFo/FeFo, og batchnummer", forteller Martine Dørmænen, Produktutvikler-/logistikksjef Accelerator AS. 

2018-01-24Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse växer i Finland

Finska företaget Rahtikeskus Oy har valt Ongoing Warehouse som lagersystem för sin 3PL-verksamhet. ”Vi har kommit igång snabbt i systemet. Vi kör redan ett 20-tals kunders varuflöden i Ongoing Warehouse", säger Johannes Knapas, Försäljningschef på Rahtikeskus Oy.

2017-10-18Läs hela artikeln

Arbeta på Ongoing? Vi söker löpande efter systemutvecklare!

”Jag trivs med blandningen av utveckling och kundkontakt samt att det egna ansvaret kompletteras med samarbete och teamkänsla”, säger en av våra systemutvecklingskonsulter.

2017-05-23Läs hela artikeln

Ny standardscanning - Plockuppdrag (Batchplock)

Scanning av plockuppdrag är en ny standardscanning i Ongoing Warehouse och används när man plockar flera ordrar samtidigt (batchplock). 

2017-05-18Läs hela artikeln

Visma.net og Ongoing forenkler logistikken for Amundsen Sports

“Integrasjonen mellom Visma.net og Ongoing har automatisert våre logistikkprosesser vesentlig”, sier Jørgen Amundsen, CEO på Amundsen Sports.

2017-03-16Läs hela artikeln

Mångsidig och ödmjuk Systemutvecklingskonsult till snabbväxande Ongoing sökes!

Vi söker dig som efter teknisk högskola arbetat några år. Eller dig som snart är klar med din utbildning på Chalmers – eller likvärdig utbildning.

2017-03-15Läs hela artikeln

Norska Björgs Transport driftsätter Ongoing

"Ongoing har många kopplingar till kundernas system och också ett så kallat API som möjliggör för våra kunder att enkelt koppla sig till Ongoing".

2017-02-08Läs hela artikeln

RST Logistics AS väljer Ongoing

Norska logistikföretaget RST Logistics har valt Ongoing. Läs mer i pressmeddelandet nedan eller läs artikel (på norska).

2016-11-21Läs hela artikeln

Ongoings WMS hjälper Olssons Logistics med Internationella kunder!

Olssons Logistics kör sina internationella kunder i Ongoing. Läs mer i pressmeddelandet nedan. 

2016-08-15Läs hela artikeln

Norska logistikföretaget Loadmaster AS har implementerat Ongoing

Det expansiva Logistikföretaget Loadmaster AS har driftsatt Ongoing som WMS för sin lagerverksamhet. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på norska). 

2016-03-02Läs hela artikeln

Ny kund i Danmark - Ongoing levererar system till Parcel Feeder A/S

Parcel Feeder A/S använder Ongoing för att hantera sin verksamhet inom tredjepartslogistik. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på danska). 

2015-12-07Läs hela artikeln

Hösten 2015 - Vi växer & rekryterar!

Ongoing växer då våra befintliga kunder växer och därmed använder systemet mer och mer. Vi har också ett bra inflöde av nya kunder - både i Sverige och övriga Norden. Detta gör att vi nu söker fler medarbetare. 

2015-08-12Läs hela artikeln

Ytterligare ett norsk 3PL-företag har driftsatt Ongoing

3PL-företaget Ntex AS med lager i Vinterbro utanför Oslo, har driftsatt Ongoing. Att systemet är enkelt att använda och går snabbt att driftsätta är två av fördelarna enligt företaget. Läs mer på den norska logistiksajten Moderne Transporter (på norska) eller pressmeddelandet nedan. 

2015-03-26Läs hela artikeln

DC Syd AB stärker upp med Ongoings WMS!

DC Syd AB, ett lager – och logistikföretag, har valt Ongoing Warehouse som WMS-system för att utveckla sin verksamhet inom tredjepartslogistik. 

2015-03-10Läs hela artikeln

Ongoing växer i Norge - Läs om Colliflow AS i logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

Fler och fler norska 3PL-företag väljer Ongoing som WMS-system. Systemet finns på norska språket och Ongoing har ett 10-tal norska kunder - alla är företag inom tredjepartslogistik. Läs om en av våra kunder Colliflow AS i den norska logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

2015-01-19Läs hela artikeln

Vi söker nya medarbetare!

Erbjudande till dig med intresse för såväl systemutveckling som verksamhet/ kundkontakt! Ongoing växer vidare och har nyligen utsetts till såväl ”Gasellföretag” (av Dagens Industri) som ”Superföretag” (av Veckans Affärer).

