Nyheter

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" -artikel om Ongoing i Dagens Industris logistikbilaga

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" är rubriken i artikeln om Ongoing i senaste numret av Intelligent Logistik. Ongoing uppmärksammades i Dagens Industris årliga logistikbilaga. Artikeln i bilagan nederst på sidan 10.

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" är rubriken i artikeln om Ongoing i senaste numret av Intelligent Logistik. Ongoing uppmärksammades i Dagens Industris årliga logistikbilaga. Artikeln i bilagan nederst på sidan 10.

Publicerad: 2012-11-12

Fredrik Einarsson – VD på Ongoing

VD:n om att navigera tillväxt och digitala förändringar i osäkra tider

2022 var ett anmärkningsvärt och framgångsrikt år för Ongoing, trots det osäkra ekonomiska läget. I en intervju med Ongoings vd, Fredrik Einarsson, reflekterar han över företagets resa under första halvåret av 2023 samt ger en närmare titt på Ongoings riktning, dess respons till ett ekonomiskt landskap i rörelse, och strategierna som driver dess tillväxt. Genom att lyfta fram digitaliseringens avgörande roll inom logistiken och företagets starka grund i Norden, belyser Einarsson Ongoings anpassningsförmåga, branschtrenderna och utsikterna för framtiden.

2022 var ett framgångsrikt år för Ongoing trots ett svagt stämningsläge i ekonomin. Hur har första halvåret 2023 sett ut för Ongoing?

– Ja, 2022 var ett starkt år för Ongoing. Vi fick många nya kunder och det var bra fart hos våra befintliga kunder. Första kvartalet 2023 såg vi en mer avvaktande hållning. Det tog längre tid att få in nya kunder. Vi kände av att både företag och privatperson höll lite mer i pengarna. Andra kvartalet 2023, det vill säga april till och med juni, har det vänt. Vi har återigen haft ett stort inflöde av nya kunder, inte minst från Norge och Danmark. Våra befintliga kunder vill ha fortsatt hjälp att förenkla och integrera sin logistik, så det rullar på bra.

 

Hur ser du på marknadsläget för resten av 2023?

– Jag är positiv trots osäkerheten. Det stora antalet nya kunder vi får pekar på att oron på marknaden, i alla fall delvis, har släppt. Sveriges BNP väntas bli svagt negativ medan den blir stillastående eller svagt positiv i Norge, Danmark och Finland. Vår huvudmarknad Norden går ganska bra trots marknadsoron.

 

Om du har fel och det blir ett tuffare marknadsklimat, hur påverkas Ongoing?

– Självklart påverkas även vi om det bromsar in, men många företag passar på att effektivisera och automatisera sin verksamhet när tiderna är tuffare. Inte minst sin logistik. Ongoing WMS är en viktig del i denna process och behövs i såväl goda som dåliga tider. Vi hjälper våra kunder att bli snabbare, smidigare och starkare i såväl vått som torrt!

Än idag är många WMS-mjukvaror lokalt installerade och flytten över till molnbaserade lösningar blir än mer påtagligt när tiderna är sämre, vilket gynnar oss.

 

Siffrorna för Ongoing har sett bra ut en lång tid. Kan det fortsätta?

– Ja. Rent ekonomiskt står Ongoing mycket starkt efter 15 års oavbruten, lönsam tillväxt. Vi är mycket långsiktiga, har inga lån eller externa finansiärer som kräver snabb avkastning. Med över 500 kunder och drygt 10 000 användare står vi på en fast grund. Vi skall fortsätta att bygga företaget steg för steg, självklart i Norden men på sikt mer och mer globalt. Vi växer med våra kunder och mjukvarupartners. Vi har fantastiska medarbetare och vi kommer alltid att ha kundernas bästa i tankarna.

 

Hur påverkar olika trender Ongoing?

– Vi ser många trender som påverkar vår verksamhet. Här är en lista över de mest framstående:

 1. Den övergripande trenden, såväl i Norden som globalt, är att digitaliseringen inom lager – och logistik är stark och kommer vara så fortsatt under överskådlig tid.
 2. Som många känner till är vi mycket starka inom tredjepartslogistik. Det är en nisch som kommer fortsätta växa kommande 5 åren såväl i Norden som globalt. Här är vi klart marknadsledande i Norden och vi växer internationellt.
 3. En annan trend är att företag med eget lager eller en “hybridlösning”, vi kallar dom “logistikintensiva företag” i högre grad väljer en specialiserad mjukvara, dvs ett WMS, för att hantera sitt lager. Tidigare kanske de hanterade sitt lager i en modul i sitt affärssystem eller annan mer generell mjukvara.
 4. Vi ser också en tydlig trend att logistikintensiva företag, såväl små växande som stora ser det som självklart att välja molnbaserade mjukvaror som går snabbt att starta i gång med relativt liten ekonomisk insats. De äldre, lokalt installerade WMS, som kräver omfattande konsultinsatser är på nedgång.
 5. Trenden att mjukvaror skall kommunicera sömlös kommer fortsätta. Kunden skall till och med kunna sätta upp integrationer själva på några minuter. Våra kunder ser det som självklart att Ongoings WMS skall kommunicera med alla kringliggande mjukvaror som affärssystem, webbshoppar, transportadministrativa system och olika automationssystem.
 6. Två andra trender som påverkar Ongoing positivt är e-handelns långsiktiga tillväxt samt automatiseringen av lager. I och med e-handelstillväxten genomför lagerarbetare det styckplock som tidigare gjordes av konsumenten i butikerna. Detta medför att styckplocket blir en än större del av lagerarbetet och en större del av värdet förädlas på lagret. Genom detta blir det än viktigare att effektivisera plockprocesserna med hjälp av en kombination av kraftfullt WMS och automation för att hålla kostnaderna i schack.


Hur tror du det ser ut om vi tittar några år framåt? Var kommer ni att växa?

