Nyheter

Nyttan med lagersystemet Ongoing Warehouse för varuägare som outsourcar sin lager- och logistikhantering

Många företag som letar efter en logistikleverantör (3PL-aktör) kontaktar oss på Ongoing med frågor om fördelarna med att lägga ut lagret till ett logistikföretag som använder Ongoing Warehouse. Vi har sammanfattat några punkter som tar upp nyttan med systemet för dig som varuägare.

För dig som varuägare är det av stor vikt att företaget som sköter din lager – och logistikhantering har ett kompetent lagersystem som är enkelt att integrera med ditt affärssystem eller webbshop, likväl med olika transport administrativa system. Ongoing Warehouse har färdiga integrationer med ett stort antal av de vanligt förekommande systemen på marknaden. Att systemet är webbaserat innebär transparens - det vill säga att du när som helst – kan logga in i systemet för att se information om dina produkter, till exempel lagersaldo, spårbarhet med mera. Ongoing Warehouse är det mest använda Warehouse Management Systemet (WMS) i Norden.

Nedan har vi punktat ner fem fördelar med systemet Ongoing Warehouse sett från din synvinkel som varuägare:


1.       Färdiga integrationer

Integrationer ger dig bra nytta då mycket manuellt jobb försvinner, men också att de minskar ledtider samt risken för fel.

Ongoing har redan utvecklat integrationer till de mest förekommande affärssystemen, webbshopparna och transportadministrativa systemen i Norden. Har ni något av dessa system går det snabbt och enkelt att integrera med Ongoing. Detta sparar er tid och pengar eftersom integrationen redan är gjord!

Ett integrationsflöde kan till exempel innebära att inköps ordar och ordrar med artiklar och kundinfo går över automatiskt till Ongoing för plock och pack för att sedan elektroniskt skickas över till något transportsystem för vidare transport till kund. Ongoings färdiga integrationer till de stora transportadministrativa systemen som till exempel Unifaun och Consignor, gör att det går snabbt och smidigt att leverera ut era produkter till era kunder. Ongoing Warehouse, med integrationerna till de kringliggande systemen i logistikkedjan, är således en färdig systemuppsättning som snabbt kan sättas upp för ditt varuflöde!

Se vilka system Ongoing gjort integration till samt vad integrationerna omfattar: https://docs.ongoingwarehouse.com/Integrations


2.       Öppet och väldokumenterat API (tekniskt gränssnitt)

Ongoing har ett standardiserat gränssnitt för integrationer, så kallat API. Detta gör det möjligt för vilket externt system som helst att skicka och hämta information från Ongoing. Antingen kan den angränsande systemleverantören göra integrationen genom att använda API:t eller så kan du anlita en konsult, alternativt låta en egen utvecklare göra integrationen. Detta innebär att vilken aktör som helst med systemkunskap snabbt och enkelt kan integrera ett system med Ongoing.

Se vilka integrationer som gjorts av olika partners via Ongoings API: https://docs.ongoingwarehouse.com/Integrations#partners

För mer information om Ongoings API och hur det fungerar med integrationer, se Ongoings utvecklarsida. https://developer.ongoingwarehouse.com/ 

Ongoing har nyligen (2018) även utvecklat ett separat API för att möjliggöra integrationer med olika automationssystem. Mer info på följande länk: https://developer.ongoingwarehouse.com/Automation-API

 

3.       Det går snabbt och enkelt att sätta upp en effektiv hantering av dina varor.

Ongoing Warehouse är ett standardsystem som under de senaste tio åren skaffat sig omfattande systemkompetens att effektivt sätta upp olika typer av varuflöden. I Ongoing finns således de standardfunktioner och standardkomponenter som behövs för att snabbt och effektivt få upp de vanligaste varuflödena. Detta gör att du till en låg kostnad kan få en effektiv hantering av dina varor. Exempel på standardfunktioner i Ongoing är e-handelsplock/plockvagn, kyl & frys hantering/ bäst före datum, serienummerhantering, batchplock, med mera.

I Ongoing kan man också snabbt sätta upp olika typer av standardscanningar för att effektivisera hanteringen och minska felplock. Mer info om standardscanningar: https://docs.ongoingwarehouse.com/Scannings

 

4.       Du har total koll på dina varor 24/7 genom kund-login

Eftersom Ongoing är webbaserat, kan du när som helst logga in i systemet för att få all relevant information om dina varor. Det är en stor fördel för dig. Du slipper onödig och tidskrävande kommunikation med din logistikleverantör om du undrar över något eller snabbt behöver information eftersom du själv har tillgång till systemet. Du kan till exempel se lagersaldo, övervaka och följa upp ordrar och se track & trace. Vid scanning så kan ni följa in- och utleveranser i realtid. Du har också möjlighet att se olika typer av statistik för att till exempel följa upp att hanteringen av dina varor sker effektivt. En annan fördel är att du har full spårbarhet, vilket till exempel är bra om dina produkter kräver serienummer- eller batchhantering.

Läs mer om Ongoings kund-login på följande länk:  https://docs.ongoingwarehouse.com/Manuals/Customer-Manual

 

5.       Trygghet i att dina varor körs i ett beprövat, marknadsledande WMS-system

För dig som varuägare är det tryggt att dina varor körs i ett beprövat system som används av ett mycket stort antal företag i Sverige och Norden. Ongoing Warehouse är det mest använda lagersystemet i Norden med cirka 3 000 varuägares godsflöden som dagligen körs i systemet och flera tusen personer använder systemet i sin vardag. IT-företaget Ongoing Warehouse AB som står bakom systemet är helt specialiserat på lagersystem och har funnits i tio år. Bolaget växer stadigt, har stabil ekonomi och utvecklar löpande nya funktioner och förbättringar i systemet.

 

Läs om Ongoing Warehouse på www.ongoingwarehouse.se


Publicerad: 2018-11-19

Rains använder Ongoing WMS

Samarbetet mellan Rains och Ongoing gav logistisk framgång

Hösten 2023 implementerade ytterklädesmärket Rains Ongoing som sitt första WMS och märker redan av fantastiska resultat. Bakom framgången ligger ett nära samarbete mellan vår seniora kundansvariga mjukvaruutvecklare Jakob Nilsson och teamet på Rains.

Rains beskriver sig själva som ett livsstilsmärke som omdefinierat segmentet för ytterkläder med en konceptuell och funktionell designfilosofi. Inspirerade av en urban livsstil och med en signaturidentitet i vattentäta tygval erbjuder Rains kollektioner en samtida tolkning av den klassiska gummiregnrocken med hållbarhet i åtanke. Centralt i Rains operativa kompetens och strategiska expansion är deras samarbete med Ongoing, ett partnerskap som avsevärt stärkt effektiviteten i deras försörjningskedja och operationella verksamhet. Läs om hur Christopher Jarrov, Head of Supply Chain på Rains, samt Jakob Nilsson, senior kundansvarig mjukvaruutvecklare på Ongoing, beskriver WMS-resan som lett dem till logistisk framgång.

Valet som ledde till Ongoing WMS

Christopher Jarrov börjar med att ge en inblick i beslutsprocessen som kom att leda till Rains implementering av Ongoing WMS. Fram till dess hade Rains exklusivt använt sig av sitt affärssystem för att bedriva sin lagerverksamhet. Att endast förlita sig på en sådan lösning kan ibland räcka för ett mindre företag, men när tillväxten tar fart och effektiviteten blir alltmer avgörande krävs oftast något mer kraftfullt. Så därför, på grund av en stark tillväxt och en avsaknad av ett ordentligt WMS-system, sökte Rains en lösning som matchade deras behov av flexibilitet, effektivitet och tillväxtpotential.

Deras beslut att implementera Ongoing WMS påverkades av flera nyckelfaktorer. Jarrov förklarar vad som var avgörande i deras beslut: "Ongoings WMS utmärkte sig på flera punkter såsom en enastående kundsupport samt ärlighet och transparens under demo-mötena, och Ongoing kunde i ett tidigt skede matcha Rains krav på viktiga WMS-funktioner." Systemets användarvänliga gränssnitt, effektiva platskontroll och sömlösa API-integrationsförmågor var bland de avgörande faktorerna för Rains. Dessa har kollektivt lyft Rains lagerhantering till nya höjder, vilket möjliggör för varumärket att mer effektivt stödja sin strategiska affärstillväxt.