2014-10-27Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse utsedd till Gasellföretag

Mjukvaruföretaget Ongoing Warehouse – specialiserat på ett webbaserat Warehouse Management System ( så kallat WMS)  - har av affärstidningen Dagens Industri  blivit utsedd till Gasellföretag. Utmärkelsen går till de snabbast växande företagen i Sverige som också kan uppvisa lönsamhet.

2014-10-13Läs hela artikeln

Smart användande av IT-system gör att kunder väljer M3 Logistics

M3 Logistics är ett logistikföretag som är specialiserat på tredjepartslogistik. Bland kunderna finns företag som till exempel Odd Molly, Profoto, Hynky Dory och Claes Göran Shoes. M3 Logistics har med hjälp av  sin WMS-leverantör Ongoing Warehouse kopplat ihop varuflödena elektroniskt

2014-04-09Läs hela artikeln

EDI-Soft , nordens största leverantör av TA-system, och Ongoing Warehouse AB, en av nordens ledande leverantörer av WMS-system har startat samarbete.

Samarbetet innebär att företagens respektive produkter – Ongoing Warehouse och Consignor - integreras med varandra för att förenkla för lager- och logistikföretag att bland annat beställa transporter. En av kunderna som använder de båda systemen integrerade är företaget Altus Norway AS i Moss.

2014-04-03Läs hela artikeln

Storex satsar på effektivitet och kvalitet i lagerhantering och transportadministration

2013-09-13Läs hela artikeln

Börjes Logistik & Spedition storsatsar på e-handelslogistik med webbaserat WMS!

2013-04-23Läs hela artikeln

Alltransport stärker upp med Ongoings WMS!

2013-03-21Läs hela artikeln

AkkaFRAKT affärsutvecklar med Ongoings WMS

2012-11-28Läs hela artikeln

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" -artikel om Ongoing i Dagens Industris logistikbilaga

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" är rubriken i artikeln om Ongoing i senaste numret av Intelligent Logistik. Ongoing uppmärksammades i Dagens Industris årliga logistikbilaga. Artikeln i bilagan nederst på sidan 10.

2012-11-12Läs hela artikeln

Ongoing växer och söker nya medarbetare!

2012-11-12Läs hela artikeln

Ongoing och affärssystemet Specter kopplar ihop systemen

2012-04-16Läs hela artikeln

LogistikPalatset Borås AB effektiviserar orderflödet med Ongoing Warehouse och Unifaun Online

2012-04-16Läs hela artikeln

RPG Logistics växer och satsar på nya IT-system

RPG Logistics AB, ett bolag med helhetslösningar inom logistiksektorn, satsar på moderna IT-system för att utveckla sin verksamhet ytterligare.

2012-03-05Läs hela artikeln

Flexibilitet avgjorde när Almroths Express & Åkeri valde WMS-system

Det växande logistikföretaget Almroths Express & Åkeri AB väljer Ongoing Warehouse som WMS-system (Warehouse Management System) för att bättre kunna anpassa sina logistiklösningar efter kundernas behov.

2011-10-07Läs hela artikeln

Veddesta Distribution AB och dess dotterföretag Multi Logistik AB driftsätter Ongoings WMS-system

Veddesta Distribution AB och dess dotterföretag Multi Logistik AB har startat ett samarbete med IT-företaget Ongoing Warehouse AB. Samarbetet innebär att de båda logistikföretagen kommer att att använda Ongoings webbaserade warehouse management system (så kallat wms-system) för att effektivisera och utveckla sin logistikverksamhet inom 3PL och servicelogistik.

2011-09-21Läs hela artikeln

Webbaserat lagersystem skapar affärer för Roxtrans AB

Logistikföretaget Roxtrans AB har nyligen driftsatt ett webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System (WMS-system) av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2011-06-22Läs hela artikeln

GP-Last har driftsatt Ongoings WMS-system

Transport- och logistikföretaget GP-Last AB har under februari månad driftsatt ett webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System (WMS-system). Systemleverantör är Ongoing Warehouse AB.

2011-03-01Läs hela artikeln

Selector Logistik satsar på tredjepartslogistik för E-handeln

2010-10-12Läs hela artikeln

PGF Logistik vässar sitt erbjudande med webbaserat lagersystem

PGF Logistik AB är ett växande logistikföretag beläget i Vaggeryd, i direkt anslutning till avfart 90 längs E4:an. För att effektivisera sin lagerlogistik och ge kunderna bättre information har PGF Logistik AB sedan en tid använt ett lagersystem från Ongoing Warehouse.