– Även om vi har kunder i 30 länder så är det Norden som av naturliga skäl är vår huvudfokus. Det är i Norden vi har den stora majoriteten av våra kunder och också vårt omfattande ekosystem av olika mjukvarupartners. Sverige och Norge är störst men Danmark och Finland är på stark uppgång. Vår internationalisering utanför Norden bygger mycket på att vi följer med våra kunder och partners globalt. Många av våra kunder har internationell verksamhet och vill använda Ongoing WMS även utanför Norden. Så Ongoing WMS används idag i alla världsdelar. Norden med sina 27 miljoner invånare och ett välutvecklat näringsliv är en fantastisk marknad för oss. Vi har liknande språk, kultur och värderingar. Det finns en samhörighet. Norden toppar listan (IMD World Digital Competitiveness Ranking), på de länder i världen där man är bäst på att digitalisera företags olika verksamheter. Danmark är nummer ett, följt av USA och Sverige och tätt efter kommer Finland och Norge. Så både vi, våra partners och kunder ligger i framkant globalt när det gäller digitalisering.

Publicerad: 2023-09-04

Kundlobbyn i Ongoing WMS

Kundlobbyn: En ny dashboard för 3PL:are och dess godsägare

Ongoing WMS lanserar kundlobbyn – en ny dashboard utformad för att förenkla och förbättra supply chain-interaktionen mellan leverantörer av tredjepartslogistik och deras kunder.

För tredjepartslogistiker (3PL) är det vitalt att säkerställa att relationen med kunderna förblir smidigt och transparant. Med detta i åtanke har Ongoing WMS lanserat en ny  funktion - Kundlobbyn - ett omfattande dashboard skräddarsyd för 3PL:are och deras kunders specifika behov. Från felmeddelanden i realtid till detaljerad statistik över orderhanteringen, syftar detta verktyg till att omdefiniera hur 3PL-kunder interagerar med lagret och förstår sina supply chain-processer. Detta är vad du kan vänta dig:

 • Felbevakning: Dashboarden lyfter fram ordrar med problem såsom statusfel, icke-plockbara rankningar och underlagrade artiklar, vilket gör det lättare att hantera dem.
 • Integrationshälsa: Dashboarden visar aktuell status för integrationer och automatiserade e-postmeddelanden, och varnar användare vid eventuella problem.
 • Operativa mätvärden: Få en tydligare bild av lageroperationer med mätvärden för skapade, plockade, mottagna och returnerade ordrar.
 • Översikt av orderstatusar: Ett cirkeldiagram visar aktuella orderstatusar såsom vilka ordrar som är plockbara, icke plockbara, plockade eller skickade. 
 • Inblick i inköpsordrar: Ett annat cirkeldiagram ger en översikt av antalet inköpsordrar som idag förväntas anlända, de som är aktiva, och de som idag mottagits.
 • Tidsperiodsvyer: Användare kan justera dashboardens vy för att se orderdata från 'Idag', 'Förra veckan', 'Förra månaden' eller 'Förra året' för enklare analys.

Lobbyn är tillgänglig som standard för godsägare med kundinlogg via sin 3PL. Den visas direkt vid inloggning eller via Statistik > Kundlobby i toppmenyn.


Publicerad: 2023-08-30

Tärningar som representerar Ongoing WMS:s nya ABC-klassificering.

Ny ABC-klassificeringsfunktion i Ongoing WMS

Ongoing har nyligen lanserat en ABC-klassificeringsfunktion, utvecklad för att rangordna artiklar efter deras signifikans för verksamheten så att de mest populära kan lagras på mer lättillgängliga platser.

Effektivitet och optimering är av yttersta vikt inom lagerhantering. Den nya ABC-klassificeringen erbjuder en strukturerad metod för att kategorisera lagrets artiklar baserat på deras betydelse för verksamheten:

 • Kategori A: Dessa artiklar är av största vikt och anses vara väsentliga för verksamheten.
 • Kategori B: Trots att de har ett betydande värde, är dessa artiklar inte lika kritiska som de i Kategori A.
 • Kategori C: Dessa är nödvändiga artiklar, men de har en lägre prioritet jämfört med de ovan nämnda kategorierna.

Genom att använda ABC-klassificering underlättar det inte bara strukturen i lagret, utan förbättrar också den operativa effektiviteten genom att placera de viktigaste artiklarna på lättåtkomliga platser.


Klassificeringsmetoder i Ongoing WMS

Ongoing WMS har integrerat avancerade funktioner för att säkerställa en smidig ABC-klassificerings:

 • Manuell klassificering: Användare kan direkt klassificera artiklar enligt sitt eget omdöme.
 • Assisterad manuell klassificering: För situationer där det råder osäkerhet angående en artikels klassificering tillhandahåller vårt system statistiska insikter för att underlätta beslutsfattandet.
 • Automatiserad klassificering: Ongoing WMS erbjuder en automatiseringsfunktion där artiklar klassificeras vid förbestämda intervall.


Anpassad funktionalitet för bättre användarupplevelse

Ongoing WMS:s ABC-klassificering är utrustad med flera användarcentrerade funktioner:

 • Omfattande ABC-klassificeringsdialog: Ett välstrukturerat tabellformat säkerställer enkel och effektiv artikel-sortering.
 • Anpassningsbara filter: Dessa filter gör det möjligt för användare att skräddarsy sina vyer, och visa endast relevanta artiklar.
 • Automatisk rensning: Systemet är utformat för att intelligent rensa klassificeringar för artiklar som förblir orörda eller omodifierade.

Läs mer om ABC-klassificering bland vår dokumentation eller kontakta din kundansvarige hos Ongoing för att lära dig mer. Är du inte en Ongoing-kund ännu? Skicka ett mejl till sales@ongoingwarehouse.com för att komma igång med Ongoing WMS idag.


Publicerad: 2023-08-11

Ongoings omsättning ökade 40% jämfört med 2021

Ongoing gör ett nytt rekordår 2022 – omsätter över 100 miljoner

Ongoing nådde en omsättning på hissnande 100+ miljoner under 2022, en ökning med 40% från föregående år.