Effekten av Ongoing WMS

Implementeringen av Ongoing WMS har varit omvandlande upplevelse för Rains och gjort det möjligt för dem att utföra lagerhantering över flera lager med en oöverträffad effektivitet som dem inte upplevt innan. Jarrov räknar upp fördelarna: "Generellt sett har vi fått en större säkerhet och kvalitativ och transparent data i vårt arbete. Vi har också ökat vår plockeffektivitet med 50 % och minskat personalkostnaderna med cirka 25 %."

En 50 %-ig ökning i plockeffektivitet är särskilt anmärkningsvärt. En sådan förbättring kan översättas till snabbare orderhanteringstider, vilket möjliggör för Rains att hantera en högre volym av ordrar med samma eller färre resurser. Ökad operationell hastighet och effektivitet stödjer inte bara Rains tillväxtambitioner genom att möjliggöra skalbarhet, utan spelar också en viktig roll i att förbättra kundnöjdheten genom snabbare leveranstider och mer driftsäker service.

Likaså är den 25 %-iga minskningen av personalkostnaderna av betydande värde. Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter, effektivisera lagerprocesser samt tillhandahålla anställda med intuitiva verktyg och data har Ongoing WMS möjliggjort det för Rains att optimera sina resurser av arbetskraft. Dessutom har implementeringen av Ongoing WMS förstärkt säkerheten och transparensen i Rains lagerhantering. Ongoings molnbaserade plattform säkerställer att data om lagerstatus, orderstatus och lageraktiviteter alltid är uppdaterade och tillgängliga, vilket möjliggör för ett mer informerat beslutsfattande och strategisk planering.

Samarbetet med Jakob Nilsson

Den framgångsrika implementeringen av Ongoing WMS möjliggjordes genom ett nära samarbete Rains personliga kontakt och kundansvariga mjukvaruutvecklare Jakob Nilsson. Teamarbetet mellan Nilsson och Rains beskrivs av Jarrov som en "sann upplevelse". Han delger att partnerskapet präglats av professionalitet, snabb problemlösning och en trevlig färd från planering till genomförande. "Vi får den bästa supporten och snabba handlingar från Jakob," säger Jarrov och prisar Nilssons betydande roll i den sömlösa integrationen av Ongoing WMS i Rains verksamhet.

Resan från start till mål

Jakob Nilsson, som agerat som nyckelfigur i integrations- och utvecklingsprocessen, delar med sig av sina insikter om resan från koncept till framgångsrikt genomförande. Han belyser projektets olika steg och den ömsesidiga respekt som präglat samarbetet. Jakobs upplevelse av att arbeta med Rains har varit mycket positiv och präglad av tydlig kommunikation och konstruktiv feedback. "De har varit utmärkta att arbeta med," börjar han.

Processen att integrera Ongoing WMS följde en standarduppsättning men bemöttes av ett mycket noggrant och organiserat team hos Rains. Nilsson beskriver den inledande fasen: "Processen var ganska typisk för hur Ongoing vanligtvis genomför implementeringsprocessen. Rains beskrev sina önskemål och krav på orderflödet, och jag förklarade hur det kunde lösas i Ongoing med våra olika processer." En vecka före lanseringen besökte han Rains på plats i Århus, Danmark, för att få en bättre förståelse för hur de arbetar i lagret, ett insiktsfullt besök för att identifiera vad som ytterligare kunde förbättras. Han utbildade också lagerpersonalen i att använda Ongoing WMS desktop- och skanningsmodul. Utbildningen utförs vanligtvis på distans av kontaktpersonen på Ongoing, men på Rains begäran packade Nilsson sina väskor och reste till lagret i Danmark. 

Nilsson tog också tillfället i akt att uppmärksamma Patrick Lyngs, IT Business Process Consultant at Rains, avgörande bidrag och sade: "Patrick har spelat en stor roll iimplementeringens och integrationens framgång. Hans förmåga att uttrycka Rains behov och strukturera deras krav har varit avgörande för att uppnå en sömlös process för att skapa en tillfredställande systemlösning som alla är nöjda med.”

Skräddarsydda Lösningar

Rains operativa krav ledde till utvecklingen av skräddarsydda lösningar i deras WMS. Nilsson förklarar: "En unik aspekt av deras verksamhet är att de använder lastbärare för att plocka sina stora B2B-beställningar, vilket hjälper dem att hålla reda på vad som har plockats och placerats i varje låda. Dessutom har de implementerat en process där artiklar för dessa stora beställningar plockas till särskilda sorteringsområden." Denna process, utformad för att hantera ordrar som kan bestå av uppåt hundratals lådor, förenklar åtgärden och säkerställer systematisk spårning av var varje låda relaterad till ordern finns på lagret. 

Integrationen av Ongoing WMS med Rains befintliga system var ytterligare en del av pusslet för  att uppnå en operationell synergi. "De har en integration med TA-systemet Webshipper och deras befintliga affärssystem. Kopplingen mellan Ongoing WMS och Webshipper fanns redan tillgänglig via vårt omfattande ekosystem av integrationer. För deras affärssystem byggde IT-konsultbolaget nemEDI ApS en skräddarsydd integration till Ongoing WMS." Dessa integrationer underlättar genom ett effektiviserat arbetsflöde, från lagerhantering till frakt, och förbättrar både effektivitet och transparens.

En ljus framtid väntar 

När Rains blickar mot framtiden är nyttan med Ongoing WMS tydlig. "Med Ongoing WMS har vi på Rains blivit mer professionella i våra arbetsprocesser," avslutar Jarrov. Detta partnerskap har lagt en stark grund för Rains att möta sina framtida tillväxtplaner, vilket belyser den kritiska rollen som strategiska teknikpartnerskap har för att nå operationella och strategiska mål, allt för att ytterligare kunna växa inom sin nisch inom ytterklädesindustrin.

Publicerad: 2024-03-01

Royal design använder Ongoing WMS

Royal Design & Ongoing WMS: E-handelsjättens möte med logistisk innovation

När e-handelns gigant inom design och heminredning, Royal Design, genomgick en stark tillväxt stod det klart att en logistisk förändring i deras lagerhantering var nödvändig. Denna insikt ledde dem till Ongoing WMS, som inte bara uppfyllde Royal Designs höga krav, utan också erbjöd innovativa lösningar som kom att överträffa deras förväntningar.

Från Kalmar till E-handelsgigant

Royal Designs resa tog sin början 1999 i Kalmar, med en klar vision om att erbjuda design- och heminredningsprodukter för den amerikanska marknaden. Tidigt insåg företaget e-handelns enorma potential och valde då att satsa helhjärtat på denna strategi samt utöka målmarknaden till att inkludera även de nordiska länderna. Kring 2021 hade Royal Design sedan etablerat sig som en ledande e-handelsaktör i Norden inom sin nisch. Men framgången medförde även utmaningar, särskilt när det kom till deras lagerhantering. Under en lång tid hade de enbart jobbat i lagersystemet avsett för deras AutoStore™, och man kände nu behovet av att utvärdera och uppgradera lagersystemet, särskilt för hanteringen av större produkter såsom soffor och bord. Där kunde Ongoing vara till stor hjälp.

När Royal Design först kom i kontakt med Ongoing så hade man parallellt börjat titta på ett antal andra system. De hade många komplexa krav på sin blivande WMS-leverantör såsom att kunna ha en smidig integration till Autostore och dess WMS men samtidigt också kunna hantera den ordinarie lagerverksamheten på ett effektivt sätt. Och självklart kunna konsolidera ordrar mellan Autostore och vanligt plock.

Största styrkan: Personlig kundansvarig mjukvaruutvecklare

Från Ongoings sida var det aldrig någon tvekan om att systemet skulle kunna hantera Royal Designs olika behov. Däremot kan större WMS-kunder vilja att leverantören av lagersystemet ska ta ett helhetsansvar och framför allt ha flertalet konsulter på plats under en längre tid, något som inte ligger i mjukvaruföretaget Ongoings affärsmodell. I Ongoings modell så får varje ny kund en ansvarig mjukvaruutvecklare som de kan ha direktkontakt med. Och bakom utvecklaren finns ett team bestående av ca 4 utvecklare totalt där man ofta diskuterar kunders specifika behov för att komma fram till de bästa lösningarna.

Jimmy Rothberg, Head of logistics / Site manager, hos Royal Design berättar om deras upplevelse av Ongoings modell: ”Till en början var vi lite oroliga för att vi endast skulle få en dedikerad person på Ongoing att ha vår dialog med under implementationen. Men rätt snabbt insåg vi att det istället kom att bli en styrka att ha direktkontakt med en mjukvaruutvecklare där vi alltid kom att få snabb och kompetent respons på våra många frågor. Jag är mycket nöjd med den personliga servicen gällande utvecklingen och det dagliga samarbetet med Ongoing!"