2010-10-11Läs hela artikeln

LBC Ängstorp AB erbjuder webbaserat lagersystem till sina kunder

LBC Ängstorp AB slutför nu byggandet av sitt 2000 m2 stora lagerhotell. Bygget sker till stor del i egen regi och ligger i direkt anslutning till LBC Ängstorps nuvarande lokaler i Laholm. Lagerlokalerna beräknas stå färdiga att användas i oktober.

2010-06-22Läs hela artikeln

Ecomsupport väljer 3PL-system från Ongoing

Företaget Ecomsupport med verksamhet inom både tredjepartslogistik och e-handelslösningar, har valt lagersystem från IT-företaget Ongoing Warehouse AB.

2010-06-16Läs hela artikeln

Olavia Logistik effektiviserar med EDI-flöde och scanning

Olavia Logistik har använt lagersystemet Ongoing sedan sommaren 2009. För att få spårbarhet och för att öka säkerheten har Olavia Logistik under vintern använt scanners tillsammans med Ongoings scanningsmodul.

2010-03-24Läs hela artikeln

ALI Logistik driftsätter webbaserat system för sin lagerverksamhet

ALI Logistik har nyligen ingått ett avtal med IT-företaget Ongoing Warehouse AB avseende ett webbaserade lagersystem, så kallat WMS-system, för sin verksamhet inom tredjepartslogistik (3PL).

2010-02-22Läs hela artikeln

LogistikPalatset Borås AB investerar in nytt lagersystem

Ledningen för LogistikPalatset har nyligen beslutat att investera i ett nytt webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System. Systemet heter Ongoing Warehouse och är speciellt framtaget för tredjepartslogistikföretag.

2010-02-17Läs hela artikeln

DB Schenker tecknar ramavtal med Ongoing Warehouse

Schenker AB och Ongoing Warehouse AB har nyligen ingått ett ramavtal avseende Ongoings webbaserade lagersystem för tredjepartlogistik. Avtalet innebär att DB Schenker – för att använda systemet - betalar en månadsavgift per användare enligt konceptet ”Software as a Service”. I månadsavgiften ingår nyttjanderätt, support & fria uppdateringar, samt drift av systemet.

2009-10-21Läs hela artikeln

FG Nordic AB - ny kund

Ongoing syr ihop FG Nordic AB:s logistikhantering

2009-09-07Läs hela artikeln

Olavia Logistik AB väljer Ongoing

Olavia Logistik AB i Landskrona har nyligen valt att köpa lagersystem av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2009-08-18Läs hela artikeln

Transart AB - ny kund

För att effektivisera sin lager- och logistikhantering har företaget Transart AB nyligen köpt ett lagersystem av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2009-08-11Läs hela artikeln

Visma och Ongoing förenklar logistikhanteringen

Visma Spcs, Sveriges ledande leverantör av ekonomiprogram till små och medelstora företag och Ongoing Warehouse AB - specialiserat på ett standardiserat, webbaserat warehouse-system - startar samarbete. Samarbetet innebär att företagens respektive produkter kopplas ihop med varandra vilket bland annat gör att företagare kan lägga order i Visma som sedan elektroniskt skickas över till Ongoings lagersystem. Första kunden som kommer att använda Visma integrerat med Ongoing är Multibrackets Europe AB.

2009-04-27Läs hela artikeln

Transport- och logistikföretaget Skubbet AB är ny kund

Transport- och logistikföretaget Skubbet AB utvecklar sin verksamhet med modernt lagersystem!

2008-10-13Läs hela artikeln

Unifaun AB och Ongoing Warehouse AB startar samarbete

Unifaun AB, Sveriges ledande leverantör inom transportadministrativa system och Ongoing Warehouse AB - specialiserat på ett standardiserat, webbaserat warehouse-system - startar samarbete. Samarbetet innebär att företagens respektive produkter integreras med varandra för att förenkla för lager- och logistikföretag att bl. a beställa transporter. Första kunden som kommer köra de båda systemen integrerade är logistikföretaget Elogistik.

2008-09-18Läs hela artikeln

Tranås Åkeri - ny kund

Tranås Åkeri har köpt lagersystem av Ongoing . Systemet som heter Ongoing Warehouse är ett modernt, webbaserat  ”Warehouse Management  System” som hanterar Tranås Åkeris lager- och logistikverksamhet, bla kundinformation, avtal/ prissättning, inleveranser, plock, utleveranser och fakturering.

2008-09-08Läs hela artikeln

Ongoing har ny hemsida

Ongoing Warehouse AB har valt att helt fokusera på sitt starkaste område, nämligen sitt moderna och standardiserade warehouse-system Ongoing Warehouse. Med anledning av detta har vi lanserat en ny hemsida där vi löpande lägger ut information som kan vara nytta för våra kunder och partners.

2008-05-19Läs hela artikeln