Böckerna är stängda för 2022 och vi fortsätter vår starka tillväxtresa. Jämfört med föregående år så har företagets omsättning vuxit med 40% och vi har även bibehållit lönsamheten, ett tecken på att affärsmodellen fungerar väl. 3PL-aktörer såväl som företag med eget lager - så som t.ex. e-handlare - - har under året börjat använda vår mjukvara och i snitt nästan 3 miljoner leveranser per månad har hanterats via Ongoing WMS. Tillväxten utanför Sverige har fått större fäste vilket tyder på att Ongoings erbjudande står sig väl även på en internationell marknad. Vi fick förstärkning i form av ca 10 nya medarbetare under 2022 vilka nu är med och bidrar till Ongoings starka tillväxtresa. Efter en liten osäker start på 2023 på grund av omvärldsläget så ser vi nu återigen en stark efterfrågan på vår produkt. Efterfrågan är driven av ett ökat behov av kostnadsbesparingar hos företagen och vi fortsätter också att växa baserat på rekommendationer från nöjda kunder och existerande partners i ekosystemet, som alla gynnas av att Ongoing WMS får in fler användare. Fredrik Einarsson, VD på Ongoing, berättar om det gångna året:

"Det har varit ett utmanande år för handeln. Företagets omsättning har trots det ökat kraftigt. Räntorna har gått upp vilket har fått fler företag att söka lönsamhet. Vår målgrupp har sökt efter ytterligare möjligheter att spara pengar genom att digitalisera och effektivisera deras verksamheter. Två sätt de gör detta på är att outsourca sin logistik till tredjepartslogistiker som använder Ongoing WMS, eller att investera i IT-system för sin egen lagerverksamhet. Vi är övertygade om att de långa trenderna inom digitalisering, e-handel, automation och internationalisering kommer fortsätta bidra till Ongoings långsiktiga tillväxt. Vi ser fram emot att fortsätta hjälpa logistikintensiva företag förenkla och koppla samman deras logistik."

Nämnvärt är också att flertalet aktörer inom automation har anslutit sig till Ongoings ekosystem av integrationer och ytterligare stärkt erbjudandet till befintliga och potentiella kunder, särskilt de som står och väger om de ska investera i automation eller ej – nu vet de att det finns ett kraftfullt WMS som kan lösa dessa kopplingar.

"Har man valt att investera i automationsutrustning, är det absolut nödvändigt att ha ett robust och kraftfullt WMS som kan integreras sömlöst med automationssystemen," förklarar VD:n. "Det är här Ongoing WMS kommer in."

Utöver integrationer och nya satsningar på automation så har det gjorts stora satsningar i utveckling, drift och säkerhet för tjänsten vi tillhandahåller.

Sammantaget så ser framtiden fortsatt ljus ut för Ongoing, våra kunder och partners. Vi fortsätter att hjälpa alla våra kunder i det dagliga arbetet och vi ser fram emot att fortsätta växa tillsammans och expandera ut i världen!

Publicerad: 2023-07-07

Fredrik Einarsson, VD på Ongoing, och Mats Persson, VD på Golden EDI

Ongoing fördjupar sitt partnerskap med Golden EDI för Microsoft Business Central

Golden EDI och Ongoing introducerar Ongoing WMS Connector – en integrationslösning som sömlöst kopplar samman affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central och Ongoing WMS.

Ongoing och Golden EDI har flertalet gemensamma kunder inom e-handel, lagerintensiv handel och tredjepartslogistik. Dessa använder Golden EDIs tjänster för integration och Ongoings lagerhanteringssystem Ongoing WMS för deras lager. Nu förenklar man koppling mellan affärssystemet Microsoft Business Central och Ongoing WMS ytterligare. Detta görs genom att lansera ett komplett erbjudande -- Ongoing WMS Connector -- på Microsoft App Source som helt kopplar samman nödvändiga funktioner i Microsoft Business Central och Ongoing WMS. Med lanseringen i App Source samt Microsofts rigorösa kvalitetskontroller blir det enklare för fler användare av Business Central att hitta till Ongoing WMS. Allt för att allt fler företag ska kunna få en så enkel och sammankopplad logistik som möjligt!

Fredrik Einarsson, VD på Ongoing, kommenterar samarbetet: ”Detta erbjudande gör så att företag världen över som använder Microsoft Business Central och sköter sina egna lager på ett snabbt sätt kan koppla samman all sin logistik och effektivisera sina processer ute på lagret med hjälp av Ongoing WMS.”

Mats Persson, VD på Golden EDI, fortsätter: ”Samarbetet med Ongoing pekar på en pågående trend där kunder ska kunna välja de delar, eller appar, som tillför bästa effekt för verksamheten och på så sätt stärka sin konkurrenskraft. Lösningen i sig visar på den kraftfullhet och flexibilitet vi har i vår Golden EDI plattform. Vi tänker detta som en paketerad vertikal lösning ovanpå vår horisontella plattform. Vi jobbar stenhårt med att förenkla och effektivisera allt från uppsättningar av integrationer till affärsprocesserna i sig.”

Kortfattat innebär erbjudandet att man på ett företag där man har lagerverksamhet och där Microsoft Business Central används som affärssystem enkelt kan påbörja digitalisering och effektivisering av sina lagerprocesser via Ongoing WMS Connector och Ongoing WMS. Med relativt begränsade insatser kan integrationen vara i gång på mindre än halva tiden gentemot en traditionell integration.

Genom Golden EDIs Software-as-a-Service-erbjudande för Ongoing WMS Connector, och med en fast månadsavgift, kan företag vara säkra på att deras integrationskoppling följer Microsofts utveckling av Business Central.  

Ongoing WMS blir ofta extra intressant hos företag när de, till exempel, upptäcker att affärssystemets lagermodul saknar skanningsfunktioner för att minska felplock, ser att användargränssnittet inte är anpassat för lagerarbetare, eller när de vill börja samla produktivitetsdata för sina anställda på laget. Nu blir en övergång till Ongoing WMS som lagerhanteringssystem betydligt enklare!