Ingenjörsmässig uppfinningsrikedom skapar lösningar

Royal Designs kundansvarig mjukvaruutvecklare Tianfu Yun ger sin syn på hur implementationen fungerat i detta fall med ett så pass stort och komplext företag som Royal Design: ”Visst, jämfört med våra mindre kunder så hade Royal Design en förhållandevis lång implementationsprocess från att de blev kund tills go-live-datumet för lagret, men med tanke på hur många system och olika parter som varit inblandade så tycker jag att det gick väldigt smidigt. Från min synvinkel så fick jag tillämpa mycket av min kunskap inom logistik men också ha ett stort mått av uppfinningsrikedom för att lösa deras problem.

Ett exempel på ingenjörsmässig uppfinningsrikedom från Tianfu, som är civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och jobbat på Ongoing i 6 år, är vid Royal Designs utleverans då transportörer kommer och hämtar pallar fyllda med olika typer av gods. Problemet var att transportören ofta inte kunnat ta alla pallar i en lastbil enligt rätt turordningsstandard. Samtidigt var det inte praktiskt att skanna in och registrera varje enskild pall som lastades in i bilen. ”Efter lite diskussion fram och tillbaka så kom vi fram till en bra lösning där vi helt enkelt satte ett inkrementellt ökande ID på varje pall som stod i kö för att bli hämtad, vilket gjorde att vi bara behövde skanna den första pallen som inte kom med bilen för att veta hur många, och vilka pallar, som åkte med leveransen.”

Effektiviseringsprocesser i ständig utveckling

I gengäld för att Ongoings kund har en personlig kontakt och mjukvaruutvecklare vill Ongoing gärna ha en single-point-of-contact hos kunden med för att effektivisera kommunikationen. I detta fall föll huvudansvaret på Jimmy. "Vi är förstås många på lagret som använder Ongoing WMS, och vi tar gemensamma beslut gällande utvecklingen av processer och ständiga förbättringar. I spetsen ute på lagret har vi Martin Kröger som är vår Warehouse Technical Superuser och som bistår med en djupare förståelse i olika aspekter relaterat till WMS:en. Vi har även flera systemspecialister som tillsammans effektiviserar lagerverksamheten i olika förvaltningsprojekt, men Martin är den person som tillsammans med mig har skött dialogen med Tianfu om specifika problem och utmaningar på lagret. För mig är det viktigt att hela driften utvecklas med fokus på ständiga förbättringar, och alla medarbetare behöver hela tiden få större förståelse för processflödet. Detta är något vi kunnat få snurr på tack vare givande dialoger med Tianfu, som ju sedan också utfört utvecklingen på Ongoings sida." säger han.

En ljus framtid väntar

Jimmy avslutar med att berätta om några av vinningarna av att använda Ongoing: "Vi tittar mycket på data från Ongoing WMS och åstadkommer kontinuerligt effektiviseringar på lagret baserat på detta. Exempelvis så har vi betydligt bättre koll på artiklarnas väg genom lagret nu än tidigare. Vi jobbar mycket effektivare kopplat till att många förbättringar gjort att vi inte behöver ha lika mycket personal på plats som tidigare. Många processer som vi genomfört har vi även kunnat sätta i en automatiserad standard som hjälper oss att ytterligare koncentrera oss på kundupplevelsen samt att ständigt ha kundlöftet i fokus. Vi har flera viktiga projekt att färdigställa framöver som kommer ge oss stor effekt mot det övergripande målet att ständigt förbättra kundupplevelsen och korta ner leveranstiderna. Och vi ser fram emot fortsatt samarbete med Ongoing!”

Fredrik Einarsson, VD för Ongoing, har även han varit involverad sedan start och ger några avslutande ord: ”Eftersom jag vet vad vår mjukvara är kapabel till så kände jag absolut tilltro till att Ongoings modell skulle passa en stor kund som Royal Design. Vi kommer att fortsätta utveckla deras logistikflöden så att de kan fortsätta spara tid och pengar. Från vår sida så är vi otroligt stolta att ha en så fin kund och fint varumärke som Royal Design bland våra kunder!” 

Publicerad: 2024-02-26

Logistik 27 använder Ongoing WMS

3PL Logistik 27 gjorde tydliga besparingar med Ongoing WMS

I intervju med Magnus Rosèn, transportkoordinator på Logistik 27, delar han med sig om den effekt Ongoing WMS har haft på verksamheten med hjälp av hög adaptivitet, ökad effektivitet, ekonomiska besparingar, enastående support, med mera.

I hjärtat av Tranemo, längs den täta sträckan av riksväg 27 ligger Logistik 27 — ett dynamiskt logistikcenter som är känt inte bara för sitt strategiska läge, utan också för sin innovativa logistikhållning. Som dotterbolag till NRI Group AB stoltserar Logistik 27 med en medarbetarcentrerade filosofi och platt organisationsstruktur som snabbar upp processerna från idé till implementering. Magnus Rosèn, transportkoordinator på Logistik 27, delade nyligen med sig av hur företaget integrerat teknik i sin verksamhet för att förbättra sina logistikprocesser.

Valet föll på Ongoing WMS

När det var dags att välja ett lagersystem hade Logistik 27 tydliga kriterier: lösningen behövde vara användarvänlig och erbjuda stora utvecklingsmöjligheter. Ongoing WMS utmärkte sig som deras föredragna val. ”Vi valde Ongoing för att det är lättarbetat och för att utvecklingsmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Dessutom täcker verktygslådan allt vi behöver,” uttryckte Magnus Rosèn,. Detta beslut talar om vikten av att prioritera flexibilitet och skalbarhet,, där förmågan att anpassa sig och utvecklas utefter marknadens föränderliga krav är väldigt viktig.

Många fördelar och besparingar

"Ongoing WMS är hjärtat i hela vår verksamhet," förklarar Rosèn. Och att använda Ongoing WMS har lett till märkbara besparingar och effektivitetsvinster för dem, specifikt besparingar som gjorts i utvecklingen av integrationen till nShift vilket lätt till besparingar ungefär 250 000 kr på ett år genom att justera vissa inställningar. ”Det är svårt att säga generellt vad vi sparat men helt klart är det avsevärda summor,” noterade han. Att göra strategiska justeringar i sin WMS kan leda till betydande kostnadsbesparingar, en uppgift som våra skickliga kundansvariga mjukvaruutvecklare är utmärkta på för att optimera effektiviteten, både operativt och ekonomiskt.

Samarbetet med Ongoing

Samarbetet mellan Logistik 27 och Ongoings utvecklare har varit en nyckelfaktor i den framgångsrika implementeringen och användningen av WMS. Rosèn prisade sin kontakt med medarbetare på Ongoing, särskilt Andreas Jönsson. ”Samarbetet med vår kundansvarige Andreas [Jönsson] har varit det bästa av allt. Snabba åtgärder och stor förståelse för vad vi vill åtstadkomma,” kommenterade han. Men han tog sig också tid att berömma andra anställda på Ongoing som han har varit i kontakt med: ”I övrigt väldigt trevlig personal som återkopplar snabbt, är otroligt kunniga och har enormt stor förståelse för vad vi vill ha för slutresultat på våra ärenden.”

Andreas Jönsson valde också att kommentera samarbetet: ”Uppsättningen av Logistik 27 var väldigt spännande och utmanande. Vi fick utveckla en hel del nya standardfunktioner för att kunna stödja deras processer. Alla kontakter med motparterna på Logistik 27 har alltid varit väldigt positiva.”

Resan framåt

Kombinationen av Logistik 27:s framåttänk och Ongoings innovativitet har kunnat effektivisera Logistik 27:s processer, avsevärt minskat deras kostnader samt förbättrat kundnöjdheten. När de fortsätter att navigera genom logistikens komplexitet och föränderlighet blir deras engagemang för adaptilitet, effektivitet och och samarbete en avgörande faktor.

Publicerad: 2024-02-13

NTG Logistics AB använder Ongoing WMS

NTG Logistics AB och Ongoing WMS: Banbrytande Anpassningsbara Lösningar inom 3PL-distribution

Skipper Jørgensen, IT-chef på 3PL-leverantören NTG Logistics AB, förklarar hur flexibiliteten och anpassningsförmågan hos Ongoing WMS i stor utsträckning gagnat deras kunder i stor utsträckning.

NTG Logistics AB, som ingår i den ledande transportgruppen NTG | Nordic Transport Group A/S med huvudkontor i Danmark, har skapat en nisch inom 3PL-distribution och forwarding. En del av deras framgång beror deras strategiska partnerskap med Ongoing WMS som används för att effektivisera NTG Logistics AB:s verksamhet och samtidigt kunna erbjuda anpassningsbara lösningar till sina kunder. Skipper Jørgensen, IT-chef på NTG Logistics AB, belyser samarbetet och dess inverkan på verksamheten.