För mer information om Ongoing WMS Connector kontakta Golden EDI på contact@goldenedi.com.

Publicerad: 2023-06-27

Karl-Oskar and Ronny

Karl-Oskar och Ronny effektiviserar integrationer för över 10.000 användare

Det nya integrationsteamet förbättrar utvecklingen och underhållet av egenbyggda integrationer.

Om du är en trogen prenumerant av vårt nyhetsbrev är du förmodligen också bekant med det gedigna avsnittet om våra integrationer som brukar finnas inkluderat. De som står bakom det hårda arbetet med att hålla våra integrationer igång och uppdaterade för våra över 10 000 WMS-användare är Karl-Oskar Gunnarsson och Ronny Videkull. I april i år bildade de ett nytt team som uteslutande fokuserar på att utveckla och förbättra våra internbyggda integrationer: en av hörnstenarna i Ongoings erbjudande till användarna över hela världen. “Jag hade redan jobbat med våra integrationer i snart två år när Karl-Oskar anslöt i april i år. Vi båda är kundansvariga mjukvaruutvecklare i grunden men jobbar just nu med Ongoings interna integrationer på heltid,” förklarar Ronny.

Deras gemensamma bakgrund som mjukvaruutvecklare ger en stark grund för att förstå de komplexiteten i att utveckla och underhålla integrationer. Karl-Oskar förklarar deras roller på företaget: “Vi ansvarar för att utveckla nya integrationer och nya funktioner till våra befintliga integrationer. Det är också mycket felsökning. Mycket underhåll helt enkelt.” Ronny tillägger: “Vi fokuserar på våra standardintegrationer främst, men sedan kan det finnas kundspecifika intregrationer som specialutvecklats just utefter kundens behov. I dessa fall är det den kundansvarige som själv ansvarar för att bygga och underhålla integrationerna.”

 En av de stora fördelarna med att ha ett dedikerat integrationsteam är att det går snabbare och effektivare aatt lösa problem. “Vi blir ju varse om i princip alla fel som uppstår i våra integrationer, och de fel som uppstår flera gånger om kan vi antingen bygga en lösning för som hanterar felet så att det aldrig uppstår igen, eller så kan vi i vårt team lösa felet snabbt för att vi har löst ett liknande problem tidigare. Så det blir ju mycket snabbare löst för kunderna,” förklarar Ronny. Karl-Oskar tillägger: “Vi riskerar inte heller att samma eller flera av våra kundansvariga utvecklare sitter och löser samma problem parallellt med varandra. Sker något problem med någon av våra standardintegrationer så ringer ju oftast mer än en kund in till oss och påpekar felet. Så med vårt team så blir felsökning och åtgärd mer effektivt och tidsbesparande.”

Publicerad: 2023-06-09

Fler nyheter

VD:n om att navigera tillväxt och digitala förändringar i osäkra tider

2022 var ett anmärkningsvärt och framgångsrikt år för Ongoing, trots det osäkra ekonomiska läget. I en intervju med Ongoings vd, Fredrik Einarsson, reflekterar han över företagets resa under första halvåret av 2023 samt ger en närmare titt på Ongoings riktning, dess respons till ett ekonomiskt landskap i rörelse, och strategierna som driver dess tillväxt. Genom att lyfta fram digitaliseringens avgörande roll inom logistiken och företagets starka grund i Norden, belyser Einarsson Ongoings anpassningsförmåga, branschtrenderna och utsikterna för framtiden.

2023-09-04Läs hela artikeln

Kundlobbyn: En ny dashboard för 3PL:are och dess godsägare

Ongoing WMS lanserar kundlobbyn – en ny dashboard utformad för att förenkla och förbättra supply chain-interaktionen mellan leverantörer av tredjepartslogistik och deras kunder.

2023-08-30Läs hela artikeln

Ny ABC-klassificeringsfunktion i Ongoing WMS

Ongoing har nyligen lanserat en ABC-klassificeringsfunktion, utvecklad för att rangordna artiklar efter deras signifikans för verksamheten så att de mest populära kan lagras på mer lättillgängliga platser.

2023-08-11Läs hela artikeln

Ongoing gör ett nytt rekordår 2022 – omsätter över 100 miljoner

Ongoing nådde en omsättning på hissnande 100+ miljoner under 2022, en ökning med 40% från föregående år.

2023-07-07Läs hela artikeln

Ongoing fördjupar sitt partnerskap med Golden EDI för Microsoft Business Central

Golden EDI och Ongoing introducerar Ongoing WMS Connector – en integrationslösning som sömlöst kopplar samman affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central och Ongoing WMS.

2023-06-27Läs hela artikeln

Karl-Oskar och Ronny effektiviserar integrationer för över 10.000 användare

Det nya integrationsteamet förbättrar utvecklingen och underhållet av egenbyggda integrationer.

2023-06-09Läs hela artikeln

Rebolet räddar en miljard föremål från förstörelse med hjälp av skalbar mjukvara

Som pionjär inom det växande området re-commerce siktar tyska Rebolet på att rädda en miljard föremål från förstörelse. Web-baserade Ongoing WMS är basen i deras operationer och har agerat katalysator för detta uppdrag.

2023-05-24Läs hela artikeln

Vätterleden Logistik AB såg tydlig förbättring av sin kundintegration

Vätterleden Logistik AB, en 3PL-aktör baserad i Landvetter, har implementerat Ongoing WMS för att förbättra sin kundintegration.

2023-05-22Läs hela artikeln

Kährs implementerade Ongoing WMS för bättre integration, effektivitet och spårbarhet

Den ledande globala tillverkaren och distributören av parkettgolv Kährs har framgångsrikt implementerat Ongoing WMS för att förbättra sin lagerhanterings, strömlinjeforma verksamheten och förbättra effektiviteten.