Skräddarsydda lösningar för komplexa behov

Jørgensen beskriver resan som ledde NTG Logistics AB till att välja Ongoing WMS och lyfter fram systemets mångsidighet och tillväxtpotential. "i har genom åren arbetat i väldigt många olika system, då vi ofta började ett nytt samarbete med kunder med att arbeta direkt i kundens system." Detta tillvägagångssätt, även om det erbjöd flexibilitet till viss de, så var det i långa loppet inte en hållbar lösning. Deras erfarenheter med sina kunders olika lagerhanteringshanteringssystem ledde dem slutligen till Ongoing WMS. Jørgensen betonar, "Även om vi fick testa många systemlösningar, hittade vi aldrig 'den rätta'. Sedan erbjöd Ongoing vad vi behövde och vi såg möjligheter att växa i Ongoing WMS utan att kostnaderna skulle skena." Systemets anpassningsbarhet och möjligheten till att göra avstamp från standardrutiner på godsägarnivå (kundnivå) var av betydande faktorer i valet.


Centralisering av verksamheten med Ongoing WMS

Jørgensen beskriver hur Ongoing WMS integrerats i NTG Logistics AB:s arbetsflöde och noterar dess centrala roll inom verksamheten. "Hos oss används Ongoing som den centrala motorn i vår verksamhet." Han förklarar att systemet är sömlöst integrerat med både deras ERP och TA-system för att minimera manuell hantering. Impementeringen av Ongoing WMS handlade inte bara om effektivitet utan också om att kunna erbjuda heltäckande lösningar, som Jørgensen påpekar: "Alla fakturor relaterade till lagerhållning och hantering skapas i Ongoing WMS. Dessutom möjliggör kopplingen till vårt TA-system att våra kunder, godsägarna, enkelt kan komma åt relevant sändningsdata på ordernivå vid behov."


Anpassningsbarhet och effektivitet de främsta fördelarna

Jørgensen är särskilt tydlig med fördelarna med Ongoing WMS. Systemets anpassningsbarhet är en framträdande egenskap, särskilt med tanke på NTG Logistics AB:s mångsidiga kundbas inom olika branscher. Han säger, "Under årens lopp har vi stött på många krav, önskemål och idéer som vi tidigare var tvungna att avvisa, men med Ongoing WMS har vi nu faktiskt en rimlig chans att erbjuda dessa till våra kunder. Vi kan göra betydande ändringar i systemet som endast påverkar en varuägare." Han betonar också hur nöjda de är med det enkla gränssnittet och den korta introduktionstiden för administration, kunder och lagerpersonal. "Det är lätt att känna igen och navigera i systemet, vilket i sin tur ökar den totala effektiviteten och minskar våra ledtider."


Exemplariskt samarbete och support

När han talar om samarbetet med Ongoings kundhandläggare uttrycker Jørgensen stor tillfredsställelse och hur det har överträffat alla förväntningar. Supporten och responsiviteten från Jakob Nilsson och Frida Eriksson, båda mjukvaruingenjörer hos Ongoing, har varit anmärkningsvärd, särskilt när det kommer till brådskande ärenden. "I 9 av 10 fall har vi en lösning eller en handlingsplan på bordet innan dagen är över," påpekar han och understryker effektiviteten i deras samarbete. Han går också in på hur deras kundhandläggare på Ongoing har kunnat hitta tekniska lösningar. " Oavsett vad jag har haft för dumma idéer så har jag med deras hjälp lyckats ta mig i mål, även om framförhållningen har varit extremt kort mellan varven."

Frida Eriksson delar också sin tillfredsställelse med det smidiga samarbetet: "Jag tycker att samarbetet har fungerat bra från dag ett. Representanterna hos NTG Logistik AB är tydliga och strukturerade i sin kommunikation vilket underlättar mycket för mig som kundansvarig. Tillsammans har vi utvecklat systemet med diverse funktionlitet som underlättar och effektiviserar deras dagliga arbete, vilket är roligt att se. Och sist men inte minst är de väldigt trevliga att ha att göra med."


Blicken framåt

Det strategiska beslutet att integrera Ongoing WMS i NTG Logistics AB:s verksamhet understryker vikten av anpassningsförmåga och kundcentrerade lösningar inom logistikbranschen. Som Skipper Jørgensens insikter avslöjar, har detta samarbete inte bara effektiviserat NTG Logistics AB:s verksamhet, utan har också satt en ny standard inom lager.

Publicerad: 2023-12-13

ReuseIT använder Ongoing WMS

ReuseIT gör grön verksamhet sömlös med Ongoing WMS

ReuseIT Sweden AB sätter nya standarder inom hållbarhet och operativ effektivitet med sömlösa integrationer och robusta funktioner i Ongoing WMS.

I en tid där hållbarhet i affärsstrategier blir normen istället för undantaget sätter företag som ReuseIT Sweden AB ribban högt. Med en affärsmodell som fokuserar på att köpa och sälja både ny och begagnad IT-utrustning åtar sig ReuseIT ett ansvar både för kvalitet och miljö.  Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och Växjö, Sverige, och tjänar kunder över hela Norden och Europa. I en intervju med Pierre Bågenholm, Operations Manager på ReuseIT, berättade han om hur Ongoing WMS har optimerat deras verksamhet samtidigt som de är i linje med sin kärnverksamhet.

Nyckelfaktorer för att välja Ongoing WMS

När Pierre Bågenholm först fick frågan om varför ReuseIT valde Ongoing WMS, var han snabb med att nämna systemets pålitlighet. "Vi valde Ongoing eftersom vi behövde ett system helt utan driftstopp och som kunde hantera så många webblösningar som möjligt," förklarade han. "Det var också mycket viktigt för oss att personerna var tillgängliga när vi behövde hjälp. Till och med på söndagar har vi fått hjälp av vår kontaktperson på Ongoing. Möjligheten att växa var också en faktor för vårt systemval, och Ongoing var det enda uppenbara valet."

Sömlös integration och ökad effektivitet

Ongoing WMS är inte en fristående lösning för ReuseIT. WMS:en är fullt integrerat med Fortnox affärssystem och nShifts Delivery Management, vilket ger mångfasetterade möjligheter när det kommer till order- och lagerhantering. "Vi har även kopplat på vårt egenutvecklade produktionssystem via Ongoings flexibla API-kopplingar," tillade Bågenholm. Denna nivå av integration säkerställer att alla aspekter av verksamheten fungerar smidigt och effektivt, vilket uppfyller ReuseITs åtagande för kvalitet och miljöansvar.

En av de tydligaste fördelarna med att implementera Ongoing WMS har varit den avsevärda tidsbesparingen som gjorts. "Vi har full kontroll på samtliga individer i vårt lager vilket medfört att hanteringstiden för order/lagerhantering minskat med mellan 3-4 timmar per dag," utvecklade Bågenholm. Systemets anpassningsbara och användarvänliga gränssnitt har också haft en positiv inverkan, vilket ger tydliga insikter i materialflöden, och därmed förenklar den dagliga verksamheten.
 

Effektivt samarbete och ömsesidig respekt

När han diskuterade samarbetet med Ongoing, och specifikt med sin kundrepresentant Gustav Pettersson, var han mycket nöjd. "Samarbetet med vår kundansvarige har fungerat och fungerar mycket bra. Snabba svars och åtgärdstider," berömde Bågenholm. "Ny kundanpassad funktionalitet har i den mån det varit genomförbart implementerats mycket tillfredställande," tillade han, vilket understryker Ongoing's anpassningsförmåga och kundcentrerade inställning.

Gustav gav också sin syn på samarbetet: "ReuseIT är en av de största kunder jag personligen har onboardat, så det är lite av en stolthet jag har. Jag har arbetat med dem från start, och de var en av mina allra första kunder när jag började arbeta på Ongoing för två år sedan." Han utvecklade vidare med: "Jag tycker verkligen om att arbeta med Pierre. Han är super trevlig och en rolig person att prata med. Han är en av de kunder där du känner att du bygger en relation, snarare än att bara bocka av uppgifter och svara på frågor."

Ett bevis på hållbar innovation

Avslutningsvis gav Pierre Bågenholm sitt helhjärtade stöd till Ongoing WMS och sa, "Vi rekommenderar varmt Ongoing WMS till de som eftersöker ett bra, gediget och flexibelt Warehouse Management system till sin verksamhet."

Sammanfattningsvis tjänar sammanslagningen av Ongoing WMS och ReuseIT som ett utmärkt exempel på hur teknik kan användas för att inte bara öka effektiviteten utan också främja hållbarhet - en hörnsten i ReuseITs affärsfilosofi.

Publicerad: 2023-11-03

3PLogistiikka använder Ongoing WMS

3PL-optimering: 3PLogistiikkas implementation av Ongoing WMS

3PLogistiikka, logistikjätten i Finland och Estland ledd av VD:n Jussi Örn, visar hur Ongoing WMS har blivit en integrerad del av verksamheten.

I en dynamisk värld av e-handel och logistik befinner sig företag ofta i ett vägskäl och väljer mellan system och strategier för att leverera optimala tjänster. I Finlands framkant finns 3PLogistiikka med VD:n Jussi Örn i spetsen. I en intervju delade han med sig om deras resa samt nyckelrollen Ongoing WMS spelar i deras verksamhet.

Örn introducerar den operativa omfattningen av 3PLogistiikka och lyfter fram: "Vi är starka inom fulfilmenttjänster för import, handel och e-handel. 3PLogistiikka har lageranläggningar på 9 platser och totalt har vi fler än 100 lagerarbetare i Finland och Estland." Företaget har etablerat sig som den snabbast växande logistikoperatören inom sin bransch i Finland, genom att utnyttja strategiska förvärv och fokusera på att optimera hela leveranskedjan genom datadelning med sina kunder – varuägarna.

WMS urval och implementering

 Att välja ett kraftfullt, pålitligt och integrerat lagerhanteringssystem var avgörande för att förbättra 3PLogistiikkas operativa kapacitet. Örn beskriver beslutsprocessen och förklarar, "3PLogistiikka har tidigare erfarenhet av ett flertal lagerhanteringssystem och valde Ongoing WMS efter en bred jämförelse mellan olika system. Av de jämförda systemen hade Ongoing det bästa ekosystemet av färdiga integrationer vara en pålitlig äkta molnbaserad mjukvara." 

Implementeringen av Ongoing WMS inom 3PLogistiikka var omfattande och beaktade flera olika operativa aspekter. Örn beskriver hur systemet används idag, "Ongoing används vid arbetsstationer, på handhållna enheter och surfplattor. 3PLogistiikka investerar för närvarande i plockautomation som är integrerad med Ongoing." Detta underlättar ett sömlöst, effektivt och tekniskt harmoniserat arbetsflöde i hela deras lager.

Jussi lyfter fram de tydliga fördelarna och ger inblick i systemets möjligheter: "Den största fördelen med Ongoing WMS på lagergolvet är den stora kompatibiliteten med olika enheter. Hantering av eCom-kampanjer med Ongoing order-verktyg förbättrar lagereffektiviteten avsevärt."

Samarbetets nyckel till framgång

Framgången beror inte bara på teknik; det beror till stor del på människorna bakom kulisserna. Örn beskriver den positiva och konstruktiva alliansen: "Samarbetet med en personlig kundansvarig mjukvaruingenjör på Ongoing har fungerat snabbt och smidigt."

Daniel Svensson, 3PLogistiikkas första kontakt på Ongoing och före detta personlig utvecklare, berättar om sina erfarenheter av samarbetet: "Att arbeta med 3PLogistiikka har varit inget annat än smidigt. De kommer alltid med väldigt konkreta förfrågningar där de redan har gjort mycket av grundarbetet i förväg. Sedan handlade det mest bara om att implementera det som efterfrågats för min del."

Juhani Kammonen, IT-chef på 3PLogistiikka, har haft den huvudsakliga kontakte med ingenjörerna på Ongoing. Daniel fortsätter med att exemplifiera det smidiga samarbetet: "Till exempel, när en godsägare efterfrågar ytterligare tjänster för sina transportbokningar kontaktar Juhani omedelbart Ongoing. Då har han redan identifierat den relevanta tjänsten i API:t och ger tydlig vägledning om tjänsten ska tillämpas eller inte tillämpas."

Mattias Johnson tog senare över som 3PLogistiikkas kontakt på Ongoing. Mattias delar med sig av sin upplevelse om samarbetet: "När jag tog över hade 3PLogistiikka ett komplett och fungerande system på plats. Idag efterfrågar de ibland mindre justeringar, alltifrånatt att uppdatera rapporter till att skräddarsy vissa inställningar. Min kontakt med 3PLogistiikka, särskilt med Juhani, har alltid varit konstruktiv och effektiv. Han är lätt att samarbeta med, kompetent och alltid trevlig att prata med."

Moderna innovationer väntar

3PLogistiikkas beslut att implementera Ongoing WMS i sin verksamhet visar på deras engagemang för att ständigt förbättras och förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden. Även om deras uppsättning av funktioner i Ongoing WMS är avancerat, är de bara några av verktygen de har använt sig av i sin strävan att tillhandahålla hög service och kvalitet. Genom att ta till sig kapaciteten hos Ongoing WMS säkerställer 3PLogistiikka att de håller sig anpassade till behoven hos sina kunder och branschen i stort, ett bevis på deras dedikation till att leverera kvalitet i en ständigt föränderlig digital tidsålder.

Publicerad: 2023-11-01

Fler nyheter

Samarbetet mellan Rains och Ongoing gav logistisk framgång

Hösten 2023 implementerade ytterklädesmärket Rains Ongoing som sitt första WMS och märker redan av fantastiska resultat. Bakom framgången ligger ett nära samarbete mellan vår seniora kundansvariga mjukvaruutvecklare Jakob Nilsson och teamet på Rains.

2024-03-01Läs hela artikeln

Royal Design & Ongoing WMS: E-handelsjättens möte med logistisk innovation

När e-handelns gigant inom design och heminredning, Royal Design, genomgick en stark tillväxt stod det klart att en logistisk förändring i deras lagerhantering var nödvändig. Denna insikt ledde dem till Ongoing WMS, som inte bara uppfyllde Royal Designs höga krav, utan också erbjöd innovativa lösningar som kom att överträffa deras förväntningar.

2024-02-26Läs hela artikeln

3PL Logistik 27 gjorde tydliga besparingar med Ongoing WMS

I intervju med Magnus Rosèn, transportkoordinator på Logistik 27, delar han med sig om den effekt Ongoing WMS har haft på verksamheten med hjälp av hög adaptivitet, ökad effektivitet, ekonomiska besparingar, enastående support, med mera.

2024-02-13Läs hela artikeln

NTG Logistics AB och Ongoing WMS: Banbrytande Anpassningsbara Lösningar inom 3PL-distribution

Skipper Jørgensen, IT-chef på 3PL-leverantören NTG Logistics AB, förklarar hur flexibiliteten och anpassningsförmågan hos Ongoing WMS i stor utsträckning gagnat deras kunder i stor utsträckning.

2023-12-13Läs hela artikeln

ReuseIT gör grön verksamhet sömlös med Ongoing WMS

ReuseIT Sweden AB sätter nya standarder inom hållbarhet och operativ effektivitet med sömlösa integrationer och robusta funktioner i Ongoing WMS.

2023-11-03Läs hela artikeln

3PL-optimering: 3PLogistiikkas implementation av Ongoing WMS

3PLogistiikka, logistikjätten i Finland och Estland ledd av VD:n Jussi Örn, visar hur Ongoing WMS har blivit en integrerad del av verksamheten.

2023-11-01Läs hela artikeln

Ongoing mottar sitt 5:e DI Gasell-pris

Ongoing firar sin femte vinst av DI Gasell-priset 2023, vilket är ett bevis på vår position som ett ledande svenskt företag samt vårt teams gedigna engagemang.

2023-10-16Läs hela artikeln

ZOO.se:s digitala framgång med Ongoing WMS

Med hjälp av Ongoings skräddarsydda WMS-lösningar uppnådde ZOO.se en slående ökning med 15% i sin lagerproduktivitet.

2023-10-05Läs hela artikeln

VD:n om att navigera tillväxt och digitala förändringar i osäkra tider

2022 var ett anmärkningsvärt och framgångsrikt år för Ongoing, trots det osäkra ekonomiska läget. I en intervju med Ongoings vd, Fredrik Einarsson, reflekterar han över företagets resa under första halvåret av 2023 samt ger en närmare titt på Ongoings riktning, dess respons till ett ekonomiskt landskap i rörelse, och strategierna som driver dess tillväxt. Genom att lyfta fram digitaliseringens avgörande roll inom logistiken och företagets starka grund i Norden, belyser Einarsson Ongoings anpassningsförmåga, branschtrenderna och utsikterna för framtiden.