2023-05-08Läs hela artikeln

InterEast implementerade Ongoing WMS för att förbättra sin servicekvalitet och effektivitet

InterEast Transport AB har implementerat Ongoings lösningar i sitt rumänska lager för att förbättra sin servicekvalitet, minska manuellt arbete och säkerställa snabba och säkra leveranser.

2023-04-20Läs hela artikeln

Galvin Green kompromissade inte när de valde WMS

Galvin Green, ett svenskgrundat företag som specialiserat sig på högkvalitativa golfkläder och tillbehör, har betydligt förbättrat sin logistiska verksamhet genom att implementera Ongoing WMS.

2023-04-13Läs hela artikeln

Ongoing WMS har avsevärt förbättrat HL Displays produktivitet i sina lager

HL Display, en global leverantör av produkter och lösningar som hjälper återförsäljare och varumärken att skapa attraktiva och lönsamma butiksmiljöer, använder Ongoing som sin WMS-lösning.

2023-03-20Läs hela artikeln

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på LinkedIn!

Den utvecklingsrapport som på månadsbasis hittills publicerats via nyhetskanalen i vårt WMS har fått sig ett lyft och kommer från och med nu publiceras i form av ett nyhetsbrev på LinkedIn.

2023-03-14Läs hela artikeln

Ongoing WMS nu tillgänglig via Shopify App store

Nyligen blev vår egenutvecklade Ongoing WMS-Shopifyintegration godkänd som app i Shopify App Store. För att godkännas som applikation i Shopifys App store måste dessa gå igenom en omfattande granskning utefter en checklista på över 100 punkter. Denna utförs av Shopify för att säkerställa att deras utvecklande partners håller hög standard på sina produkter.

2022-12-22Läs hela artikeln

Ny integration med MyCashflow

E-handelsplattformen MyCashflow kan nu integreras med Ongoing WMS för en sömlös logistikupplevelse.

2022-11-22Läs hela artikeln

Ny integration med Gordon Delivery

Vi adderar löpande nya integrationer kopplade till Ongoing WMS för att ytterligare förenkla våra kunders logistikflöden. Nyligen utvecklade vi en integration med Gordon Delivery för att snabba upp transporten av ordrar från lager till slutkund.

2022-09-20Läs hela artikeln

2021 - ett rekordår i alla avseenden

Årsredovisningen för 2021 är klar och vi är stolta över att ha ökat både intäkter och vinstmarginaler 14 år i rad!

2022-08-17Läs hela artikeln

Ny direktintegration med Postnord

Med vår nya direktintegration behövs inte längre ett transportadministrativt system som mellanhand för att boka frakt med Postnord.

2022-08-02Läs hela artikeln

Ny integration med Sendcloud

Ongoing har adderat Sendcloud till uppsättningen av integrationer.

2022-07-12Läs hela artikeln

Dubblering av kontorsytan

Vi har vuxit ur vårt kontor och dubblerar nu kontorsytan genom att flytta till en andra våning.

2022-06-27Läs hela artikeln

Ongoing har ny logga och symbol

Ongoing lanserar en ny uppdaterad logga med tillhörande symbol. I processen har även färgpaletten uppdaterats.

2022-03-02Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse har tilldelats utmärkelsen Superföretag

Ongoing Warehouse har tilldelats utmärkelsen Superföretag av Dun & Bradstreet.

2021-11-24Läs hela artikeln

Scandinavian Cosmetics konsoliderar sin logistik med Ongoing WMS

Scandinavian Cosmetics ökar effektiviteten med Ongoing WMS och konsoliderar sin logistik till Sverige, där mjukvarulösningen används.

2021-04-26Läs hela artikeln

GN Logistics växer med Ongoing WMS

GN Logistics utför tjänster inom 3PL och är dotterbolag till GN Transport. De har använt Ongoing WMS under manga år, i samtliga tre lager som ligger i Halmstad, Stockholm och Luxemburg.  

2021-02-22Läs hela artikeln

Beyond Nordic får kontroll över sitt lager med Ongoing WMS

Friluftsklädmärket Beyond Nordic skaffar kontroll över sitt lager och minskar administrativt arbete med Ongoing WMS

2021-01-25Läs hela artikeln

Kitch´n utökar samarbetet med Ongoing WMS

Med Ongoing WMS står vi väl rustade inför fortsatt Sverige expansion”, säger Petter Grålumstuen, IT & Logistikchef på Kitch´n.

2020-12-01Läs hela artikeln

Envirozone väljer Ongoing WMS som lagersystems leverantör

Snabbväxande Envirozone börjar arbeta med Ongoing Warehouse lagersystem Ongoing WMS. Systemet utgör en viktig del i Envirozones arbete mot att erbjuda en marknadsledande logistiklösning. 


2020-08-03Läs hela artikeln

Etablerat jackvarumärke Didriksons använder Ongoing WMS för att maximera effektivitet i lagerhanteringen

Snabbväxande Didriksons har upplevt en ökad effektivitet i lagerhantering efter byte till lagersystemet Ongoing WMS.2020-08-03Läs hela artikeln

Ny systemintegration förenklar e-handelsreturer

Easycom, Sveriges ledande leverantör av retursystem, integrerar till Ongoing WMS. Tillsammans tillhandahåller systemen en mindre kostsam och mer hållbar returhantering för e-handlare och 3PL-företag.

2020-07-06Läs hela artikeln

Sharespine skapar integration mot Ongoing Warehouse

Sharespine har en specifik integration som kopplar ihop Ongoing Warehouse med e-handelssystem, marknadsplatser, ekonomisystem och POS. Integrationen automatiserar order- produkt och lagerflöden - oavsett om du säljer dina produkter i en webbutik eller på flera marknadsplatser.

2020-06-24Läs hela artikeln

Växande e-handlare väljer Ongoing som lagersystem

E-handeln växer så det knakar. En följd av detta är att e-handlarnas behov av att effektivisera sin lager-och logistikhantering kraftigt har ökat. Ongoing Warehouse, som med sitt molnbaserade WMS blivit helt dominerande inom 3PL-marknaden, erbjuder nu växande e-handlare sitt system.