2023-09-04Läs hela artikeln

Kundlobbyn: En ny dashboard för 3PL:are och dess godsägare

Ongoing WMS lanserar kundlobbyn – en ny dashboard utformad för att förenkla och förbättra supply chain-interaktionen mellan leverantörer av tredjepartslogistik och deras kunder.

2023-08-30Läs hela artikeln

Ny ABC-klassificeringsfunktion i Ongoing WMS

Ongoing har nyligen lanserat en ABC-klassificeringsfunktion, utvecklad för att rangordna artiklar efter deras signifikans för verksamheten så att de mest populära kan lagras på mer lättillgängliga platser.

2023-08-11Läs hela artikeln

Ongoing gör ett nytt rekordår 2022 – omsätter över 100 miljoner

Ongoing nådde en omsättning på hissnande 100+ miljoner under 2022, en ökning med 40% från föregående år.

2023-07-07Läs hela artikeln

Ongoing fördjupar sitt partnerskap med Golden EDI för Microsoft Business Central

Golden EDI och Ongoing introducerar Ongoing WMS Connector – en integrationslösning som sömlöst kopplar samman affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central och Ongoing WMS.

2023-06-27Läs hela artikeln

Karl-Oskar och Ronny effektiviserar integrationer för över 10.000 användare

Det nya integrationsteamet förbättrar utvecklingen och underhållet av egenbyggda integrationer.

2023-06-09Läs hela artikeln

Rebolet räddar en miljard föremål från förstörelse med hjälp av skalbar mjukvara

Som pionjär inom det växande området re-commerce siktar tyska Rebolet på att rädda en miljard föremål från förstörelse. Web-baserade Ongoing WMS är basen i deras operationer och har agerat katalysator för detta uppdrag.

2023-05-24Läs hela artikeln

Vätterleden Logistik AB såg tydlig förbättring av sin kundintegration

Vätterleden Logistik AB, en 3PL-aktör baserad i Landvetter, har implementerat Ongoing WMS för att förbättra sin kundintegration.

2023-05-22Läs hela artikeln

Kährs implementerade Ongoing WMS för bättre integration, effektivitet och spårbarhet

Den ledande globala tillverkaren och distributören av parkettgolv Kährs har framgångsrikt implementerat Ongoing WMS för att förbättra sin lagerhanterings, strömlinjeforma verksamheten och förbättra effektiviteten.

2023-05-08Läs hela artikeln

InterEast implementerade Ongoing WMS för att förbättra sin servicekvalitet och effektivitet

InterEast Transport AB har implementerat Ongoings lösningar i sitt rumänska lager för att förbättra sin servicekvalitet, minska manuellt arbete och säkerställa snabba och säkra leveranser.

2023-04-20Läs hela artikeln

Galvin Green kompromissade inte när de valde WMS

Galvin Green, ett svenskgrundat företag som specialiserat sig på högkvalitativa golfkläder och tillbehör, har betydligt förbättrat sin logistiska verksamhet genom att implementera Ongoing WMS.

2023-04-13Läs hela artikeln

Ongoing WMS har avsevärt förbättrat HL Displays produktivitet i sina lager

HL Display, en global leverantör av produkter och lösningar som hjälper återförsäljare och varumärken att skapa attraktiva och lönsamma butiksmiljöer, använder Ongoing som sin WMS-lösning.

2023-03-20Läs hela artikeln

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn!

Den utvecklingsrapport som på månadsbasis hittills publicerats via nyhetskanalen i vårt WMS har fått sig ett lyft och kommer från och med nu publiceras i form av ett nyhetsbrev på LinkedIn.

2023-03-14Läs hela artikeln

Ongoing WMS nu tillgänglig via Shopify App store

Nyligen blev vår egenutvecklade Ongoing WMS-Shopifyintegration godkänd som app i Shopify App Store. För att godkännas som applikation i Shopifys App store måste dessa gå igenom en omfattande granskning utefter en checklista på över 100 punkter. Denna utförs av Shopify för att säkerställa att deras utvecklande partners håller hög standard på sina produkter.

2022-12-22Läs hela artikeln

Ny integration med MyCashflow

E-handelsplattformen MyCashflow kan nu integreras med Ongoing WMS för en sömlös logistikupplevelse.

2022-11-22Läs hela artikeln

Ny integration med Gordon Delivery

Vi adderar löpande nya integrationer kopplade till Ongoing WMS för att ytterligare förenkla våra kunders logistikflöden. Nyligen utvecklade vi en integration med Gordon Delivery för att snabba upp transporten av ordrar från lager till slutkund.

2022-09-20Läs hela artikeln

2021 - ett rekordår i alla avseenden

Årsredovisningen för 2021 är klar och vi är stolta över att ha ökat både intäkter och vinstmarginaler 14 år i rad!

2022-08-17Läs hela artikeln

Ny direktintegration med Postnord

Med vår nya direktintegration behövs inte längre ett transportadministrativt system som mellanhand för att boka frakt med Postnord.

2022-08-02Läs hela artikeln

Ny integration med Sendcloud

Ongoing har adderat Sendcloud till uppsättningen av integrationer.

2022-07-12Läs hela artikeln

Dubblering av kontorsytan

Vi har vuxit ur vårt kontor och dubblerar nu kontorsytan genom att flytta till en andra våning.

2022-06-27Läs hela artikeln

Ongoing har ny logga och symbol

Ongoing lanserar en ny uppdaterad logga med tillhörande symbol. I processen har även färgpaletten uppdaterats.

2022-03-02Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse har tilldelats utmärkelsen Superföretag

Ongoing Warehouse har tilldelats utmärkelsen Superföretag av Dun & Bradstreet.

2021-11-24Läs hela artikeln

Scandinavian Cosmetics konsoliderar sin logistik med Ongoing WMS

Scandinavian Cosmetics ökar effektiviteten med Ongoing WMS och konsoliderar sin logistik till Sverige, där mjukvarulösningen används.

2021-04-26Läs hela artikeln

GN Logistics växer med Ongoing WMS

GN Logistics utför tjänster inom 3PL och är dotterbolag till GN Transport. De har använt Ongoing WMS under manga år, i samtliga tre lager som ligger i Halmstad, Stockholm och Luxemburg.  

2021-02-22Läs hela artikeln

Beyond Nordic får kontroll över sitt lager med Ongoing WMS

Friluftsklädmärket Beyond Nordic skaffar kontroll över sitt lager och minskar administrativt arbete med Ongoing WMS

2021-01-25Läs hela artikeln

Kitch´n utökar samarbetet med Ongoing WMS

Med Ongoing WMS står vi väl rustade inför fortsatt Sverige expansion”, säger Petter Grålumstuen, IT & Logistikchef på Kitch´n.

2020-12-01Läs hela artikeln

Envirozone väljer Ongoing WMS som lagersystems leverantör

Snabbväxande Envirozone börjar arbeta med Ongoing Warehouse lagersystem Ongoing WMS. Systemet utgör en viktig del i Envirozones arbete mot att erbjuda en marknadsledande logistiklösning. 


2020-08-03Läs hela artikeln

Etablerat jackvarumärke Didriksons använder Ongoing WMS för att maximera effektivitet i lagerhanteringen

Snabbväxande Didriksons har upplevt en ökad effektivitet i lagerhantering efter byte till lagersystemet Ongoing WMS.2020-08-03Läs hela artikeln

Ny systemintegration förenklar e-handelsreturer

Easycom, Sveriges ledande leverantör av retursystem, integrerar till Ongoing WMS. Tillsammans tillhandahåller systemen en mindre kostsam och mer hållbar returhantering för e-handlare och 3PL-företag.

2020-07-06Läs hela artikeln

Sharespine skapar integration mot Ongoing Warehouse

Sharespine har en specifik integration som kopplar ihop Ongoing Warehouse med e-handelssystem, marknadsplatser, ekonomisystem och POS. Integrationen automatiserar order- produkt och lagerflöden - oavsett om du säljer dina produkter i en webbutik eller på flera marknadsplatser.

2020-06-24Läs hela artikeln

Växande e-handlare väljer Ongoing som lagersystem

E-handeln växer så det knakar. En följd av detta är att e-handlarnas behov av att effektivisera sin lager-och logistikhantering kraftigt har ökat. Ongoing Warehouse, som med sitt molnbaserade WMS blivit helt dominerande inom 3PL-marknaden, erbjuder nu växande e-handlare sitt system.

2020-06-03Läs hela artikeln

Danska logistikgasellen YOYO Global Freight väljer Ongoing som WMS-leverantör

Det danska frakt- och logistikföretaget YOYO Global Freight har nyligen börjat använda Ongoing Warehouse som sitt lagerhanteringssystem. "Ongoing gjorde det lätt för oss att välja WMS-leverantör, systemet hade det vi letade efter”, säger Christian Bøgelund Ditlevsen, Corporate Development Manager på  YOYO Global Freight.


2019-12-01Läs hela artikeln

Automatisering med ett molnbaserat lagersystem

När M3 Logistics ville öka effektiviteten på lagret och förbättra ergonomin för sin personal, valde de att investera i två vertikala lagringshissar från Kardex Remstar. Hissarna integrerades med deras befintliga lagersystem, Ongoing WMS, med hjälp av Ongoings automations API.

2019-10-08Läs hela artikeln

Logisticompany AB använder Ongoing WMS för att effektivisera hantering av hälso- och sjukvårdsprodukter

Logisticompany AB  är ett oberoende och lokalt alternativ för transport i Helsingborg, Sverige, som också erbjuder tredjepartslogistik. När en befintliga kund, som handlar med hälso- och sjukvårdsprodukter, ville utöka sitt kontrakt, beslutade Logisticompany att implementera dem i deras nya lagersystem, Ongoing WMS.

2019-10-08Läs hela artikeln

Nu lanserar vi vårt nya REST API som förenklar integrationer

För att förenkla för kunder som vill integrera sina system med Ongoing WMS, så lanserar vi ett nytt API baserat på REST-teknologi.

2019-07-22Läs hela artikeln

E-handelsföretaget Soft Goat väljer Ongoing Warehouse som systemleverantör

Det svenska klädföretaget Soft Goat kom efter flera år med ökade volymer under 2018 till den en punkt där de behövde effektivisera sin logistik för att inte bromsa försäljningen.

2019-03-15Läs hela artikeln

Varför Gasell-utmärkelsen spelar roll

Först och främst är det en trygghet för våra kunder i Norden och övriga Europa. Det går bra för Ongoing och att vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas i nära samarbete med våra kunder och partners.

2018-11-20Läs hela artikeln

Nyttan med lagersystemet Ongoing Warehouse för varuägare som outsourcar sin lager- och logistikhantering

Många företag som letar efter en logistikleverantör (3PL-aktör) kontaktar oss på Ongoing med frågor om fördelarna med att lägga ut lagret till ett logistikföretag som använder Ongoing Warehouse. Vi har sammanfattat några punkter som tar upp nyttan med systemet för dig som varuägare.

2018-11-19Läs hela artikeln

Boomerang Distribution – stark internationell tillväxt inom E-handelslogistik med Ongoings WMS!

"Boomerang har haft en enastående tillväxt sedan 2015 och Ongoing Warehouse har i stor utsträckning bidragit till detta...", säger Jonas Heinonen CEO Boomerang Distribution OU

2018-11-05Läs hela artikeln

Nu lanserar vi vår nya hjälpsida

Vi har samlat all vår dokumentation under ett tak och gjort det tillgängligt för alla. Sidan innehåller information om hur du kommer igång med systemet, hur man använder scanning, och mycket mer.

2018-09-24Läs hela artikeln

Accelerator styrker sin posisjon med sky-basert lagerstyringssystem

Accelerator er et norsk privateid selskap som har bred kompetanse på drifting av tredjepartslogistikk (3PL). ”Alle varer blir skannet inn på lokasjon, med nøkkelfunksjoner som støtter FiFo/FeFo, og batchnummer", forteller Martine Dørmænen, Produktutvikler-/logistikksjef Accelerator AS. 

2018-01-24Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse växer i Finland

Finska företaget Rahtikeskus Oy har valt Ongoing Warehouse som lagersystem för sin 3PL-verksamhet. ”Vi har kommit igång snabbt i systemet. Vi kör redan ett 20-tals kunders varuflöden i Ongoing Warehouse", säger Johannes Knapas, Försäljningschef på Rahtikeskus Oy.

2017-10-18Läs hela artikeln

Arbeta på Ongoing? Vi söker löpande efter systemutvecklare!

”Jag trivs med blandningen av utveckling och kundkontakt samt att det egna ansvaret kompletteras med samarbete och teamkänsla”, säger en av våra systemutvecklingskonsulter.

2017-05-23Läs hela artikeln

Ny standardscanning - Plockuppdrag (Batchplock)

Scanning av plockuppdrag är en ny standardscanning i Ongoing Warehouse och används när man plockar flera ordrar samtidigt (batchplock). 

2017-05-18Läs hela artikeln

Visma.net og Ongoing forenkler logistikken for Amundsen Sports

“Integrasjonen mellom Visma.net og Ongoing har automatisert våre logistikkprosesser vesentlig”, sier Jørgen Amundsen, CEO på Amundsen Sports.

2017-03-16Läs hela artikeln

Mångsidig och ödmjuk Systemutvecklingskonsult till snabbväxande Ongoing sökes!

Vi söker dig som efter teknisk högskola arbetat några år. Eller dig som snart är klar med din utbildning på Chalmers – eller likvärdig utbildning.

2017-03-15Läs hela artikeln

Norska Björgs Transport driftsätter Ongoing

"Ongoing har många kopplingar till kundernas system och också ett så kallat API som möjliggör för våra kunder att enkelt koppla sig till Ongoing".

2017-02-08Läs hela artikeln

RST Logistics AS väljer Ongoing

Norska logistikföretaget RST Logistics har valt Ongoing. Läs mer i pressmeddelandet nedan eller läs artikel (på norska).

2016-11-21Läs hela artikeln

Ongoings WMS hjälper Olssons Logistics med Internationella kunder!

Olssons Logistics kör sina internationella kunder i Ongoing. Läs mer i pressmeddelandet nedan. 

2016-08-15Läs hela artikeln

Norska logistikföretaget Loadmaster AS har implementerat Ongoing

Det expansiva Logistikföretaget Loadmaster AS har driftsatt Ongoing som WMS för sin lagerverksamhet. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på norska). 

2016-03-02Läs hela artikeln

Ny kund i Danmark - Ongoing levererar system till Parcel Feeder A/S

Parcel Feeder A/S använder Ongoing för att hantera sin verksamhet inom tredjepartslogistik. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på danska). 

2015-12-07Läs hela artikeln

Hösten 2015 - Vi växer & rekryterar!

Ongoing växer då våra befintliga kunder växer och därmed använder systemet mer och mer. Vi har också ett bra inflöde av nya kunder - både i Sverige och övriga Norden. Detta gör att vi nu söker fler medarbetare. 

2015-08-12Läs hela artikeln

Ytterligare ett norsk 3PL-företag har driftsatt Ongoing

3PL-företaget Ntex AS med lager i Vinterbro utanför Oslo, har driftsatt Ongoing. Att systemet är enkelt att använda och går snabbt att driftsätta är två av fördelarna enligt företaget. Läs mer på den norska logistiksajten Moderne Transporter (på norska) eller pressmeddelandet nedan. 

2015-03-26Läs hela artikeln

DC Syd AB stärker upp med Ongoings WMS!

DC Syd AB, ett lager – och logistikföretag, har valt Ongoing Warehouse som WMS-system för att utveckla sin verksamhet inom tredjepartslogistik. 

2015-03-10Läs hela artikeln

Ongoing växer i Norge - Läs om Colliflow AS i logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

Fler och fler norska 3PL-företag väljer Ongoing som WMS-system. Systemet finns på norska språket och Ongoing har ett 10-tal norska kunder - alla är företag inom tredjepartslogistik. Läs om en av våra kunder Colliflow AS i den norska logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

2015-01-19Läs hela artikeln

Vi söker nya medarbetare!

Erbjudande till dig med intresse för såväl systemutveckling som verksamhet/ kundkontakt! Ongoing växer vidare och har nyligen utsetts till såväl ”Gasellföretag” (av Dagens Industri) som ”Superföretag” (av Veckans Affärer).

2014-10-27Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse utsedd till Gasellföretag

Mjukvaruföretaget Ongoing Warehouse – specialiserat på ett webbaserat Warehouse Management System ( så kallat WMS)  - har av affärstidningen Dagens Industri  blivit utsedd till Gasellföretag. Utmärkelsen går till de snabbast växande företagen i Sverige som också kan uppvisa lönsamhet.