2020-06-03Läs hela artikeln

Danska logistikgasellen YOYO Global Freight väljer Ongoing som WMS-leverantör

Det danska frakt- och logistikföretaget YOYO Global Freight har nyligen börjat använda Ongoing Warehouse som sitt lagerhanteringssystem. "Ongoing gjorde det lätt för oss att välja WMS-leverantör, systemet hade det vi letade efter”, säger Christian Bøgelund Ditlevsen, Corporate Development Manager på  YOYO Global Freight.


2019-12-01Läs hela artikeln

Automatisering med ett molnbaserat lagersystem

När M3 Logistics ville öka effektiviteten på lagret och förbättra ergonomin för sin personal, valde de att investera i två vertikala lagringshissar från Kardex Remstar. Hissarna integrerades med deras befintliga lagersystem, Ongoing WMS, med hjälp av Ongoings automations API.

2019-10-08Läs hela artikeln

Logisticompany AB använder Ongoing WMS för att effektivisera hantering av hälso- och sjukvårdsprodukter

Logisticompany AB  är ett oberoende och lokalt alternativ för transport i Helsingborg, Sverige, som också erbjuder tredjepartslogistik. När en befintliga kund, som handlar med hälso- och sjukvårdsprodukter, ville utöka sitt kontrakt, beslutade Logisticompany att implementera dem i deras nya lagersystem, Ongoing WMS.

2019-10-08Läs hela artikeln

Nu lanserar vi vårt nya REST API som förenklar integrationer

För att förenkla för kunder som vill integrera sina system med Ongoing WMS, så lanserar vi ett nytt API baserat på REST-teknologi.

2019-07-22Läs hela artikeln

E-handelsföretaget Soft Goat väljer Ongoing Warehouse som systemleverantör

Det svenska klädföretaget Soft Goat kom efter flera år med ökade volymer under 2018 till den en punkt där de behövde effektivisera sin logistik för att inte bromsa försäljningen.

2019-03-15Läs hela artikeln

Varför Gasell-utmärkelsen spelar roll

Först och främst är det en trygghet för våra kunder i Norden och övriga Europa. Det går bra för Ongoing och att vi är här för att stanna och fortsätta utvecklas i nära samarbete med våra kunder och partners.

2018-11-20Läs hela artikeln

Nyttan med lagersystemet Ongoing Warehouse för varuägare som outsourcar sin lager- och logistikhantering

Många företag som letar efter en logistikleverantör (3PL-aktör) kontaktar oss på Ongoing med frågor om fördelarna med att lägga ut lagret till ett logistikföretag som använder Ongoing Warehouse. Vi har sammanfattat några punkter som tar upp nyttan med systemet för dig som varuägare.

2018-11-19Läs hela artikeln

Boomerang Distribution – stark internationell tillväxt inom E-handelslogistik med Ongoings WMS!

"Boomerang har haft en enastående tillväxt sedan 2015 och Ongoing Warehouse har i stor utsträckning bidragit till detta...", säger Jonas Heinonen CEO Boomerang Distribution OU

2018-11-05Läs hela artikeln

Nu lanserar vi vår nya hjälpsida

Vi har samlat all vår dokumentation under ett tak och gjort det tillgängligt för alla. Sidan innehåller information om hur du kommer igång med systemet, hur man använder scanning, och mycket mer.

2018-09-24Läs hela artikeln

Accelerator styrker sin posisjon med sky-basert lagerstyringssystem

Accelerator er et norsk privateid selskap som har bred kompetanse på drifting av tredjepartslogistikk (3PL). ”Alle varer blir skannet inn på lokasjon, med nøkkelfunksjoner som støtter FiFo/FeFo, og batchnummer", forteller Martine Dørmænen, Produktutvikler-/logistikksjef Accelerator AS. 

2018-01-24Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse växer i Finland

Finska företaget Rahtikeskus Oy har valt Ongoing Warehouse som lagersystem för sin 3PL-verksamhet. ”Vi har kommit igång snabbt i systemet. Vi kör redan ett 20-tals kunders varuflöden i Ongoing Warehouse", säger Johannes Knapas, Försäljningschef på Rahtikeskus Oy.

2017-10-18Läs hela artikeln

Arbeta på Ongoing? Vi söker löpande efter systemutvecklare!

”Jag trivs med blandningen av utveckling och kundkontakt samt att det egna ansvaret kompletteras med samarbete och teamkänsla”, säger en av våra systemutvecklingskonsulter.

2017-05-23Läs hela artikeln

Ny standardscanning - Plockuppdrag (Batchplock)

Scanning av plockuppdrag är en ny standardscanning i Ongoing Warehouse och används när man plockar flera ordrar samtidigt (batchplock). 

2017-05-18Läs hela artikeln

Visma.net og Ongoing forenkler logistikken for Amundsen Sports

“Integrasjonen mellom Visma.net og Ongoing har automatisert våre logistikkprosesser vesentlig”, sier Jørgen Amundsen, CEO på Amundsen Sports.

2017-03-16Läs hela artikeln

Mångsidig och ödmjuk Systemutvecklingskonsult till snabbväxande Ongoing sökes!

Vi söker dig som efter teknisk högskola arbetat några år. Eller dig som snart är klar med din utbildning på Chalmers – eller likvärdig utbildning.

2017-03-15Läs hela artikeln

Norska Björgs Transport driftsätter Ongoing

"Ongoing har många kopplingar till kundernas system och också ett så kallat API som möjliggör för våra kunder att enkelt koppla sig till Ongoing".

2017-02-08Läs hela artikeln

RST Logistics AS väljer Ongoing

Norska logistikföretaget RST Logistics har valt Ongoing. Läs mer i pressmeddelandet nedan eller läs artikel (på norska).

2016-11-21Läs hela artikeln

Ongoings WMS hjälper Olssons Logistics med Internationella kunder!