2014-10-13Läs hela artikeln

Smart användande av IT-system gör att kunder väljer M3 Logistics

M3 Logistics är ett logistikföretag som är specialiserat på tredjepartslogistik. Bland kunderna finns företag som till exempel Odd Molly, Profoto, Hynky Dory och Claes Göran Shoes. M3 Logistics har med hjälp av  sin WMS-leverantör Ongoing Warehouse kopplat ihop varuflödena elektroniskt

2014-04-09Läs hela artikeln

EDI-Soft , nordens största leverantör av TA-system, och Ongoing Warehouse AB, en av nordens ledande leverantörer av WMS-system har startat samarbete.

Samarbetet innebär att företagens respektive produkter – Ongoing Warehouse och Consignor - integreras med varandra för att förenkla för lager- och logistikföretag att bland annat beställa transporter. En av kunderna som använder de båda systemen integrerade är företaget Altus Norway AS i Moss.

2014-04-03Läs hela artikeln

Storex satsar på effektivitet och kvalitet i lagerhantering och transportadministration

2013-09-13Läs hela artikeln

Börjes Logistik & Spedition storsatsar på e-handelslogistik med webbaserat WMS!

2013-04-23Läs hela artikeln

Alltransport stärker upp med Ongoings WMS!

2013-03-21Läs hela artikeln

AkkaFRAKT affärsutvecklar med Ongoings WMS

2012-11-28Läs hela artikeln

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" -artikel om Ongoing i Dagens Industris logistikbilaga

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" är rubriken i artikeln om Ongoing i senaste numret av Intelligent Logistik. Ongoing uppmärksammades i Dagens Industris årliga logistikbilaga. Artikeln i bilagan nederst på sidan 10.

2012-11-12Läs hela artikeln

Ongoing växer och söker nya medarbetare!

2012-11-12Läs hela artikeln

Ongoing och affärssystemet Specter kopplar ihop systemen

2012-04-16Läs hela artikeln

LogistikPalatset Borås AB effektiviserar orderflödet med Ongoing Warehouse och Unifaun Online

2012-04-16Läs hela artikeln

RPG Logistics växer och satsar på nya IT-system

RPG Logistics AB, ett bolag med helhetslösningar inom logistiksektorn, satsar på moderna IT-system för att utveckla sin verksamhet ytterligare.

2012-03-05Läs hela artikeln

Flexibilitet avgjorde när Almroths Express & Åkeri valde WMS-system

Det växande logistikföretaget Almroths Express & Åkeri AB väljer Ongoing Warehouse som WMS-system (Warehouse Management System) för att bättre kunna anpassa sina logistiklösningar efter kundernas behov.

2011-10-07Läs hela artikeln

Veddesta Distribution AB och dess dotterföretag Multi Logistik AB driftsätter Ongoings WMS-system

Veddesta Distribution AB och dess dotterföretag Multi Logistik AB har startat ett samarbete med IT-företaget Ongoing Warehouse AB. Samarbetet innebär att de båda logistikföretagen kommer att att använda Ongoings webbaserade warehouse management system (så kallat wms-system) för att effektivisera och utveckla sin logistikverksamhet inom 3PL och servicelogistik.

2011-09-21Läs hela artikeln

Webbaserat lagersystem skapar affärer för Roxtrans AB

Logistikföretaget Roxtrans AB har nyligen driftsatt ett webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System (WMS-system) av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2011-06-22Läs hela artikeln

GP-Last har driftsatt Ongoings WMS-system

Transport- och logistikföretaget GP-Last AB har under februari månad driftsatt ett webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System (WMS-system). Systemleverantör är Ongoing Warehouse AB.

2011-03-01Läs hela artikeln

Selector Logistik satsar på tredjepartslogistik för E-handeln

2010-10-12Läs hela artikeln

PGF Logistik vässar sitt erbjudande med webbaserat lagersystem

PGF Logistik AB är ett växande logistikföretag beläget i Vaggeryd, i direkt anslutning till avfart 90 längs E4:an. För att effektivisera sin lagerlogistik och ge kunderna bättre information har PGF Logistik AB sedan en tid använt ett lagersystem från Ongoing Warehouse.

2010-10-11Läs hela artikeln

LBC Ängstorp AB erbjuder webbaserat lagersystem till sina kunder

LBC Ängstorp AB slutför nu byggandet av sitt 2000 m2 stora lagerhotell. Bygget sker till stor del i egen regi och ligger i direkt anslutning till LBC Ängstorps nuvarande lokaler i Laholm. Lagerlokalerna beräknas stå färdiga att användas i oktober.

2010-06-22Läs hela artikeln

Ecomsupport väljer 3PL-system från Ongoing

Företaget Ecomsupport med verksamhet inom både tredjepartslogistik och e-handelslösningar, har valt lagersystem från IT-företaget Ongoing Warehouse AB.

2010-06-16Läs hela artikeln

Olavia Logistik effektiviserar med EDI-flöde och scanning

Olavia Logistik har använt lagersystemet Ongoing sedan sommaren 2009. För att få spårbarhet och för att öka säkerheten har Olavia Logistik under vintern använt scanners tillsammans med Ongoings scanningsmodul.

2010-03-24Läs hela artikeln

ALI Logistik driftsätter webbaserat system för sin lagerverksamhet

ALI Logistik har nyligen ingått ett avtal med IT-företaget Ongoing Warehouse AB avseende ett webbaserade lagersystem, så kallat WMS-system, för sin verksamhet inom tredjepartslogistik (3PL).

2010-02-22Läs hela artikeln

LogistikPalatset Borås AB investerar in nytt lagersystem

Ledningen för LogistikPalatset har nyligen beslutat att investera i ett nytt webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System. Systemet heter Ongoing Warehouse och är speciellt framtaget för tredjepartslogistikföretag.

2010-02-17Läs hela artikeln

DB Schenker tecknar ramavtal med Ongoing Warehouse

Schenker AB och Ongoing Warehouse AB har nyligen ingått ett ramavtal avseende Ongoings webbaserade lagersystem för tredjepartlogistik. Avtalet innebär att DB Schenker – för att använda systemet - betalar en månadsavgift per användare enligt konceptet ”Software as a Service”. I månadsavgiften ingår nyttjanderätt, support & fria uppdateringar, samt drift av systemet.

2009-10-21Läs hela artikeln

FG Nordic AB - ny kund

Ongoing syr ihop FG Nordic AB:s logistikhantering

2009-09-07Läs hela artikeln

Olavia Logistik AB väljer Ongoing

Olavia Logistik AB i Landskrona har nyligen valt att köpa lagersystem av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2009-08-18Läs hela artikeln

Transart AB - ny kund

För att effektivisera sin lager- och logistikhantering har företaget Transart AB nyligen köpt ett lagersystem av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2009-08-11Läs hela artikeln

Visma och Ongoing förenklar logistikhanteringen

Visma Spcs, Sveriges ledande leverantör av ekonomiprogram till små och medelstora företag och Ongoing Warehouse AB - specialiserat på ett standardiserat, webbaserat warehouse-system - startar samarbete. Samarbetet innebär att företagens respektive produkter kopplas ihop med varandra vilket bland annat gör att företagare kan lägga order i Visma som sedan elektroniskt skickas över till Ongoings lagersystem. Första kunden som kommer att använda Visma integrerat med Ongoing är Multibrackets Europe AB.

2009-04-27Läs hela artikeln

Transport- och logistikföretaget Skubbet AB är ny kund

Transport- och logistikföretaget Skubbet AB utvecklar sin verksamhet med modernt lagersystem!

2008-10-13Läs hela artikeln

Unifaun AB och Ongoing Warehouse AB startar samarbete

Unifaun AB, Sveriges ledande leverantör inom transportadministrativa system och Ongoing Warehouse AB - specialiserat på ett standardiserat, webbaserat warehouse-system - startar samarbete. Samarbetet innebär att företagens respektive produkter integreras med varandra för att förenkla för lager- och logistikföretag att bl. a beställa transporter. Första kunden som kommer köra de båda systemen integrerade är logistikföretaget Elogistik.

2008-09-18Läs hela artikeln

Tranås Åkeri - ny kund

Tranås Åkeri har köpt lagersystem av Ongoing . Systemet som heter Ongoing Warehouse är ett modernt, webbaserat  ”Warehouse Management  System” som hanterar Tranås Åkeris lager- och logistikverksamhet, bla kundinformation, avtal/ prissättning, inleveranser, plock, utleveranser och fakturering.

2008-09-08Läs hela artikeln

Ongoing har ny hemsida

Ongoing Warehouse AB har valt att helt fokusera på sitt starkaste område, nämligen sitt moderna och standardiserade warehouse-system Ongoing Warehouse. Med anledning av detta har vi lanserat en ny hemsida där vi löpande lägger ut information som kan vara nytta för våra kunder och partners.

2008-05-19Läs hela artikeln