Olssons Logistics kör sina internationella kunder i Ongoing. Läs mer i pressmeddelandet nedan. 

2016-08-15Läs hela artikeln

Norska logistikföretaget Loadmaster AS har implementerat Ongoing

Det expansiva Logistikföretaget Loadmaster AS har driftsatt Ongoing som WMS för sin lagerverksamhet. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på norska). 

2016-03-02Läs hela artikeln

Ny kund i Danmark - Ongoing levererar system till Parcel Feeder A/S

Parcel Feeder A/S använder Ongoing för att hantera sin verksamhet inom tredjepartslogistik. Läs mer i pressmeddelandet nedan (på danska). 

2015-12-07Läs hela artikeln

Hösten 2015 - Vi växer & rekryterar!

Ongoing växer då våra befintliga kunder växer och därmed använder systemet mer och mer. Vi har också ett bra inflöde av nya kunder - både i Sverige och övriga Norden. Detta gör att vi nu söker fler medarbetare. 

2015-08-12Läs hela artikeln

Ytterligare ett norsk 3PL-företag har driftsatt Ongoing

3PL-företaget Ntex AS med lager i Vinterbro utanför Oslo, har driftsatt Ongoing. Att systemet är enkelt att använda och går snabbt att driftsätta är två av fördelarna enligt företaget. Läs mer på den norska logistiksajten Moderne Transporter (på norska) eller pressmeddelandet nedan. 

2015-03-26Läs hela artikeln

DC Syd AB stärker upp med Ongoings WMS!

DC Syd AB, ett lager – och logistikföretag, har valt Ongoing Warehouse som WMS-system för att utveckla sin verksamhet inom tredjepartslogistik. 

2015-03-10Läs hela artikeln

Ongoing växer i Norge - Läs om Colliflow AS i logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

Fler och fler norska 3PL-företag väljer Ongoing som WMS-system. Systemet finns på norska språket och Ongoing har ett 10-tal norska kunder - alla är företag inom tredjepartslogistik. Läs om en av våra kunder Colliflow AS i den norska logistiksajten "Logistikk & Ledelse"

2015-01-19Läs hela artikeln

Vi söker nya medarbetare!

Erbjudande till dig med intresse för såväl systemutveckling som verksamhet/ kundkontakt! Ongoing växer vidare och har nyligen utsetts till såväl ”Gasellföretag” (av Dagens Industri) som ”Superföretag” (av Veckans Affärer).

2014-10-27Läs hela artikeln

Ongoing Warehouse utsedd till Gasellföretag

Mjukvaruföretaget Ongoing Warehouse – specialiserat på ett webbaserat Warehouse Management System ( så kallat WMS)  - har av affärstidningen Dagens Industri  blivit utsedd till Gasellföretag. Utmärkelsen går till de snabbast växande företagen i Sverige som också kan uppvisa lönsamhet.

2014-10-13Läs hela artikeln

Smart användande av IT-system gör att kunder väljer M3 Logistics

M3 Logistics är ett logistikföretag som är specialiserat på tredjepartslogistik. Bland kunderna finns företag som till exempel Odd Molly, Profoto, Hynky Dory och Claes Göran Shoes. M3 Logistics har med hjälp av  sin WMS-leverantör Ongoing Warehouse kopplat ihop varuflödena elektroniskt

2014-04-09Läs hela artikeln

EDI-Soft , nordens största leverantör av TA-system, och Ongoing Warehouse AB, en av nordens ledande leverantörer av WMS-system har startat samarbete.

Samarbetet innebär att företagens respektive produkter – Ongoing Warehouse och Consignor - integreras med varandra för att förenkla för lager- och logistikföretag att bland annat beställa transporter. En av kunderna som använder de båda systemen integrerade är företaget Altus Norway AS i Moss.

2014-04-03Läs hela artikeln

Storex satsar på effektivitet och kvalitet i lagerhantering och transportadministration

2013-09-13Läs hela artikeln

Börjes Logistik & Spedition storsatsar på e-handelslogistik med webbaserat WMS!

2013-04-23Läs hela artikeln

Alltransport stärker upp med Ongoings WMS!

2013-03-21Läs hela artikeln

AkkaFRAKT affärsutvecklar med Ongoings WMS

2012-11-28Läs hela artikeln

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" -artikel om Ongoing i Dagens Industris logistikbilaga

"Molnbaserat WMS ger nya affärer" är rubriken i artikeln om Ongoing i senaste numret av Intelligent Logistik. Ongoing uppmärksammades i Dagens Industris årliga logistikbilaga. Artikeln i bilagan nederst på sidan 10.

2012-11-12Läs hela artikeln

Ongoing växer och söker nya medarbetare!

2012-11-12Läs hela artikeln

Ongoing och affärssystemet Specter kopplar ihop systemen

2012-04-16Läs hela artikeln

LogistikPalatset Borås AB effektiviserar orderflödet med Ongoing Warehouse och Unifaun Online

2012-04-16Läs hela artikeln

RPG Logistics växer och satsar på nya IT-system

RPG Logistics AB, ett bolag med helhetslösningar inom logistiksektorn, satsar på moderna IT-system för att utveckla sin verksamhet ytterligare.

2012-03-05Läs hela artikeln

Flexibilitet avgjorde när Almroths Express & Åkeri valde WMS-system

Det växande logistikföretaget Almroths Express & Åkeri AB väljer Ongoing Warehouse som WMS-system (Warehouse Management System) för att bättre kunna anpassa sina logistiklösningar efter kundernas behov.

2011-10-07Läs hela artikeln

Veddesta Distribution AB och dess dotterföretag Multi Logistik AB driftsätter Ongoings WMS-system

Veddesta Distribution AB och dess dotterföretag Multi Logistik AB har startat ett samarbete med IT-företaget Ongoing Warehouse AB. Samarbetet innebär att de båda logistikföretagen kommer att att använda Ongoings webbaserade warehouse management system (så kallat wms-system) för att effektivisera och utveckla sin logistikverksamhet inom 3PL och servicelogistik.

2011-09-21Läs hela artikeln

Webbaserat lagersystem skapar affärer för Roxtrans AB

Logistikföretaget Roxtrans AB har nyligen driftsatt ett webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System (WMS-system) av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2011-06-22Läs hela artikeln

GP-Last har driftsatt Ongoings WMS-system

Transport- och logistikföretaget GP-Last AB har under februari månad driftsatt ett webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System (WMS-system). Systemleverantör är Ongoing Warehouse AB.

2011-03-01Läs hela artikeln

Selector Logistik satsar på tredjepartslogistik för E-handeln

2010-10-12Läs hela artikeln

PGF Logistik vässar sitt erbjudande med webbaserat lagersystem

PGF Logistik AB är ett växande logistikföretag beläget i Vaggeryd, i direkt anslutning till avfart 90 längs E4:an. För att effektivisera sin lagerlogistik och ge kunderna bättre information har PGF Logistik AB sedan en tid använt ett lagersystem från Ongoing Warehouse.

2010-10-11Läs hela artikeln

LBC Ängstorp AB erbjuder webbaserat lagersystem till sina kunder

LBC Ängstorp AB slutför nu byggandet av sitt 2000 m2 stora lagerhotell. Bygget sker till stor del i egen regi och ligger i direkt anslutning till LBC Ängstorps nuvarande lokaler i Laholm. Lagerlokalerna beräknas stå färdiga att användas i oktober.

2010-06-22Läs hela artikeln

Ecomsupport väljer 3PL-system från Ongoing

Företaget Ecomsupport med verksamhet inom både tredjepartslogistik och e-handelslösningar, har valt lagersystem från IT-företaget Ongoing Warehouse AB.

2010-06-16Läs hela artikeln

Olavia Logistik effektiviserar med EDI-flöde och scanning

Olavia Logistik har använt lagersystemet Ongoing sedan sommaren 2009. För att få spårbarhet och för att öka säkerheten har Olavia Logistik under vintern använt scanners tillsammans med Ongoings scanningsmodul.

2010-03-24Läs hela artikeln

ALI Logistik driftsätter webbaserat system för sin lagerverksamhet

ALI Logistik har nyligen ingått ett avtal med IT-företaget Ongoing Warehouse AB avseende ett webbaserade lagersystem, så kallat WMS-system, för sin verksamhet inom tredjepartslogistik (3PL).

2010-02-22Läs hela artikeln

LogistikPalatset Borås AB investerar in nytt lagersystem

Ledningen för LogistikPalatset har nyligen beslutat att investera i ett nytt webbaserat lagersystem, även kallat Warehouse Management System. Systemet heter Ongoing Warehouse och är speciellt framtaget för tredjepartslogistikföretag.

2010-02-17Läs hela artikeln

DB Schenker tecknar ramavtal med Ongoing Warehouse

Schenker AB och Ongoing Warehouse AB har nyligen ingått ett ramavtal avseende Ongoings webbaserade lagersystem för tredjepartlogistik. Avtalet innebär att DB Schenker – för att använda systemet - betalar en månadsavgift per användare enligt konceptet ”Software as a Service”. I månadsavgiften ingår nyttjanderätt, support & fria uppdateringar, samt drift av systemet.

2009-10-21Läs hela artikeln

FG Nordic AB - ny kund

Ongoing syr ihop FG Nordic AB:s logistikhantering

2009-09-07Läs hela artikeln

Olavia Logistik AB väljer Ongoing

Olavia Logistik AB i Landskrona har nyligen valt att köpa lagersystem av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2009-08-18Läs hela artikeln

Transart AB - ny kund

För att effektivisera sin lager- och logistikhantering har företaget Transart AB nyligen köpt ett lagersystem av systemleverantören Ongoing Warehouse AB.

2009-08-11Läs hela artikeln

Visma och Ongoing förenklar logistikhanteringen

Visma Spcs, Sveriges ledande leverantör av ekonomiprogram till små och medelstora företag och Ongoing Warehouse AB - specialiserat på ett standardiserat, webbaserat warehouse-system - startar samarbete. Samarbetet innebär att företagens respektive produkter kopplas ihop med varandra vilket bland annat gör att företagare kan lägga order i Visma som sedan elektroniskt skickas över till Ongoings lagersystem. Första kunden som kommer att använda Visma integrerat med Ongoing är Multibrackets Europe AB.

2009-04-27Läs hela artikeln

Transport- och logistikföretaget Skubbet AB är ny kund

Transport- och logistikföretaget Skubbet AB utvecklar sin verksamhet med modernt lagersystem!

2008-10-13Läs hela artikeln

Unifaun AB och Ongoing Warehouse AB startar samarbete

Unifaun AB, Sveriges ledande leverantör inom transportadministrativa system och Ongoing Warehouse AB - specialiserat på ett standardiserat, webbaserat warehouse-system - startar samarbete. Samarbetet innebär att företagens respektive produkter integreras med varandra för att förenkla för lager- och logistikföretag att bl. a beställa transporter. Första kunden som kommer köra de båda systemen integrerade är logistikföretaget Elogistik.

2008-09-18Läs hela artikeln

Tranås Åkeri - ny kund

Tranås Åkeri har köpt lagersystem av Ongoing . Systemet som heter Ongoing Warehouse är ett modernt, webbaserat  ”Warehouse Management  System” som hanterar Tranås Åkeris lager- och logistikverksamhet, bla kundinformation, avtal/ prissättning, inleveranser, plock, utleveranser och fakturering.

2008-09-08Läs hela artikeln

Ongoing har ny hemsida

Ongoing Warehouse AB har valt att helt fokusera på sitt starkaste område, nämligen sitt moderna och standardiserade warehouse-system Ongoing Warehouse. Med anledning av detta har vi lanserat en ny hemsida där vi löpande lägger ut information som kan vara nytta för våra kunder och partners.

2008-05-19Läs hela artikeln